Restituce, arcibiskup Graubner – reakce

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
15. 6. 2018      vkpatriarhat.org
V článku v LN pod názvem „Je třeba odvahy předat žezlo mladším“ arcibiskup Graubner odpovídá na několik otázek. Jedna z nich se týká církevních restitucí, v jejichž prosazování byl Graubner hlavním aktérem.
Otázka LN: Komunisté žádají o zdanění peněžních náhrad za majetek nevydaný v restitucích. Je právně v pořádku něco takového žádat? A co morální stránka věci?
Komentář: Požadavek o zdanění je pochopitelný. Každý, kdo má ve státě určitý příjem, odvádí daň. Po morální stránce je to spravedlivé.
Jak reaguje Graubner?
Graubner: Po právní stránce je to nesmysl a já se toho nebojím. Udivuje mě jen, že politickým představitelům nejde o právní stát a potřebné jistoty.

 

Komentář: Občany ČR udivuje, že Graubnerovi nejde na prvním místě o Boží království a potřebné jistoty, vyplývající z evangelia. Ježíš řekl: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33) Ježíš rovněž řekl: „Nelze sloužit Bohu a mamonu.“ (Mt 6,24) Graubner restitucemi upřednostnil mamon před Božím královstvím. Nyní už jej podnikáním rozvíjí.
Olomoucký arcibiskup Stojan naopak církevní majetky rozdával a lid ho z vděčnosti nazval „tatíček Stojan“. To bylo pravé svědectví milosrdenství a lásky. Ovoce restituční politiky Graubnera je uchvácení majetku, který sloužil jako společné dobro národu. Graubnerova církev přitom ale proti národu v intencích Františka bojuje tím, že prosazuje islamizaci do každé farnosti a kláštera!
Co se týče právního státu, je rozdíl mezi otázkou práva a otázkou morálky. Na co mám právně nárok, nemusí být ještě morální. Příkladem jsou současné zákony. Prosazují gender-demoralizaci národa, kradení dětí pod rouškou domácího násilí…, to vše je takzvaně právně v pořádku, ale je to vrcholně nemorální. Graubner se ohání zákonem o restitucích, který si prosadili, a pak argumentuje právním státem. Tento zákon o  restitucích je nespravedlivý, nemorální a měl by být zrušen.
Citace Graubnera: Dokonce to probouzí otázku, jestli někomu cíleně nejde o rozklad jistot a narušení stability.
Odpověď: Komu dnes jde o narušení stability státu? Tomu, kdo prosazuje islamizaci. To činí katolická církev pod vedením Františka a Graubnera.
Graubner kritizuje komunisty, ale je třeba přiznat, že oni islamizaci ani líbání nohou transsexuálům nepodporují. Co se týče zdanění restitucí, to není jen hlas komunistů, to je hlas většiny národa.
LN: Co stojí za snahami revidovat jednou již uzavřené restituční téma?
Graubner: Nic jiného než snaha o získání volebních hlasů. Politici, kteří neumějí najít pozitivní nosné téma, populisticky sázejí na nejnižší lidské pudy, mezi nimiž vyniká závist.
Komentář: Tady Graubner nechtě přiznal, že voliči – Češi a Moravané – jsou kategoricky proti restitucím. Graubner se snaží jízlivě zesměšnit politiky, kterým jde o národ, a nelogicky jim připisuje jakési nejnižší lidské pudy, mezi nimiž prý vyniká závist. To znamená, že přiznává, že si církev přivlastnila část společného majetku, který byl k dobru národa, a teď voličům nic jiného nezbývá, než to církevníkům závidět. Zdá se, že jsou i nižší lidské pudy, než je závist, a to je chamtivost a podlá zrada nej vyššího ideálu, který Graubner sice reprezentuje, ale dělá pravý opak.  
Graubner: Komunisté, kteří stavěli na třídní nenávisti, sami zbohatli a už dávno nejsou představiteli vykořisťovaných dělníků, tak dnes hledají nové nepřátele.
Komentář: Graubner prozrazuje, že ke komunistům projevuje nižší pudy. Asi ze závisti, že zbohatli, v nich uměle hledá nové nepřátele.
Graubner: Co mě na tom opravdu mrzí, je ničení morálního prostředí…
Komentář: Opravdu nás mrzí, že Graubnerovi nedochází, že největší vinu na ničení morálního prostředí za téměř 30 let má Česká biskupská konference. V ní měl klíčový vliv nejen loni zemřelý kard. Vlk, ale i arc. Graubner. Postoje těchto dvou tlumočil, jakoby za všechny biskupy, mluvčí ČBK. Pravověrní biskupové byli pod tlakem tohoto liberálního fokodiktátu.
Ano, za posledních 30 let bylo ničeno morální prostředí a morální hodnoty skrze televizi, rozhlas, rockovou hudbu, otevřenou propagací nečistoty, zvrácenosti, okultismu, až satanismu. Jak chránil morální prostředí Graubner? Alarmoval pastýřskými listy? Vybídl politiky KDU-ČSL, kteří představovali katolické voliče, aby protestovali proti ničení morálního prostředí v legislativě a v masmédiích? Ne! Notoricky k této postupné morální devastaci mlčel.
