Na rovinu – jak se zhroutí starý světový řád

Andrej Děvjatov
6. 9. 2018 blog autora, překlad Ousidermadie
Pozn.překl.: Nevylučuji, že tento materiál vyvolá u někoho při jeho čtení „výkřiky nevole i vole“ na moji hlavu. Nicméně, doporučuji jej k přečtení a zamyšlení. Pokud „abstrouháte“ specifickou pojmologii autorovu (a to ještě neslyšíte jeho výrazný rétorický projev), lze tam nalézt řadu docela zajímavých informací. Takže příjemný počtení (ačkoli, co na tom může být příjemnýho…)!
Válka nového hybridního typu byla demokratickému Rusku vyhlášena letos 4. března kolektivním Západem formou obvinění z chemického útoku na Británii (kauza Skripalů).

Hlavním bojištěm této hybridní války je však Střední Východ. A strategický záměr zákulisního plánovače v globálním měřítku, biblická „Poslední Bitva“ *), spočívá ve boji ne na život, ale na smrt mezi Islámskou republikou Írán a sionistickým Státem Izrael v Sýrii. Čímž se mají vytvořit podmínky pro nový exodus Židů, tentokrát do Republiky Krym (projekt „Nová Chazarie“ v pěti přímořských oblastech na jihu Ukrajiny).

A v tom je léčka „Syrského vítězství“ pro Rusko a její ozbrojené síly v „nové podobě“. Protože náš vrchní velitel je už zcela spoután závazky jak s Íránem a Tureckem, tak i s Izraelem. A proto se nemůže vyhnout tomu, aby byl vtažen do velké války.

„Bengál a vření“ v Ruské federaci (FR) v letošním srpnu kolem penzijní reformy – to je operace plánovače, která má odvést pozornost jak veřejnosti, tak vládnoucích na klamný cíl.

Spouští přechodu hybridních válečných akcí do aktivní ozbrojené fáze bude kombinovaný raketový a bombový útok Západní koalice na cíle v Iránu i na vojska islámských Revolučních gard a Hizballáhu v Sýrii. Dávný sen Izraele už ve válce ze srpna 2008 je zničit íránské jaderné objekty z letišť v Gruzii. Nyní je možno proti Íránu udeřit i z Arménie.

Strategickou odpovědí Íránu bude ofenzíva pozemních vojsk na Golanské výšiny a blokáda Hormúzského průlivu.

K zakrytí skutečných cílů úderu (íránský jaderný program) je operace k odvrácení pozornosti veřejnosti ve formě propagandistické kampaně s „bílými přílbami“ a „použitím chemických zbraní“ v provincii Idlíb na severu Sýrie.

Útok koalice Západu na Írán lze očekávat už v prvních dnech září. Tedy ne ve Středozemním moři, kam se odklání pozornost rostoucí koncentrací námořnictva jak USA, tak i RF.

Pochopit to, co se odehrává, lze jen po vyjasnění globálního cíle plánovače v „Poslední Bitvě“: Změnit vládnoucí režim v RF a vystavit tak liberály i nacionál-patriotické nositele doktríny „Moskva-Třetí Řím“ porážce ve válce.

K pochopení operativní situace a možného termínu začátku ozbrojené fáze „Poslední Bitvy“ počátkem září t.r. je nezbytné brát v úvahu rozptýlení úsilí vojensko-politického vedení RF ve všech směrech současně. To jsou i válečnická prohlášení Trumpa se skutečným zvýšením hotovosti leteckých sil a námořnictva na Středním Východě k bojovému použití v předvečer Nového roku podle židovského kalendáře, 9. až 11.září 2018.

Patří sem započatý proces odstoupení Ukrajiny ze Smlouvy o přátelství s Ruskem na pozadí manévrů rozvíjení sil NATO na severozápadní hranici RF a v severní části Atlantického oceánu v říjnu.

A také angažovanost vedení RF, Číny a Japonska na Ekonomickém fóru ve Vladivostoku 11. až 13. září 2018 na pozadí strategických manévrů ozbrojených sil RF „Vostok-2018“ jehož aktivní fáze připadá na 11. až 15. září 2018.

Tady si musíme položit otázku: „Kdo je tedy na Dálném Východě určen za politického protivníka RF na největších manévrech za posledních 38 let (300.000 mužů, více než 1.000 letadel a vrtulníků)?“

Ale také: „Jaký je vojensko-politický záměr bojových činností pozemních vojsk a letectva Lidově-osvobozenecké armády Číny, přesunutých do Zabajkalska? (28 vlakovými soupravami bylo do Ruska přesunuto 3.000 mužů a 900 kusů techniky a zbraní, a vzduchem 30 letadel a vrtulníků).“

Je známo, že po provedení mobilní obrany „červenými“ (armáda RF a Číny), přejdou vojska do protiútoku. Otevřenou zůstává otázka: Obranná operace ozbrojených sil RF – před kým? A následná ofenzivní operace s mohutným desantem a obsazením/osvobozením/sjednocením – čeho?

Jediným válčištěm, kde už existuje podobná sociálně-politická a operativně-strategická situace je rozdělená Korea s jaderným programem na severu a armádním seskupením USA na jihu. A pro námořní síly – Japonsko s nároky na čtyři Kurilské ostrovy.

Při tom všem vojenské vyhrocení situace po celém světě a Velká válka je způsobem, jak se rozejít se starým světovým řádem a jeho nosnou konstrukcí – systémem mezinárodního zúčtování na bázi amerického dolaru. Podněcovatelem přechodu do nového měnového světa s oproštěním obrysu USD od mezinárodních dluhových závazků je americký prezident Trump.

Termín realizace záměru je rok 2020. K úspěšnému dohrání své role ve Velké Hře musí Trumpova koalice (v podstatě vojáci) dosáhnout vítězství v listopadových volbách, jinak přijde celé započaté dílo nazmar a skončí ostudným impeachmentem. Proto je nezbytné spěšné vojenské vyhrocení v září-říjnu 2018 jako garance Velké Hry ve prospěch plánovače. A odstupné od Evropy, Ruska a Číny v penězích, ani ve zdrojích se nepřijímá…

Ze zprávy „Bratrstva Olega Věštce“ **) pro Moskevský Klub.Andrej Děvjatov (1952) – vlastním jménem Pjotr Adolfovič Gvaskov je plukovník sovětské a ruské zahraniční rozvědky ve výslužbě, expert na Čínu, spisovatel, zástupce ředitele Ústavu rusko-čínské strategické součinnosti.

*) „Poslední Bitva“ – biblický Armagedon, který dle Písma svatého má začít 30 let před „novým nebem kolem „Svaté Země“. Jeho příčinou má být, podle starozákonního proroka Ezechiela, provokace jižního krále (Izraele). Jejím důsledkem má být rozkol vedení Ruska, destabilizace Kavkazu… atd.

**) Bratrstvo Olega Věštce – Řád, za jehož „Rozvědku“ se považuje „Společenství rozumných národa“.

Zdroj: Andrej Děvjatov

Překlad: st.hroch 180901