Jak je to s venezuelskou ústavou? Pane prezidente, proč z nás děláte blbce?

Pavel Kolář
10. 2. 2019
Jako většina z těch, kteří Vás brali za svého prezidenta, za to vše, co jste zatím ve funkci prezidenta pro nás udělal, jsem byl zcela zaskočen Vaším souhlasem s pošlapáním mezinárodního práva a opětným prosazením „práva silnějšího“. Od středy večer (kdy jsem se to dozvěděl) jsem sledoval dění na internetu a velmi často jsem viděl nevěřícné reakce, včetně mnoha úvah na téma, že je to od Vás nějaký zvláštní druh humoru, či strategie, která v konečném důsledku „nabančí“ těm „zlým“. Že byste se mohl zpronevěřit zásadám, které jste do té doby „neochvějně“ hlásal, nikdo z nás nečekal a proto to mnozí nebyli schopni pochopit.


Čekal jsem teda na včerejší „Týden s prezidentem“ (7.2.19) a v skrytu duše doufal, že tak nějak by to (při hodně zavřených očích) ještě mohlo být .. (text dopisuji až v So 9.2., takže již předvčerejší).

Proto jsem si ani neuvědomoval, že pořad je předtáčený většinou den dopředu a připravovaný ještě déle a že teda vzhledem k době Vašeho „uznání Guaida prozatímním prezidentem“, by o tom v pořadu nemělo zaznít žádné vysvětlení.

Skutečnost mne opět zaskočila. Bylo to tam, nenápadně vsunuté jako „běžná banalita“.

Aby nikdo nebyl na pochybách, že Vás „osočuji“ z něčeho, co jste neřekl, přepíši sem napřed doslovné znění Vašeho vysvětlení, včetně odkazu na videozáznam tohoto pořadu ZDE.

Přepis – od cca 36 min. 30s (o dopise panu Guaidovi):

Prezident Zeman: „… rád vysvětlím, protože vím, že se kolem toho strhl naprosto zbytečný poprask.. Chtěl bych uvést pouze dvě fakta.

Ten fakt první vychází z venezuelské ústavy. Jak víte, venezuelský parlament je ovládán opozicí.

A právě proto tato opozice odvolala prezidenta Maduru z funkce. Podle venezuelské ústavy, jestli prezident je odvolán nebo zemře, což už je druhá věc, no tak na jeho místo, jako dočasný interim, dočasný prezident, nastoupí předseda parlamentu, což je právě pan Guaido.

Takže nestalo se nic proti této ústavě, naopak, kdyby tam byl nějaký pučistický plukovník nebo generál, určitě bych mu neblahopřál!

Za druhé. V tom dopise, který citujete, jsem ho jasně vyzval, stejně tak jako další, aby uspořádal co nejrychleji opravdu svobodné volby.

A když pan Maduro v těchto volbách zvítězí, tak se může stát opět prezidentem, ne?

Ale, a to bude to „plevy a zrno“, vůbec se nemluví o tom, že Venezuela vedle Zimbabwe v Africe, je zemí s hyperinflací. Inflací, která přesahuje 1000% a která ničí úspory!

No a to znamená, že když máte znehodnocené úspory, no tak že nemůžete ani investovat, protože není z čeho. A to je důvod proč ta vláda, ať už Chavéze nebo Madury se dostala do stadia, kdy jedna z nejbohatších naftových zemí, dokonce se tvrdí, že nejbohatší, pokud jde o zdroje, má kromě té hyperinflace nesmírnou chudobu, rozpad zdravotnictví, rozpad školství a dalších věcí..

Jinými slovy ta země v první řadě potřebuje svobodné volby.

A ať zvítězí kdo chce.. To si rozhodnou pouze a jedině občané Venezuely. …“

Dále se Jaromír Soukup zmíní o tom, že i přes hyperinflaci má Venezuela 2x vyšší HDP než Ukrajina a Vy jste kontroval připomínkou brazilských nejchudších čtvrtí, tzv. „favel“.

