Země Východu odmítají multikulturní model

Avatar
Původní autoři

20. 12. 2018  LeFigaro a VšeVěc

Pád Berlínské zdi a vstup východoevropských států do Evropské unie je měl sblížit se zakládajícími, resp. dříve předchozími státy. Počítalo se s tím, že se nové státy Unie stmelí se státy, které do ní vstoupily dříve, a to bez ohledu na jejich politickou orientaci a jejich vizi moderní společnosti. Alespoň většina odpovědných politických činitelů v to věřila a doufala.

„Pro nás Maďary komunistická diktatura byla bolestivou zkušeností“, říká Judith Varga, která je státní sekretářkou pro evropské záležitosti. Železná opona už neexistuje, ale rozdílnosti, které rozdělují obě části Evropy ano. Po více než čtyřiceti letech komunismu vidí noví příchozí velké změny, které se jim nelíbí. Podle slov paní Chantal Delsol, profesorky politické filosofie zemí centrální Evropy, cítí připojené státy z východu Evropy jakési vykořenění. Právě kultura je zachránila v době komunismu.

Nesouhlasí s tím, aby evropské křesťanství bylo z ideových zdrojů moderní evropské společnosti vypuštěno. V postmoderní kritice neliberální režimy připomínají své přesvědčení, že „Svoboda má své meze“. Tyto limity byly překročeny západními státy. „Nechceme multikulturní model, nechceme ani kulturní relativismus, který shromáždí všechny kultury do jednoho pytle. Jestliže je pořádek v Evropě narušen migranty, kteří se k tématu chtějí vrátit, máme právo být proti“, říká pan Szymanski, polský státní sekretář v záležitostech polsko-evropských.

Vzal za své počet migrantů ze Sýrie a zmírnil vášně v Sýrii a iniciativy Bruselu. Rozdíl mezi Východem a Západem Evropy se bohužel prohloubil a nyní to spěje podle některých v EU skoro k řešení existenční otázky Unie. Národy ztrácí kontrolu nad imigrací. Zakládající členové chtějí opětovně najít bezpečnost a pocit, že někam patří, to jsou dvě nutné věci ve všech demokraciích.

Noví příchozí si přejí Unii, kde nebudou považování za špatné Evropany, „Jelikož nejsme z mainstreamu, chceme si ponechat naše kulturní zvyky, aniž bychom byli stigmatizování“. Střední Evropa špatně řídí svobodu slova a nezávislost justice a to zcela bez ohledu na řešení otázek morálky.

(Podle Le Figaro zpracovala ZP)