Soumrak svobody českých webů? Policie může od února tohoto roku vypnout jakýkoliv nepohodlný český web, stačí k tomu pouze rozhodnutí a posouzení řadového policisty, že věc nesnese odkladu! Do novely trestního zákona se tiše dostal nový gumový paragraf, který dává orgánům státní moci obrovské pravomoci! Největší provozovatel webhostingů v ČR odhalil šokující nátlaky ze strany orgánů na vypínání webů!

-VK-

21.2.2019  AENews
Redakce AE News byla upozorněna na skandální odhalení, které probublalo na veřejnost v souvislosti s novelou trestního zákona. Aniž by to většina z vás vůbec tušila, tak do zákona č. 141/1961 Sb. (Trestní řád), od února 2019 přibyl nový paragraf. Díky zcela novému § 7b může jakýkoliv policista v ČR kdykoliv vypnout jakýkoliv web, resp. nařídit toto vypnutí příslušné osobě, která web provozuje, nebo technicky zajišťuje jeho provoz, např. v datacentru, v serverovně, v rámci webhostingové společnosti apod. A tak prakticky bez následků může zničit jakýkoliv nepohodlný zpravodajský server, prosperující e-shop anebo například vypnout web s „nevhodnou“ diskuzí. A co k tomu stačí? Když věc nesnese odkladu (a není možné dostatečně rychle zajistit souhlas státního zástupce). Tohle může potkat každý web v Česku od této chvíle.

Tohle může potkat každý web v Česku od této chvíle.

Na tuto šokující novinku v zákoně jako první upozornil největší český webhostingový provozovatel Wedos na svém blogu [1]. Ve svém článku odhaluje naprosto šokující reálie z pohledu provozovatele serverů a webů v ČR, který je současně i největším registrátorem domén v České republice. Podle jejich informací probíhají neuvěřitelné nátlaky a dokonce výhrůžky ze strany policie a státních orgánů proti Wedosu, když firma nepředá policii data z vytipovaného serveru, který přitom nic nespáchal a nepáchá, jako v případě jedné nábytkářské firmy. Policie v jiném případě dokonce obvinila Wedos z napomáhání trestné činnosti jen za to, že nevypnula web jedné osoby, aniž by ale k tomu Wedos dostal předtím příkaz. Prostě Kocourkov.

Největší webhostingová firma v ČR odhalila doslova mafiánské praktiky českých orgánů ve snaze o vypínání webů. Bude to řešit bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny?

Wedos je přitom obrovská firma v ČR, ale policejní orgány se nebojí zaútočit na ni a doslova vyhrožovat internetové firmě trestním stíháním za cokoliv, co si orgány státní moci vymyslí. Článek si na jejich blogu přečtěte, ať konečně chápete a víte, proč Aeronet je prvoplánově provozovaný z ciziny a pod americkou legislativou, protože z toho, co ve svém svědectví uvádí Wedos jako největší hostingová firma v ČR, tak vám musí dojít, proti jaké krakatici mocenské zvůle provozovatelé ostatních alter webů teď stojí v České republice. To není policejní postup, to jsou metody mafie, které na blogu Wedosu jsou popisovány v článku opravdu s děsivou věrností. Ale vraťme se k novému paragrafu.

Zde je znění paragrafu:

(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní řízení, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, lze nařídit osobě, která uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat.

(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům.

(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.

(4) V příkazu podle odstavce 1 nebo 2 musí být označena data, na která se příkaz vztahuje, důvod, pro který mají být data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, a doba, po kterou mají být tato data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, která nesmí být delší než 90 dnů. Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí příkazu.

(5) Orgán, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej neprodleně doručí osobě, vůči které směřuje.

Dobře si všimněte odstavce č. 3 tohoto paragrafu, který uděluje pravomoc k vydání rozhodnutí běžnému řadovému policistovi, a to na základě jeho vlastního subjektivního posouzení, že věc nesnese odkladu. Znění zákona je postaveno tak, že to nebude přímo policejní orgán, který bude fyzicky weby vypínat, ale tento orgán bude vydávat příkazy a bude je doručovat provozovatelům technických platforem, tedy provozovatelům webhostingových společností a datacenter, protože ti jsou provozovateli webů na technické platformě, nejde tedy o provozovatele ve smyslu klienta, který si zaplatil hosting nebo kolokaci serveru v datacentru. Naprosto zdrcující je vágní formulace v odstavci č. 2 o znemožnění přístupu jiných osob k předmětným datům.