Takže teď již k tomu mohu mít připomínky:

Fakt první“ – pokud to budeme brát jen podle venezuelského vnitrostátního práva a pomineme všechny okolnosti, které k tomuto „kroku“ dovedly „opozici“, tak dle čl. 233  ústavy Venezuely, se může předseda Parlamentu stát dočasným prezidentem, ale jen v případě, že prezident „absentuje“, to znamená, že chybí.

A tento článek přesně definuje, kdy může prezident „chybět“: když umře nebo abdikuje nebo byl lidovým hlasováním odvolán.

Proto, když by se ho chtěla „opozice“ legálně zbavit, měla v souladu s ústavou iniciovat impeachment, při kterém by Nejvyšší soud Maduru zbavil funkce a ne po jeho právoplatném zvolení blokovat jeho inauguraci (= naprosto protiprávní jednání!), která pak musela být provedena náhradním způsobem .

(Tak, jako se to podařilo „proamerické klice“ v Brazílii.)

Jenomže na to „opozice nemá dostatečnou sílu“ a pro Ameriku by to byl další, dlouhý zákulisní boj, který jí nevyhovuje (mimo jiné i proto, protože největší venezuelská ropná společnost právě chtěla prodávat cca 49% svých akcií Rusům a též Číňané si tam upevňují hospodářské pozice) a tak bylo třeba „razantní akce“.

(O historii a současné situaci ve Venezuele viz, níže.)

Jakákoliv jiná možnost je protiústavní!

To znamená, že jste nám poskytl špatné informace. Nevědomky nebo jste nám je poskytl vědomě?

Dále, z hlediska mezinárodního práva. Ptám se: Je možné, na základě Charty OSN a celého mezinárodního práva, násilně vynucovat zvenčí vnitrostátní, politické změny v suverénním státu, který je řádným členem OSN?!!

Pokud ne, proč jste teda souhlasil se zařazením našeho státu, které provedla naše vláda, do bloku zemí, které přesně o toto bezprávnost usilují?! Většina z nás, zvlášť v dnešní době, má velmi krátkou paměť.

(Přidám ještě současnou perličku z USA – Kongres odmítal prezidenta vpustit a nechat promluvit na své půdě“..)

Tak jen připomenu, že americký prezident G.W.Busch prohlásil před zahájením své nezákonné agresivní války proti Iráku, ve které ho podporovala Velká Británie a ostatní „nohsledi“,“… že co chce OSN, je zcela irelevantní (= nepodstatné)..“, když se mu OSN snažila zabránit ve válce !

Také to, že odhady obětí této války se pohybují kolem 1 a půl milionů lidských životů.

„Za druhé – V  dopise,.. jsem ho jasně vyzval,.. aby uspořádal .. opravdu svobodné volby…“

Pane prezidente, to nám chcete tvrdit, že nevíte, že za posledních 25 let bylo ve Venezuele uspořádáno (často v reakci na hrubý nátlak zvenčí) 24 voleb, které Chávez a pak i Maduro pravidelně vyhrávali? A proto při posledních volbách byla taktika „opozice“ nejít k volbám a tvrdit, že jsou neregulérní?!

Opravdu se domníváte, že ti, kteří se skutečných voleb bojí, uspořádají pod mezinárodní (= americkou) patronací poctivé, demokratické volby? Jako v Kosovu a ostatních „vlivových zónách“ USA?!

Vždyť přece říkáte, že jste „ostřílený politik“. Kde, prosím Vás, pod americkou patronací byly uspořádané skutečně poctivé, demokratické volby?! Určitě, nejen já se nechám rád poučit.

Pokračuji v komentování :

Ale, a to bude to „plevy a zrno“, vůbec se nemluví o tom, že Venezuela vedle Zimbabwe v Africe, je zemí s hyperinflací. Inflací, která přesahuje 1000% a která ničí úspory!..“ „ … A to je důvod proč ta vláda, ať už Cháveze nebo Madury se dostala do stadia, kdy… má kromě té hyperinflace nesmírnou chudobu, rozpad zdravotnictví, rozpad školství a dalších věcí..

