Vede nás NATO k válce a vtahuje do konfliktu s jadernými mocnostmi? Aneb Yankee, go home!

Avatar
Původní autoři

Vede nás NATO k válce a vtahuje do konfliktu s jadernými mocnostmi? Aneb Yankee, go home!

© AFP 2018 / Justin Tal

Vladimír Franta
9. 3. 2019 Sputnik
Dne 7. března 2019 v Praze proběhla tisková konference „Proč nás NATO vede do války?“ Událost iniciovalo České mírové fórum, České mírové hnutí, Iniciativa NE základnám ČR, Nezávislá média, Strana demokratického socialismu a Vojáci proti válce.Několik veřejně exponovaných osobností ohodnotilo roli ČR v rámci NATO. Jejich komentáře byly ale vůči NATO poněkud kritické.

Nutno zmínit, že negativní komentáře nebyly namířeny proti americkému lidu. Ba naopak.

*„V rámci NATO plní ČR zahraniční vojenské mise v konkrétních státech. Ty nás mohou napadnout v rámci krvavé odvety. O tom se nehovoří.“
(Vladimíra Vítová)

„Jsme komplici agresivní politiky NATO. (…) Demarkační linie mezi Západem a Východem se posunula k ruským hranicím. (…) Musíme hájit naši zemi proti hazardérům s bezpečností naší země.“
(Josef Skála)

„Naučme se říkat slovo ONI. Zájmy NATO neprosazujeme my, ale naše politická reprezentace, tedy ONI, a k NIM my se nehlásíme. (…) Současná válka nebude mít vítězů.“
(Ivan David)

Armáda ČR je budována jako expediční sbor v zájmu USA

Ať chlapci a dámy v Poslanecké sněmovně nehovoří (laskavě) naším jménem!*

Tisková konference proti NATO v Domě odborových svazů v Praze

Václav Novotný z iniciativy NE základnám ČR nadnesl dvě poznámky. Připomenul, že se neví, jaké logistické tendence NATO v Evropě přesně jsou, a dále uvedl, že by bylo záhodno, aby NATO jasně deklarovalo, jak přesně Rusko ohrožuje bezpečnost Aliance. Z jeho citátů nešlo přeslechnout následující: „Netahejme občany ČR do zločinů NATO. Ať chlapci a dámy v Poslanecké sněmovně nehovoří naším jménem.“

Kolik vynakládá ČR přesně na zbrojení, nevíme. Jde totiž o „nezapočítané“ položky… Obecně vzato – riskujeme, že skončíme jako užitkový prostor, kde mocnosti budou rozhodovat o nás bez nás.

Vladimíra Vítová (České mírové fórum) zavzpomínala, kterak ČT kdysi pozvala Scotta Rittra, zbrojního inspektora OSN v Iráku, do televize. Ten tam tehdy prohlásil, že zbraně hromadného ničení v Iráku nalezeny nebyly. Prý mu na to v ČT (zklamaně) odtušili: „Tak děkujeme!“ Čtenář si jistě vzpomene, že ony domnělé zbraně v Iráku byly předmětem pro tzv. „casus belli“, tedy pro napadení Iráku (ČR byla již na útočící straně). Vladimíra Vítová zdůraznila, že se v nejrůznějších průzkumech obyvatelstvo ČR neidentifikuje s agresivitou NATO. A shrnula to následovně: „Nevstoupili jsme do NATO na základě referenda. Nemusíme na základě referenda ani vystupovat. Článek 13 praví, že stačí jen napsat do USA. Otázka je, kdo má napsat.“

Přesná citace článku 13 Washingtonské smlouvy (zakládajícího dokumentu NATO) zní: „Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení… (Zdroj)

Paní Vítová dále citovala předsedu asociace Vojáci proti válce Jiřího Bureše, který se toho dne nezúčastnil. Dle Bureše měla být v 70. letech vypracována studie s názvem „Příští válka na Východě“. Myšlenka spočívá v tom, že se má připravit koaliční východoevropský prostor pro útočnou válku s Ruskem, jejíž příprava se má zamaskovat obrannými programy. Co více – Německo a Západ v případě neúspěchu riskují, že prohrají všechno. Vladimíra Vítová dodala: „Tato studie byla odborníky v USA rozpracována v rámci různých dokumentů. Lisabonská smlouva též hlásá o provázanosti EU a NATO. EU si v této souvislosti přeje konsolidaci infrastruktury, aby NATO bylo lépe mobilní na našem teritoriu. Riskujeme, že skončíme jako užitkový prostor, kde mocnosti budou rozhodovat o nás bez nás.“

Jsme (my, jakožto ČR) komplici agresivní politiky!

