Opět jsme prodáni, tentokrát do Ruskočíny.

Avatar
Původní autoři

Vladimír Balhar
13. 4. 2019
Jak vidno, patříme do svazku demokratických a mírumilovných sil, které prohrály válku v Sýrii, a jaksi nám nedochází, že války se dnes vedou jinak, než za Hitlera, a válečné reparace se platí. Nebo nám to třeba dochází, ale presstituti a televizní manipulátoři dostali jiné noty, co smí říci a jak. Demokratický Sauron na západě slábne a jeho ohnivé oko pohasíná. Prsten se blíží k Ohňové Hoře. O naši kolonii je veliký zájem, a v skrytu se blíží skřeti doprovázení lichváři, tuší tučné hody. 


Obyvatelstvo kolonie, opojené půjčkami a dotacemi, zblblé bláboly prorežimních ekonomů si jezdí svými ojetinami na dluh do supermárketů, hodovat na krásně zabalených odpadcích. Vítr vane a roznáší do okolních neobdělávaných polí hory igelitových pytlíků a papírových cancourů.

Proč pracovat, když žít z dotací a půjček je tak sladké. Proč se rýpat v zemi a krmit dobytek, když jídlo přivezou karavany kamionů zdaleka i blízka. Surrealizmus života.

Stát nevybere na daních ani tolik, kolik potřebuje ke svému provozu a musí si půjčovat od lichvářů. Což vydatně podporují levicové politické strany, označující se za strany pravicové a pravicové politické strany, označující se za levicové. Lichvu a hon za majetkem podporuje a přímo žádá i církev křesťanská, kde přece lichva jest zakázána, a lichvu mohou provozovat pouze nevěřící.

Ovšem, kdo dnes je věřící?

Tak jak jsme byli prodáni v září 1938 jako žrádlo pro Hitlera, aby měl více sil na tehdejší Sovětský svaz, tak i dnes jsme prodáni, což lze odvodit z podivného rozdělování Evropy na Británii a Evropu.

Británie si stále tiskne své libry z ničeho a spotřebuje více, než vytvoří, protože je to koloniální velmoc, a je na to prostě zvyklá. Tisk liber jim zatím stačí k přežití.

Ovšem Německo koloniální velmoc není a nikdy nebylo, to je povinno poslouchat, jinak dostane za uši.

Německo si nesmí ojra tisknout z ničeho, musí si půjčovat, a zajímavé je, od koho. Německá Deutsche Bank je v krachu, a aktiva německých důchodců jsou právě tam. Zamyslete se nad tím, komu vlastně Deutsche Bank patří, Německo to není.

Rusové neinvestují do dolaru, ale do zlata, proč asi? Vyměňují komoditu za komoditu, ropu za zlato, barel ropy za gram zlata. Je nutno uznat, že je to chytré počínání. Milion barelů ropy je milion gramů zlata, to jest tuna, to uveze i Ford Tranzit. Obě komodity jsou násilím podhodnocené, takže pokud v budoucnu cena zlata vzroste na dvojnásobek, rusové dnes prodávali ropu za dvojnásobek, pouze to nikdo nepochopil.

Číňané přebytky dolarů mění na ojra, tím tuto umělou měnu drží nad vodou a investují do Evropy. Za to ovšem něco chtějí, a to jsou kolonie.

Saudové zatím, zdá se, povinně investují do dolaru, ale co my víme, pokud investují do ojra, je celkem pochopitelná německá vstřícnost k migrantům.

My jsme dávno prodáni v rámci obchodu se světovými pohledávkami a závazky. Může se klidně stát, a asi klidně stane, že kurz české koruny se dramaticky změní, protože koruna není kryta zlatem, či prací.

Což bude v podstatě ekologicky přínosné, karavany kamionů se zastaví a vítr nebude po okolí roznášet igelitové pytlíky a papírové cancoury.

Obyvatelstvo vyhyne, či se rozprchne. Zůstane pouze tolik obyvatel, kolik stačí k ekologické obsluze nových pánů středozemě.