Letět by měl Petříček

Avatar
Původní autoři
Vladimír Pelc

Vladimír Pelc
31. 1. 2019   VašeVěc

Internetové sdělovací prostředky přinesly informaci, že ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) jmenoval Daniela Hermana členem Rady Česko-německého diskusního fóra.
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/247656-ovcacek-poleti-mluvci-se-navazel-do-petricka-a-hermana-prisla-drsna-reakce/

Daniel Herman (KDU-ČSL, místopředseda) je znám svým mimořádným obdivem k landsmanšaftům, svou ideovou a osobní podporou sudetů. Spolu s P. Bělobrádkem, též KDU-ČSL, se aktivně politicky srazů sudetů účastní (zde). Adoruje je. *)

Je tedy zřejmé, že jako člen česko-německého diskusního fóra o ničem diskutovat nebude. V jeho případě půjde o pouhé přikyvování demagogickým tvrzením potomků německých československých občanů z bývalého pohraničí, kteří tehdejší Československo zradili, a mnozí z nich se podíleli i na vyvražďování našich občanů.

D. Herman se na twittrovém účtu hned se jmenováním pochlubil ( zde): Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček mě jmenoval členem Rady Česko-německého diskusního fóra na období 2019/20. Vážím si toho, že mi ve jmenovacím dekretu vyslovil poděkování a uznání za dosavadní činnost ve prospěch rozvoje česko-německých vztahů.

Já patrně žiju v jiném státě, než Herman či Petříček. Nevím o ničem, co ve prospěch rozvoje česko-německých vztahů D. Herman pozitivního udělal. Vím o jeho systematickém lhaní o nacistické činnosti většiny bývalých německých občanů ČSR z pohraničních oblastí, kteří se dopustili vlastizrady, předků současných sudetů zdržujících se v uvedených organizacích.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček si dovolil na uvedené jmenování kriticky zareagovat ( zde ). Objevily se tweety, že by měl Ovčáček, protože si dovolil kriticky se k tomu jmenování vyjádřit, z funkce mluvčího prezidenta na minutu letět. Vždyť co si dovoluje mít vlastní názor, že? Úředníček jeden.

Myslím si, že by měl z místa ministra zahraničních věcí letět T. Petříček. Svými názory, politickou orientací větší část našich občanů nereprezentuje. Naopak nám škodí.

*) Viz

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nebezpecna-realita-sudetactvi

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/proc-clenove-vlady-podporuji-landsmansafty

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/vlada-prekrucovani-historie-ignoruje-nebezpeci-politicke-revanse-podcenuje

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/devotni-belobradek

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nackove-tu-jsou-zase

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/sudetsti-nemci-jsou-v-evrope-rizikem

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pokrytectvi

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/mnichovska-zrada-nebyla-napravou-chyb-je-sudetonemecka-lez

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/se-sudetskymi-nemci-se-spojovat-nelze