Policie může od února vypnout jakýkoliv český web a nemusí k tomu mít ani soudní příkaz, ani souhlas prokurátora, stačí pouze posouzení řadovým policistou, že věc nesnese odkladu. Piráti ve sněmovně nechali paragraf v klidu projít

Takové znemožnění, pokud jde o webovou stránku, lze zajistit jen a pouze suspendací a vypnutím celé webové stránky, aby byla nedostupná nejen pro návštěvníky, ale hlavně pro samotného provozovatele webu, který logicky by mohl data pozměňovat, mazat je apod. Nikdo tady samozřejmě nezpochybňuje případy, kdy na webu funguje např. falešný eshop, který láká z lidí peníze za slib dodání zboží a vyžaduje peníze zaslat předem, v takovém případě opravdu policie musí jednat urychleně. Jenže vágní definice se týká nejen odstavce 2, ale i odstavce č. 3, kde není uvedený výčet a mechanismus toho, v jakých případech může příkaz policista vydat sám o své libovůli. Argument, že něco nesnese odklad, je naprosto gumový a široce obsáhlý.Rack v serverovně.

Rack v serverovně.

Takže podle tohoto nového paragrafu nyní může jakýkoliv policejní orgán v ČR požádat o okamžité vypnutí jakékoliv služby na webu, a to až na 90 dnů, a to (prakticky) bez zcela jakýchkoliv následků pro něj. Jako důvod mu přitom stačí argumentovat o zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejím opakování. Což může být například:
  • Pomluva – ale ve skutečnosti jen napíšete cosi o někom, komu se to nelíbí.
  • Podvod – ale ve skutečnosti váš e-shop přijde vaší konkurenci podvodný, protože máte hodně nízké ceny.
  • Nelegální šíření obsahu – ale ve skutečnosti odkaz není zločin, ale důvod k vypnutí webu už ano?
  • Obecné ohrožení – ale ve skutečnosti třeba investigativní článek, který je tak výbušný, že by mohl položit vládu.
  • Útok proti menšinám – ale ve skutečnosti komentář o nepřizpůsobivých.
  • Diskriminace – ale tu v dnešní době každý vidí všude.

Znění nového paragrafu sice nikde nezmiňuje vypínání webů, pouze mluví o zajištění dat v konkrétní věci dané osoby, např. diskutéra, který v komentáři pod jedním článkem vyzval např. k fyzické likvidaci nějaké osoby nebo skupiny osob, a v tom okamžiku už je to záminka pro vypnutí webu. Proto bych rád i v této souvislosti znovu vysvětlil čtenářům AE News, že volné diskuse pod články jsou prostorem pro provokatéry, kteří se mohou pokusit web učinit závadovým, aby vznikl důvod pro policejní orgány k jeho vypnutí. Proto je náš server moderovaný dvoustupňově, automatickým Akismetem a potom ještě ručně administrátorem. A také proto, jako dodatečné jištění, náš server není provozován na území ČR a náš server provozuje americký právní subjekt.

Weby půjde policejně vypnout až na 90 dnů a policie nebude muset obhajovat svůj postup, protože paragraf dává prostor pro široký výklad, místo webů alternativy začnou v prohlížečích vyskakovat “pětsettrojky”

Jenže většina ostatních českých serverů alternativy je provozována v ČR a právě takové servery se stanou v blízké době předmětem útoků za použití tohoto nového paragrafu, Není to vůbec o tom, jestli k tomu dojde, je to pouze otázka času, kdy k tomu začne docházet. Systém povede k tomu, že stále více a více provozovatelů alternativních webů v ČR bude mít strach pouštět volné diskuse a začne je tvrdě procházet a posuzovat, aby neobsahovaly nic závadného. Protože ale taková moderace všech komentářů je časové vyčerpávající, povede to nakonec k úplnému vypnutí diskusí, protože provozovatel alter webu bude schopný ručit jen za své články a nebude riskovat, že nějaký provokatér z vnitra napíše do volných komentářů provokační výkřik o likvidaci nějakého etnika v ČR, a ten výkřik ihned povede k tomu, že policejní orgán začne konat.Tato hláška se vám objeví na vašem hostovaném webu, pokud vám webhostingová firma vypne web na příkaz policie.

