Nevzdávejme to! (Z projevu Iniciativy NE základnám ČR, mluvčí Eva Novotná, 24.3.2019 ve 20 hod. v Mostecké ulici Praha)

Avatar
Původní autoři

25. 3. 2019
Stop dvojímu metru při posuzování zločinů!
Kdy se z podílu na zločinech v minulostí vyrovná ODS, KDU-ČSL? Pane Kalousku, paní Němcová? Byla to naše kazetová munice použitá v Jugoslávii?
Podle kterého článku Severoatlantické smlouvy (NATO) byla Jugoslávie bombardována?
Je porušení mezinárodního práva, porušením vlastní smlouvy zločin?

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1999
3. volební období

248
USNESENÍ
,Poslanecké sněmovny
z 12. schůze 21. dubna 1999
k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a s  pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/

Poslanecká sněmovna
souhlasí


1. s pozemním tranzitem personálu nebo jednotek s výzbrojí či bez ní, výzbroje, konvenční munice i dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO přes území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize;


2. s přistáváním a pobytem vojenských letadel členských států NATO na území České republiky za účelem pozemní podpory, zejména doplňování paliva, konvenční munice a údržby související s přelety těchto letadel přes území České republiky, a to v souvislosti  s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize;


3. s pobytem personálu nebo jednotek s výzbrojí či bez ní, výzbroje, konvenční munice a dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO na území České republiky nezbytného k zajištění:
a) pozemních tranzitů dle bodu 1 tohoto usnesení a
b) leteckých tranzitů dle usnesení vlády č. 276 ze dne 2. dubna 1999 v  souvislosti s      operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v  okolních zemích prováděnými     v zájmu řešení kosovské krize, jakož i  přistáváním a pobytem dle bodu 2 tohoto     usnesení


4. s tím, že body 1, 2 a 3 tohoto usnesení se vztahují i na ozbrojené síly těch států Partnerství pro mír, které se zúčastní operací NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a  okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize


v z. Petra Buzková v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Olga Sehnalová v.r.
ověřovatelka Poslanecké sněmovny

12. schůze, 33. hlasování, 21. dubna 1999, 23:06 Vládní návrh na vyslovení souhlasu s tranzity


 

Klub
Poslanců A Ano N Ne 0 Nepřihlášen Z Zdržel se M Omluven
ODS
63
59
0
4
0
0
KDU-ČSL
20
18
0
2
0
0
ČSSD
74
50
9
11
4
0
KSČM
24
0
23
1
0
0
US
19
18
0
1
0
0
Celkem
200
145
32
19
4
0

podrobně ZDE