Jinými slovy ta země v první řadě potřebuje svobodné volby. A ať zvítězí kdo chce.. To si rozhodnou pouze a jedině občané Venezuely. …“

Ptám se Vás, které země, které USA zvenčí rozvrátily, či napadly, si mohli o své budoucnosti svobodně rozhodovat? Zvlášť mají-li něco, co Američané „potřebují“?!

„Rozpad zdravotnictví, „rozpad školství“, „nedostatek zdrojů pro rozvoj“, „hyperinflace“ …

Copak Vy nevíte, že před prvním volebním vítězstvím Cháveze ve Venezuele zdravotnictví a školství pro 80% Venezuelanů neexistovalo? Že tam byla téměř 80% negramotnost? Že zdroje k „investování“ mělo méně jak 10% populace?

Že tam byl neskutečný hlad a bída? Hlavně proto, že ropné společnosti vlastnili Američané a měli se státem dlouhodobé smlouvy s fixní cenou ropy, která byla tak nízká, že stát za vytěžení ropy musel těžařům v podstatě platit a byl nucen se masívně zadlužovat u amerického FEDu a to i v dobách vysokých ceny nafty? Na což do dnes neskutečně doplácí!

Vyhovovalo to všem, kteří byli napojeni na „penězovody“. Hlavně zahraničním „investorům“ a úzké klice bohatých domácích přisluhovačů, ze kterých se po znárodnění klíčového průmyslu za pomoci peněz ze „zahraničí“ stala „urputná opozice, jdoucí přes mrtvoly.

Opozice, která byla a je velmi dobře podporovaná a školená v „zahraničí“, pro všechny druhy diverze, včetně velkých hospodářských sabotáží, atentátů na představitele státu, včetně obou socialistických prezidentů a když nic z toho nepomohlo (za Cháveze nastoupil Maduro), tak vsadili na maximální hospodářskou blokádu, v kombinaci s „barevnou revoluci“, uměle vyvolaným nedostatkem a „oblblou“ mladou inteligencí.

Pane prezidente, tato Vaše „neznalost souvislostí“ mi připomíná Vaše tvrzení, „že v Afghanistánu naši „vojáci“ bojují „za Česko“. Vysvětlete nám prosím ještě jednou v pravidelném „Týdnu s prezidentem“, či jinde, jak to vlastně teda budeme dělat, až Američané dokončí svou dohodu s Talibánem a odejdou… „To tam mi jediní budeme hlídat „demokracii“ a „tajný hraniční přechod časoprostorovým tunelem“ do České republiky?

Je mi velmi líto, ale musím konstatovat toto: Nevím kdo a z jakého důvodu Vás přesvědčil k takovémuto jednání. Dohady jsou různé.

Portál „AE news“ odhaduje, že přes pana kancléře Vás chtěli naši domácí škůdci sesadit. Nebo že jste chtěl „urvat ještě jednu kytičku“ – schůzku s Trumpem. Jiní, že si to přeje Světový židovský kongres společně s Tel Avivem. Jiní, že jste z principu „oportunista“ extrémního ražení.

Nevím a nebudu nad tím bádat.

Vím jen, že jste silně podcenil (jak se Vám to již párkrát stalo) následky ztráty důvěry, kterou jste právě utrpěl. A uškodil jste nám všem. Budu-li mluvit o sobě, ztratil jste mou důvěru, že se dokážete dostatečně statečně (i za cenu velkých ztrát) postavit případné náhlé (nebo i nenápadně vleklé) katastrofě, která může naší zem (a nejen ji) postihnout. A která se bohužel chystá.

Vypadalo to, že jste chtěl připravit tuto zemi na věci příští a napravit svá velká předchozí selhání. (Např.: jako prognostik, jste měl s předstihem znát hlavní rizika „liberálního kapitalismu“ a včas na ně reagovat a nelpět na svých zkostnatělých představách o kapitalismu. Dále „opoziční smlouva“ – morální devastace, která značně určila další vývoj ve společnosti, aj.)