Tato hláška se vám objeví na vašem hostovaném webu, pokud vám webhostingová firma vypne web na příkaz policie.
A tím se dostáváme k tomu vypínání webu. Když totiž provozovatel webhostingu nebo majitel datacentra dostane policejní příkaz k zajištění dat na webu nebo serveru XYZ způsobem, aby je nešlo měnit nebo mazat po dobu 90 dnů, tak provozovatel datacentra nepůjde do rootu Linuxu a nebude zasahovat do MySQL tabulí v databázi dotyčného webu, protože k tomu dokonce ani provozovatel webhostingu nebo datacentra nemá právní legitimitu, takže jediným řešením, jak zajistit požadovaná data, je natvrdo odpojit webhosting zákazníkovi, anebo odpojit server v racku a odstranit ho z kolokace.


Vypínání webů natvrdo, protože jiným způsobem nepůjde policii vyhovět, pokud vydá příkaz k zajištění závadného příspěvku nebo komentáře v diskusi na webu

Žádné jiné možnosti provozovatel technické platformy nemá, protože nemůže softwarově zabezpečit, aby majitel webu nemohl mazat konkrétní záznam z databáze jeho vlastního webu, aby bylo vyhověno policii. Takže, pokud takový příkaz přijde, znamená to automaticky vypnutí webu, a to až na dobu 90 dnů. A k takovému vypnutí stačí jeden jediný provokační komentář v diskusi, kde někdo napíše, že by popravil toho a toho tuneláře ve Švýcarsku, nebo že by někoho zastřelil, kdo hlasoval pro Globální pakt o uprchlících atd.

Sami vidíte, že rok 2019 je rokem plným změn a tvrdé a přísné moderace diskusí budou postupně průvodním znakem na všech alter webech v ČR tento rok. Diskuse budou více sledovány, komentáře přísněji moderovány, zareaguje na to i AI v Akismetu, která bude posílat k ruční moderaci více a více komentářů, s čím je potřeba počítat. Mnoho lidí se naučilo používat volné diskuse jako chat, ale dnes už nejde pouštět do diskuse všechno a všechny, protože mnoho komentářů pochází od provokatérů z různých státních orgánů a celý systém vede k tomu, aby donutil provozovatele webů k úplnému vypnutí diskusí, aby se vyhnuli vypínáním webů. Není potřeba ani zdůrazňovat, že novelizovaný zákon podepsal prezident republiky Miloš Zeman bez námitek, protože asi nedokázal odhadnout důsledky takového zákona, které to s sebou ponese. Provozovat alter web na serveru umístěném v ČR se tak stane doslova ruskou ruletou pro jejich provozovatele.

Šiřte prosím tento článek na sociálních sítích a v emailech, ať se lidé dozví, že svobodě slova a webům v ČR začíná zvonit umíráček. Totalita je zpátky, země začíná nabírat obrysy policejního státu.

Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou nám nadále a trvale projevujete. Doufáme, že články na Aeronetu, titulkovaná videa a páteční rozhlasové pořady se Vám líbí, a že skutečně obohacujeme váš znalostní a informační rozhled ve světě dnešních politických procesů a událostí. Děkujeme za Vaši finanční i morální podporu, kterou nám projevujete, bez Vás a Vaší pomoci bychom tu dnes již nebyli, protože za námi stojíte jen Vy a nikdo jiný.

Nemáme fondy, nečerpáme dotace, neplatí nás oligarchové, ani ministerstva skrze státní rozpočet. Do konce měsíce zbývá 10 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 37% z cílové částky potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc. Zvažte prosím jakýkoliv příspěvek, pokud si to můžete dovolit, moc nám tím pomůžete. Přispět nám můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem anebo poštovní poukázkou, všechny informace najdete na naší darovací stránce zde. Píšeme pro Vás a jen díky Vám. A jak vidíte, stále bojujeme o přežití, neustále se nás snaží umlčet, všemi cestami. Děkujeme vám, že jste v tom boji s námi a že nám pomáháte!

-VK-
Šéfredaktor AE News