Josef Skála z řad KSČM poděkoval levicovým a alternativním hnutím, která v dnešním střetu zájmů stojí na stejné straně. „Jsme komplici agresivní politiky,“ nadhodil Skála a hned pokračoval: „Do této doby jsme nebyli na straně agresora. To nám kazí pověst ve světě. Měli jsme vždy reputaci toho, kdo je schopen zastat se slabšího. Je to stále nebezpečnější pro naši zemi. Vnucuje se nám, že ČR nemá jinou bezpečnostní alternativu než být členem NATO.“ Mezi Skálovy klíčové teze tak nejspíše patřil následující výrok:

„Naše armáda se účastní trestných operací v rozporu s mezinárodním právem, působí humanitární pohromy a jiné tragédie, vyvolávající zpětné reakce. Roste riziko krvavé pomsty na našem území.“
Josef Skála poté telegraficky shrnul, že jsme snad poprvé vtahováni do (stále pravděpodobnějšího) konfliktu s jadernými mocnostmi. Demarkační linie mezi Západem a Východem se prý posunula k ruským hranicím a NATO prý haraší útočnými systémy od Baltu po Černé moře, čímž se riziko konfliktu v Evropě znásobilo, prý perspektivním umístěním jaderných raket krátkého a středního doletu v Evropě. A dalšího ještě Skála prohlásil? „Cílem Ruska není držet pod krkem ČR. Charta OSN připouští použití síly, je-li určitý stát napaden, navíc když padne příslušná rezoluce OSN.“ Jaká je realita? Na OSN nikdo nehledí… Napadá nás otázka, zda to může být horší. A Josef Skála na tento dotaz odpovídá: „ČR je nucena kupovat předražené cizí zbraňové systémy. Naše generalita občas utrousí děsivá sdělení o obranyschopnosti ČR v tom smyslu, jako že vybraný kraj našeho území jsme schopni hájit cca měsíc. Poprvé v dějinách je naše obranyschopnost zajištěna takto děsivým způsobem.“

Vyjádření protestu proti US politice vůči Venezuele na Malé Straně v Praze

A jak to vypadalo před Velvyslanectvím USA v Praze v daný den v 17.00 hodin? Aneb Yankee, go home!

Někteří dopolední řečníci zopakovali a rozvinuli své úvahy, přičemž jedním z pronášených hesel bylo „Yankee, go home!“ Demonstrace se nesla v duchu dalšího hesla – Za mír a proti válce ve Venezuele. Bylo řečeno, že USA sahají po takových prostředcích, aby dostaly lid Venezuely do kolen. Užívají prý osvědčených prostředků manipulace veřejným míněním ve světě a v samotné Venezuele. Mluvčí usoudili, že z těchto a jiných příznaků lze vyčíst, že USA mohou skutečně chystat vojenskou intervenci do Venezuely. Hlas v megafonu přednesl následující pasáž proklamace: „Světová federace demokratické mládeže opakuje svou neochvějnou solidaritu s revoluční mládeží, s venezuelským lidem, a ústavním prezidentem Nicolasem Madurem a vyzývá všechnu mládež světa, aby bránila mír a postavila se proti další imperialistické vojenské intervenci v Latinské Americe a Karibiku.“ Mluvčí dále odsoudili sankce USA proti Venezuele, které mají podle všeho v dané lokalitě vyvolat chaos a vyprovokovat změnu režimu s cílem převzít veškeré bohatství této země.

Sputnik se rozhodl, že se na názor zeptá jednoho z přihlížejících demonstrantů. Ukázalo se, že dotazovaný muž je lékařem ve výslužbě. Zde je názor českého seniora:
Myslím si, jako většina našich občanů, že USA pokračují v expanzivní a agresivní politice. Od druhé světové války USA nepřestaly válčit. Je katastrofa, že pokud si Amerika vyhlídne domnělé odpůrce, vyberou si představitele cizí vlády, neváhají je zlikvidovat, vybombardují celý stát, bez ohledu na to, zda jsou tam děti, nemocnice… Je důležité své názory nyní projevit, poněvadž se může přihodit, že naši občané budou umlčováni jen proto, že vyslovují svůj názor. A to je špatné znamení, to s demokracií nesouvisí. Situace ve světě se mění k horšímu. Vezměte si Anglii, Francii, Německo… Tam všude mají obrovské problémy. Nejde o to, že to u nás nevidíme. Vidíme to. A nedáme-li si pozor, přenese se nestabilita k nám. Stane se to na vlně migrační krize.

Tohoto muže jsme se dále zeptali na to, jak si vysvětluje, že na demonstraci přišlo tak málo Čechů, resp. vůbec demonstrujících?
„Jak je možné, že nestranná objektivní televize tu nikde není a ani nevysílá sebemenší informaci o tom, že se tu dnes mají sejít určití občané s jistým názorem na to, co se děje ve Venezuele? Je to to samé, jako s Ukrajinou, o níž se neinformuje vyváženě. Podobné to bylo kdysi s Kosovem.“

Žena, která stála opodál, se také podělila o svůj názor a dodala: „Celý život žiju v míru. Ráda bych zbytek života strávila ve stejných podmínkách…“

Dovětek: To už se však malé shromáždění rozcházelo. Rovněž Policie ČR patrně přestala přítomné natáčet, takže jsme i my vypnuli kameru a odebrali se zpracovat své dojmy z celého dne.

– – –