Seminář Nové republiky na téma “Jak má vypadat Armáda České republiky”: vystoupení podplukovníka v  záloze MUDr. Marka Obrtela (VIDEO)

17.1.2019
Ve středu proběhl seminář spolku Nová republika o situaci v Armádě České republiky. Hodnotil se její neutěšený současný stav, příčiny neschopnosti české armády bránit území našeho státu i důvody a okolnosti, za kterých k tomuto stavu došlo. Součástí řešení a návratu české armády do funkčního stavu je domobranecko-miliční charakter naší budoucí armády v nové republice, s kterým posluchače seznámil podplukovník v záloze MUDr. Marek Obrtel, zakladatel občanské organizace Národní domobrana.