Misetnie – pozoruhodná porucha

Ivan David
28. 3. 2019
Na zasedání zastupitelstva městské části, jehož jsem byl členem, probíhal ostrý spor. Tuším, že šlo o to, zda kolem jedné z cest vysázet lípy či javory. Zastánci javorů došly argumenty, a tak zařval na propagátora lip: „Vy jste fašista!“ Napadený zůstal klidný a navrhl útočníkovi, aby zalistoval ve slovníku cizích slov. Vzpomenu si na to, kdykoli čtu o SPD či dokonce o sobě, že jsou fašisté, že jsem fašista, fašoun, nahnědlý a podobné blbosti. Nebudu se zabývat rozdíly mezi italským fašismem a německým nacismem, o to nejde. Zatímco němečtí fašisté byli posedlí nenávistí k Židům, my v SPD (a několik osob ve vedeními to potvrdilo) máme rádi všechny národy, respektujeme je. Jsme ostražití tam, kde představitelé některých států nebo příslušníci jiných národů nerespektují naše národní zájmy.

https://www.protiprudu.org/coudenhove-kalergiho-plan-genocida-narodov-europy/

Nejvíc to platí pro představitele superstátu Evropská unie. A nejen to, součástí „proevropství“ je záporný vztah k národům obecně. Své cti dbalý Evropan má přijmout za své, že je nejprve Evropan a pak příslušník nějakého národa, či ještě lépe, od národa se distancuje, nebo ochotně pracuje proti vlastnímu národu. Cíl antinárodního uvědomění hezky vystihl bývalý „prezident EU“ Herman Von Rompuy, když řekl: “V EU již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V EU není pro tyto pojmy místo. Čím dříve si to všichni uvědomíte, tím lépe!”

Cíl je prostý, lidé zbavení identity se nemají možnost spojit s ostatními. K tomu by potřebovali pocit sounáležitosti. Právě ten má být zničen.

Patologická nenávist k lidem se odborně nazývá misantropie (misos starořecky nenávist a anthrōpos, člověk), misogynie je nenávist k ženám. Nenávist k národům byla donedávna něčím tak bizarním, že se nedočkala specifického označení.

Navrhuji nazvat ji „misetnie“ (ethnos je starořecky národ). V ČR se takto profilují TOP09, část ČSSD, část ODS a zejména Piráti, ti převzali i fašistickou agresivní symboliku (na obrázku rozkročen předseda Bartoš).

Němečtí fašisté nenáviděli Židy, Cikány, slovanské národy, černochy atd. Propagátoři evropského superstátu chtějí občany (přesněji poddané) bez národní příslušnosti, Jdou ve svém zaujetí dál než fašisté, nenávidí všechny národy.

Naopak v SPD respektujeme všechny národy, které respektují nás. Všichni mají mít nejen stejná práva, ale i stejné povinnosti. Ovšem tato země je stále ještě naše, a cizinci se mají chovat jako hosté.

Právě tak i my jsme připraveni se chovat jako hosté v zemích jiných národů. Tedy žádný rasismus, žádný nacismus, žádný fašismus. To jsou jen idiotské nálepky. Ani my nelepíme na žádná etnika nálepky. Zajímá nás, jak se jednotlivci chovají. Podle toho je posuzujeme, ne podle původu.

Takže etiketáři, jste trapní, lžete.