Projev Tomia Okamury na pietním aktu v Javoříčku 27. 4. 2019

https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/639757073134808/

Tomio Okamura
28. 4. 2019    VIDEO
Na pietním aktu v Javoříčku u Olomouce, která byla vypálena nacisty a muži byli zastřeleni, jsem uctil památku obětí nacistické okupace a druhé světové války. Nejmladší oběti bylo 15 let. Aktu se zúčastnili rodiny obětí, členové sdružení antifašistů a další občané. Se Sdružením antifašistů ČR jsme se domluvili na další spolupráci. Doprovodil mě náš lídr pro volby do Evropského parlamentu MUDr. Ivan David a poslanci SPD Ing. Radim Fiala a Ing. Pavel Jelínek.


Vážené dámy a pánové, milí hosté, s úctou a pokorou děkuji za možnost spolu s vámi zde v Javoříčku připomenout oběti nacistické okupace a druhé světové války. Javoříčská tragédie je příkladem, když zdánlivě není jen jeden jasný viník. Odpovědnost a nejtěžší vinu ovšem nesou hlavně ti, kdo válku rozpoutali a také ti, kdo Hitlera a jeho nacistické Německo stvořili – patří k nim jak americké, tak britské a další velké firmy, které jako Henri Ford, nebo britská aristokracie považovali Hitlera za nástroj, který by zkrotil Slovany a Židy.

O zločinech nacistů věděl celý svět už v momentě, kdy Hitler se svolením německého kapitálu převzal roku 1933 moc a pár měsíců poté postavil první koncentrační tábor v Dachau.

Celý svět viděl, jak Hitler zbrojí na budoucí válku navzdory dohodám z Versailles a naopak Britové Hitlera ve zbrojení silně podpořili, protože se mylně domnívali, že jim pomůže oslabit moc Francie, koloniálního konkurenta, a napadne Sovětský svaz, který znárodnil spoustu britského průmyslu v Rusku.

Obětí těchto mocenských intrik se po Rakousku stalo Československo. Měli bychom vědět, že součástí mnichovské dohody bylo německo- anglické prohlášení o vzájemném neútočení a míru. Mnichovská dohoda vedla přímo ke druhé světové válce.

Hitlera Mnichov definitivě přesvědčil, že pokud se povalí na východ, tak mu Britové s Francií nebudou bránit.

Když po napadení Polska 1. září Londýn a Paříž vyhlásily Berlínu válku, ptal se Hitler zděšeně Ribbentropa: “Was nun?” (Co teď?)

Byl v šoku. Jenže to už bylo pozdě pro všechny. A tady v Javoříčku vidíme, jaké konkrétní následky měly pokusy krmit nacistického vlka.

V této souvislosti mi dovolte připomenout, že Západ i někteří z našinců záměrně zapomínají, že hlavní obětí řádění nacistů za druhé světové války byly slovanské národy.

Počet slovanských obětí Hitlerovců a jejich nohsledů se pohybuje okolo 28 milionů. Což je nesrovnatelné s jakoukoliv genocidou v celých dějinách planety a jako je správné mluvit o židovském holokaustu jeho 6 miliony obětí, je naprosto nutné k němu dodat, že tu byla také organizovaná genocida Slovanů, kterých zahynulo téměř pětkrát více.

Němci měli v plánu vyhladit přes 300 milionů Slovanů a jejich země, tedy naše země, zalidnit germánskými národy.

Vážené dámy a pánové, je třeba si trvale připomínat jak oběti zločinů, tak i pachatele zločinů a ty, kdo jsou za ně odpovědní. Pokud si nechceme historii opakovat, tak je třeba vědět, jaké byly skutečné příčiny válek, a je třeba se z toho učit.

I dnes je totiž příčinou většiny válek a agresí ve světě honba za ekonomickým a mocenským vlivem. Hybateli světové politiky tak jako dříve nejsou loutky, co se z prezidentských paláců tváří jako páni světa, ale je to nadnárodní kapitál, který od počátku minulého století financoval a vyvolal dvě světové války a desítky válek regionálních.

Kdysi v časech socialismu mi taková slova zněla jako prázdné klišé. Bohužel fakta a každodenní celosvětové dění ukazují, že tomu tak není.

Boj za mír není prázdná fráze, ale stále aktuální nutnost. Mír je životní potřeba nás obyčejných občanů. Protože to, co pro jiné znamená dobrý kšeft, je pro obyčejné lidi, jako tady v Javoříčku, jen hrůzná tragédie.

Každá válka začínala vyvoláváním nenávisti vůči jinému národu či jiné zemi. Nenechávejme se svádět propagandou. Špatný a nebezpečný není ani Rus, ani prostý Američan. Míru a životu nebezpečný je ten, kdo nás chce rozeštvat. A je na nás, abychom si zachovali zdravý rozum.

Čest památce obětem vraždění z Javoříčka i z celého světa.