ČT upravuje historii k obrazu svému. Rozhlasový záznam z okupace v 68. v Událostech (tendenčně?) sestříhala

Avatar
Původní autoři
20. 1. 2019   iprima
Komentář Tomáše Vyorala: Česká televize v hlavních zpravodajských Událostech 9. 1. v reportáži o Janu Palachovi, troufám si tvrdit zcela neomluvitelně a tendenčně, sestříhala originální rozhlasový záznam informující o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. ČT zmínila pouze „vojska Sovětského svazu“, přičemž ostatní armády vystřihla. To je ta objektivita a vyváženost? Přepsat historii tak, aby ladila s jedinou akceptovatelnou pravdou?

„Včera, dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky,“ vysílala ČT v hlavní zpravodajské relaci rozhlasový záznam z roku 1968 s dobovými záběry (lze zhlédnout zde).
Nehodící se ve jménu pravdy a lásky škrtněte/sestříhejte

Původní vysílání však znělo poněkud jinak: „Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky…“ (lze poslechnout zde).
Chápu, že Česká televize má pro jednotlivé reportáže určitý časový prostor, takže se někdy střihu nevyhne. Nicméně když už pouští záznam takto důležitého historického okamžiku, neměla by – a nesmí – s pravdou tímto způsobem manipulovat. Tím spíš, když sama sebe alespoň navenek prezentuje málem jako etalon nezávislosti, vyváženosti a objektivity (sic sám divák může posoudit, jak je tomu ve skutečnosti).
Kdo lže, ten krade a může i…

Ostatně, když už bylo tak nezbytné ponechat pouze Sovětský svaz (což je dle mého spíše dílo propagandy a demagogie než čehokoliv jiného), mohla ČT uvést, že záběry byly sestříhány (z důvodu výsledného uměleckého dojmu a nutné dvouminutovky nenávisti k Rusku/Sovětskému svazu).

Co na to pan ředitel a těsně před revolucí (to je pech) člen (ač svými slovy jen „kandidát“) KSČ Petr Dvořák, který nám spolu s Martou Kubišovou v novoročním přípitku přál „abychom neztráceli důvěru v pravdu a lásku ke všemu živému“? Tohle je tedy ta pravda podle České televize?

Děkuji, už jsem zvracel.

KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: Další majstrštyk ČT na dětech. Oslava islámského Svátku oběti v Kouzelné školce. Zazvonil půlměsíc a propagandy byl konec