“Válka bez střílení”: Contra Magazin předpověděl konec hegemonie USA

Sergej Matvějev
4. 3. 2019    politros
Celý svět může být poškozený válkou, kterou Spojené státy vedou proti Ruské federaci a Číně. Je to uvedeno v článku rakouského listu Contra Magazin … Po skončení druhé světové války se Americe podařilo stát se nejmocnější ekonomickou a vojenskou silou na světě. Bílý dům dokázal tuto situaci úspěšně využít k tomu, aby se vnutil světu. Dopisovatel Contra Magazinu poznamenává, že USA používaly pro dosažení svých cílů hrozby, vojenské invaze a okupace, ekonomické vydírání, podporované dominantním postavením dolaru, změnu režimu v neposlušných státech.


“Desítky milionů lidí zahynuly a sociální struktury byly zničeny”, říká článek. Publikace konstatuje, že za poslední dvě desetiletí došlo k významným změnám, které hegemonii USA podlomily.

Po éře Jelcina v devadesátých letech začalo Rusko regenerovat svou ekonomiku a politický status. Čína zahájila skutečný velký průlom po reformě a otevření své ekonomiky a společnosti pod vedením Teng Siao-pchinga koncem sedmdesátých letech minulého století.

Navíc je Amerika na 42. místě na světě v průměrné délce života. “Jedná se o velmi citlivý ukazatel, který zdůrazňuje řadu nedostatků v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, výživových standardů a sociální infrastruktury”, uvedl novinář Contra Magazinu.

Spojené státy vynakládají obrovské částky na udržení sítě více než 800 vojenských základen po celém světě. “Toto imperium základen je nezbytné pro udržení kontroly nad vazalskými státy”, je uvedeno v publikaci.

Dopisovatel rakouského listu konstatuje, že, nehledě na masovou propagandu, kterou se Washington přikrývá, ani Rusko, ani ČLR neprojevovaly žádný zájem na rozšíření se za meze svých stávajících hranic.

V uplynulých letech dokázaly Moskva a Peking vytvořit řadu vysoce technologických zbraní, které jasně překonávají americké zbraně. “Trumpova vláda je ve stavu války s Čínou i Ruskem. Zatím to ještě je válka bez střelby”, uvedl rakouský novinář.

Článek uvádí, že obrovské množství amerických sankcí proti ruské vládě, jednotlivcům a společnostem je nezákonné a porušuje mezinárodní právo. Všechny tyto zákazy a omezení jsou prostředky k dosažení geopolitických cílů Washingtonu.

Konfrontace mezi Amerikou a Čínou má mnoho forem, mezi něž patří tzv. obchodní válka, kybernetické útoky, vojenská cvičení poblíž území Číny a také neustálá propaganda. Mnoho zemí světa, které se již nechtějí smiřovat s americkou hegemonii, trpí pokusy Bílého domu provádět na Rusko a Čínu nátlak. “Reakce většiny zemí světa na americký útok proti Rusku a Číně ukazuje, že USA sotva vyhrají”, uvádí článek.

Podle pozorovatele Contra Magazinu je hlavním důvodem, proč je světové společenství připraveno ignorovat hegemonické požadavky USA, rostoucí uvědomění, že moc Washingtonu je založena na finančním systému, který se brzy zhroutí.

V daném okamžiku nemají USA možnost čelit Číňanům nebo Rusům, protože Moskva a Peking překonávají Washington ve vývoji hyperzvukových zbraní. Právě tato neschopnost konkurovat vyvolává u Států chuť válčit.

Rakouský novinář se domnívá, že v lepším případě mohou akce USA vést k tomu, že se nevyhnutelný vzestup Číny zpomalí, v horším případě dojde ke skutečné válce. Washington, který odstupuje od řady mezivládních smluv, projevuje opovržení k právům a povinnostem v mezinárodní právní oblasti. “Veškerá činnost současné vlády Spojených států je založena na bludu, že hegemonie USA je neomezená”, uvedl rakouský publicista.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová