Mlčení ČSSD: Špatný začátek volební kampaně

Radim Valenčík
10. 8. 2018       RadimValenčíkPíše
Dostal jsem další zajímavé ohlasy na svoji snahu dozvědět se odpověď na můj dotaz směřující na lídra pražské kandidátky ČSSD do říjnových voleb Jakuba Landovského. Dostal jsem od něj totiž mailem (1. 8. 2018) dopis, kde mě informoval o svém volebním programu. Optal jsem se ho proto na následující:


“Mě by zajímalo, Jakube, jak se díváš na situaci uvnitř ČSSD, co považuješ za problém a jak jej navrhuješ řešit. I to spadá do kompetence lídra pražské kandidátky.”

Protože se s ignorováním svého slušného a důležitého dotazu nehodlám smířit, informoval jsem o tom rovněž některé své přátele. Prostřednictvím mailu mi přišly další tři odpovědi:
 

Jarda

Přečetl jsem si Tvůj názor na volebního lídra ČSSD v Praze a potom i pozorně jeho dopis, který jsi správně připojil. Nemohl jsem věřit vlastním očím, že takový člověk může být pražským lídrem. Ale neznám ho a třeba umně svoje myšlenky skrývá…? Nicméně, pokud jsou hlavní priority pražské ČSSD doprava a bydlení, pak v této úrovni obecného popisu se chyba neudělá, ale pokud si soudný člověk dočte jeho dopis, pak mně jímá hrůza z toho, co to je za mudrlanta a jak by se asi choval v případě drtivého vítězství na magistrátu. Jeho matematika jednoduchého řešení výpadku jízdného po zavedení jízdného zdarma pro studenty je možná matematicky správným vynásobením pouhých dvou činitelů, nicméně dopad už je nespočitatelný. Kde v tak krátké době se postaví byty pro nových 100 tis pražanů, včetně nutné infrastruktury /to by noví pražané nesměli mít osobní auta, povinně by museli jezdit jen MHD – vždyť pro dnešních více jak 1 mil aut v Praze není doprava vůbec dimenzována – a co děti nových pražanů, kam budou chodit do školek a škol, kde kapacity zdravotní a  sociální atd atd/ . Na druhou stranu je námět na řešení v podstatě hyenismem, protože těch 100 tis lidí, kteří vyřeší vcelku marginální problém jízdného zdarma pro omezenou cílovou skupinu, bude muset odejít z  jejich dnešních měst a obcí a těm se zkrátí rozpočty atd atd.
To je tedy mudrlant a už dnes jasně vím, že takového lídra, potažmo stranu volit nebudu.
Nepředpokládám totiž, že to byl jen jeho výlev zaviněný horkem a přehřátím mozku.
Zdravím a přeji hezký opravdu letní den.
Karel M.
Rád bych touto cestou především poděkoval docentu Valenčíkovi za zajímavý příspěvek. Normálně dění v sociální demokracii nesleduji a o jejich kandidátech do blížících se komunálních voleb nic nevím. Nyní tedy znám alespoň jednoho – a hned kandidáta na primátora. I když volební program pražské sociální demokracie vypadá na prví pohled poněkud jednoduše, až amatérsky, ve skutečnosti je naprosto bezchybný a budoucí primátor velmi dobře předjímá vývoj a potřeby Prahy. Dopravu zdarma je potřeba zajistit zejména pro nově příchozí migranty, kteří neumí ani slovo česky a kupovat si někde jízdenky by jim jistě dělalo velký problém. Exekuční řízení v jejich případě je rovněž naprosto zbytečné, protože kde nic není, ani exekutor nic nezabaví. Stejně prozíravý je pan Landovský i v  oblasti sociálního bydlení – někde bude muset magistrát ty nově příchozí ubytovat. Přebytek v rozpočtu ale navrhuji zvýšit ještě o 20 miliard tím, že o tuto částku snížíme výdaje na nemocnice, školy, d omovy důchodců, bezpečnost, odvoz odpadků apod. Tím se vytvoří přebytek na výstavbu sociálních bytů ne 7 miliard, ale 27 miliard a bude možné postavit ne 5.000 bytů, ale rovnou 20.000 bytů. Není totiž vůbec jisté, že těch 5.000 bytů bude stačit, až nám Evropská unie nakáže přijmout migranty, se kterými si neví rady. Pouze si nejsem jistý, zda té pohádce o chudých mladých, kteří by tak rádi měli hromadu dětí, jakmile budou mít kde bydlet, někdo reálně uvažující vůbec uvěří.
Karel B.
Říkáš, že ti nikdo neodpověděl na tvou otázku. Ve stručnosti ,”Co se sociální demokracii?”. Na to ti odpovídám. Musí se vrátit k sociálnímu a k  demokracii. Bez jasné sociálně demokratické vize to však nejde. Neoliberalismem, globalismem a multikulturní společností to daleko nedotáhnou. Každá politická strana existuje, protože je potřebná. Společnost ji potřebuje. Potřebuje ji pro její vizi, která zaujme alespoň dvě generace. Můžeš mi říci, čím chtějí lídři ČSSD zaujmout? Vezmi jednoho po druhém. A sám sobě odpověz. Copak to jsou reprezentanti pracujících lidí? A to ti říkám s plným vědomím, že nerad používám “pracující”, protože tím budím dojem, že souhlasím s jednou nejzákladnější tézí K.Marxe, že práce je zboží, tudíž, že každá prospěšná lidská činnost je ve svém základu zbožím, které se dá prodat či koupit.
V rámci politické filosofie by se dalo psát nekonečně dlouho, ale vrátím se k podstatě problému. V desetimilionovém národě je pět milionů a  dvěstě tisíc exekucí. Může to někdo z normálních lidí považovat za dobré nebo prospěšné. Myslíš si, že by takováto situace – vize zaujala dvě generace? Ano, zaujala, ale v opačném gardu. Nastává napětí ve společnosti, které dříve nebo později se projeví. Bez ohledu na to, jestli prodejná media z těchto lidí dělá gaunery nebo nedělá. Prostě jednou lidé řeknou dost. Co v tomto problému dělá sociální demokracie? Nic! Ba naopak. Myslím si, že nejsem populista a z těchto důvodů se nerad vyjadřuji k aktuálním kauzám. Ale vezmi si kauzu “H-systém”. Jedná se jasně o systémové selhání společnosti. O zlodějnu za bílého dne. Myslíš si, že některý funkcionář sociální demokracie přizná vinu nebo dokonce odpovědnost? Ani náhodou. Zamete se pod koberec a v tichosti ji zaplatí stát. A někteří budou mít tu drzost říkat, že zachránili ubohé stavebníky. Takhle to chodí v ČSSD třicet let. Co bys chtěl v takovéto partě obrozovat. Hlavně s kým. Jsi chytrý chlap, vysokoškolský profesor, který dokázal ve svém myšlenkovém zrání
neuvěřitelné. Tak věnuj svůj intelektuální potenciál společnosti. Shromáždi kolem sebe podobné lidi a dejte dohromady smysluplnou vizi. Bez nároku na kariéru, peníze nebo něco podobného. Dojdete svého uznání! O to se nebojím. Uznání v myslích lidí, kteří si budou říkat. Oni to dokázali. Přišel čas!
K tomu ode mne:
Ohlasy víc než zajímavé. Pokud jde o smysluplnou vizi, tak právě o to se snažím. Chce to hodně trpělivosti, protože lidí stále hledají jednodušší řešení, než jsou ta, která, jak se říká “zaberou”.
Na závěr:
Uvítal bych doporučení, jak “vymámit z jalové krávy tele”, tj. Z ČSSD, konkrétně pak od Jakuba Landovského odpověď na svoji otázku, kterou považuji za zásadní.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5999-mlceni-cssd-spatny-zacatek-volebni-kampane.html