Chov užitkových lidí

Avatar
Původní autoři

Vladimír Balhar
5. 4. 2019
S úsměvem pozoruji poměry v demokratické Evropě, ke které jsme se dobrovolně připojili po sametovém majdanu, pro někoho mejdanu. Nedemokratické struktury původního režimu byly nahrazeny jinými nedemokratickými strukturami, majetek a ekonomický potenciál původního režimu byl zničen, anebo převeden na dolary, které se hbitě přesunuly do zahraničních bank. V demokratických volbách jsou voleny nastrčené figurky, které pak tlachají a konají, co je jim ze zahraničí nařízeno. Stát je řízen zvenčí bez jakékoliv suverenity. Brežněvova doktrína v demokratické praxi.


A tak se dívám, jak je to krásně zařízeno, lidé se pachtí, aby unikli exekutorovi, modernímu drábovi demokratické společnosti, jsou udržováni v poslušnosti demokratickým, zcela pravdivým tiskem a televizí, a jednou za čtyři, či pět let je jim vynadáno, že si posledně zvolili ve svobodných a demokratických volbách špatně, a že musí znovu k novým, demokratickým volbám, aby svá pochybení napravili.

A tak vidím, že i volby jsou jenom prvek řízení společnosti. I tak exekutoři a takzvaný volný trh, který ale vůbec není volný, zkuste něco volně tržit, a hned vás zavřou a zdaní, protože i éété je prvek řízení společnosti k zastrašenosti a poslušnosti.

Dříve zastrašení a poslušnost obstarávala církev, se svými exekutory, inkvizitory, kteří hříšníka upálili a jeho majetek v tichosti zabavili. Navíc se lidé u zpovědi svaté dobrovolně práskli, takže ani nebylo nutné provádět pravdivé průzkumy veřejného mínění.

No a o ten majetek jde dodnes, jak vidíte ze spravedlivých a zákonem schválených církevních restitucí, kdy stát ochotně vrátil i to, co nevzal.

S úsměvem pozoruji, že obyvatelstvo bylo přetvořeno v jakési stádečko, které nese zisk, neviditelné skupině lidí, schovaných za bankami a tajuplnými institucemi.

O přestárlé kusy ve stádě je humanisticky postaráno, dostanou almužnu, aby přežili. Nemusí na jatka a do psího krmení. To je úžasný výdobytek.

O nemocné kusy je též postaráno, je jim umožněno, aby si platili zdravotní pojištění. Za lékaře neplatí, ale platí za léky, protože na léky se již vztahuje trh, volný, hlavně cenově, a to směrem vzhůru.

Taky o kusy, které nejsou schopny práce, a nejsou schopny unést jakoukoliv odpovědnost je báječně postaráno, dostanou dávky, i na sebe reprodukci, neb jsou platící báječní zákazníci ve volném trhu.

Ty kusy, které jsou schopny větších výkonů musí odjet ze své stáje do hlavní stáje, aby byli blíže svým pastýřům, zootechnikům, dojičům a jiným zužitkovatelům. V této stáji se zužitkovávají až do vyhoření, či překročení produkčního věku, pak se zase mohou dobrovolně vrátit do své domovské stáje. Jejich drahá auta zrezaví a hypotéky propadnou, protože již nedostanou tolik krmiva.

Veškerý zisk, který stádo vytvoří, se ve formě dolarů a jiných čistých peněz zcela demokraticky ve volném trhu odejde do zahraničí, aby se pak vrátil ve formě půjček, a hypoték. Úrokem a lichvou je zajištěno, že půjčky a hypotéky nelze zaplatit, a tím se i tento zisk opět vrátí do zahraničí, ztučnělý lichvou. Dokonalé finanční perpetum mobile.

Pokud by se náhodou objevil člen stáda, který se tomu vzepře, je propuštěn, popřípadě se na něj vrhnou tajné služby, které zjistí, že v dětství opsal diktát od spolužáka, a proto v základce dostal nezaslouženě z češtiny jedničku, popřípadě osahával svou spolužačku, která se mezitím rozhodla stát se mužem. Svobodně a demokraticky.

V jiných stádech to funguje obdobně, pokud se najde stádo, které těmto demokratickým principům nevyhovuje, je demokraticky a humanitárně vybombardováno, protože bombardovat se ve jménu demokracie může, pokud nejde o zisk.

A o co tedy jde?