Kdysi křesťané, později komunisté, snili o „jedné velké, zářivé budoucnosti“… Byly to jen „utopie“. Protože ale lidé sny potřebují, tak i Pyrhův vítěz studené války, „liberální kapitalismus“, se nám snaží podstrkovat zbytečky těchto kolektivních snů, které Vy neuváženě podporujete. Jeden z těchto nesmyslných snů, je víra ve smysluplnou existenci EU.

Dovolím si odcitovat někoho, koho si vážíte : „Evropa (EU) je vrcholem byrokracie proto, že se neopírá o vůbec nic jiného.“— M. Thatcher.

Stručně : EU je novodobý „socialistický sen“, který podporujete. Proč? Protože není možné zrušit národy. Nedají se.

Není možné vytvořit z národů jednolitou homogenní masu (to je přece překonaná idea komunismu – všichni si budeme rovni!) ani za pomoci masívní afro-arabské imigrace (která je, bohužel, řízená a podporovaná z EU). Takto nemůže dojít k obnově životaschopnosti evropské populace! A těch důvodů, které Vám skuteční sociologové a psychologové rádi vysvětlí, je mnohem víc.

Další nesmysly: Není možné imigrací vyřešit demografický tlak ve světě! Toto video srozumitelně během 5 min. zcela vysvětlí, proč to není možné : https://www.youtube.com/watch?v=Q9OHapuhzs4

Není možné ignorovat konečnost surovinových zdrojů a zrychlující se ztrátu reprodukčních procesů v přírodě. ..

Je toho mnohem víc, na co se musíme chystat, ale měli by jsme začít u nás a s tím nejbližším.

A to je, být co nejlépe nachystaní na rozpad EU a mít co nejlepší startovní pozici.

Jenomže, jak toho bez pevné páteře a bez jasné vize chceme dosáhnout?

Na závěr mám jeden návrh : Prosím, nedělejte z nás blbce!

A jeden dotaz, na který si musíte odpovědět Vy sám.

Kam se dál v budoucnu chcete zařadit Vy?

Pro ty, kteří mají zájem o podrobnější informace o situaci ve Venezuele dávám několik odkazů:

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/ceske-uznani-juana-guaidoa-prozatimnim-prezidentem-venezuely-je-zrejme-neplatne?fbclid=IwAR0a3mzChuiV88y0oxt9tkwL41rMD6QtLI900VC6IrbOcdG46PQKNlEY7_k

video s cz titulky o Venezuele : https://www.youtube.com/watch?v=invuUu1otXg

http://casopisargument.cz/2019/02/07/dalsi-protiustavny-prevrat-vo-venezuele/

https://aeronet.cz/news/pravda-o-venezuele-jak-doslo-k-tomu-ze-zeme-lezici-na-20-svetovych-zasob-ropy-zije-v-bide-a-astronomickych-dluzich-rikaji-vam-ze-za-to-muzou-socialisticti-vudcove-venezuely/

https://www.aktuality.sk/clanok/655852/maduro-sa-ujal-druheho-prezidentskeho-mandatu-vo-venezuele/

http://www.novarepublika.cz/2019/01/odpoved-na-americku-agresiu-venezuela.html#more

(Určitě se toho dá najít mnohem víc.)

Pozn. red. I.D. Autor se mýlí v otázce “opoziční smlouvy”. Byl jsem v té době ve vládě. “Smlouva o politické stabilitě”, či jak se to přesně jmenovalo, byla to podmínka ODS, aby souhlasila s menšinovou vládou ČSSD. Alternativou byla pouze menšinová vláda ODS s podporou ČSSD. Takže úvahy o chybné volbě při nepochopení významu alternativy jsou nesmyslné…
A ještě jedna poznámka: Národy bohužel je možné zrušit a pracuje se na tom… A nikoli bez úspěchu.