Co dělal Graubner, když v letech 2000-2010 byl předsedou ČBK a když Česko vstupovalo do EU? V novinách byl velký titulek: „Klerikálové odstartovali vstup do EU“. Byly vytisknuty letáčky k propagaci vstupu do EU a rozdávány v chrámech.
Když L. Bátora prosazoval, aby nebyla zavedena sexuální (anti)výchova do škol, Graubner v čele ČBK ho v tom nepodpořil.
Prezident Klaus vetoval zákon o tzv. registrovaném partnerství. Graubner a ČBK ho však nepodpořili, přestože šlo o další hrubé ničení morálního prostředí.
Prezident Klaus odvážně odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu, která uzákoňuje likvidaci Dekalogu a jeho nahrazení antidekalogem s privilegiem homosexualismu a sexuálních zvráceností. Graubner a ČBK prezidenta nepodpořili.
Když začaly v Praze pochody gay pride, prezident a jeho kancléř vyjádřili nesouhlas. Graubner a ČBK nepodpořili prezidenta k ochraně morálního prostředí.
Když šlo o prosazení zákona o tzv. sociálně-právní ochraně dětí – ve skutečnosti o zavedení mechanismu k „zákonnému“ kradení dětí – Graubner a ČBK nevysvětili národu, k čemu má zákon v budoucnu sloužit, a  nepodpořili prezidenta, když zákon vetoval.
Když bylo vyvíjeno úsilí k prosazení zákona o adopcích dětí homosexuály, ČBK rovněž mlčela a nezastala se dětí a rodiny.
Když se rozjela vlna manifestací proti islamizaci z řad vlasteneckých aktivistů, ČBK s nimi nebyla v jednotě a nevarovala věřící, že je ohrožena existence křesťanství i národa, a manifestace nepodpořila. Naopak, ČBK nabídla Františkovi projekt k přijímání muslimů do každé farnosti, který on pak vyhlásil.
Když Sobotka podepsal Istanbulskou úmluvu, ČBK nevarovala před nebezpečím ratifikace této smlouvy. Nevysvětlila, že jde o totální morální devastaci gender ideologií, která je spojena s kradením dětí. Když se tyto dny znovu jedná o její prosazení, Graubner dále mlčí, a tím paralyzuje záchrannou aktivitu katolíků.
Když se nyní jedná o Dublinu IV, Graubner neustupuje od politiky Františka „muslimy do každé farnosti“ a  podporuje v tom Charitu, která tento sebevražedný program i s ostatními neziskovkami prosazuje.  
Graubner si dělá image konzervativního biskupa, který brání rodinu. Tyto dny je rodina mimořádně ohrožena genderovou ideologií. Co dělá Graubner? Iniciuje ČBK, aby byly vyhlášeny manifestace za rodinu tak, jako je to například na Ukrajině, kde už asi tři měsíce probíhají manifestace v 53 městech? A jaký je jejich výsledek? Dne 14. 6. byl v parlamentu zaregistrován návrh zákona, který nařizuje úpravu všech zákonů tak, že z nich bude vyškrtnuto slovo gender. Další návrh zákona stanoví trestní zodpovědnost za propagaci homosexuality. Na neděli 17. 6. je plánován gay pride do Kyjeva , ale masy křesťanů jsou připraveny v proti-manifestaci zabránit ničení morálního prostředí a dosáhnout toho, aby gay pride neproběhl. Bude Graubner iniciovat ČBK, aby v jubilejním roce České republiky vydala účinný protest proti gay pride v Praze?
26. 5. byl v divadle v Brně náš ukřižovaný Pán hozen bandou satanistů do morální stoky. ČBK žádný účinný krok k zabránění tomuto do nebe volajícímu rouhání neučinila. Výjimkou byl samotný kardinál Duka, který se rozhodně postavil za našeho Pána a Spasitele. Odpověď? Graubner brzy na to v novinách LN doporučuje, aby kard. Duka co nejdříve dal veslo mladším – tedy, aby odešel.
Halík, jako katolický kněz, který ničí morální prostředí nejen v katolické církvi, ale mate celý národ, nebyl nikdy Graubnerem napomenut či pokárán podobně, jako to učinil kard. Dukovi. Rovněž ani Halík se nikdy nedotkl Graubnera. Tu je důkaz jednoty ducha „konzervativního“ Graubnera s „konzervativním“ Halíkem.
Komu vlastně slouží Graubner, Kristu anebo antikristu?
Celé období téměř 30 let po revoluci spolupracoval s těmi, kteří skrytě ničili církev a morální hodnoty. Když se měl Graubner zastat Krista a morálního prostředí, mlčel, protože se rozhodl za cenu jidášského groše restitucí prodat Krista.
Graubner: …šíření nenávisti ve společnosti, to je nebezpečná cesta do pekla.
Komentář: Graubner hrozí komunistům peklem za to, že navrhují zdanit jeho restituce. Kritizuje je za to, že jsou proti okrádání národa jeho restitucemi. Současní komunisté brání národ před islamizací a chrání morální prostředí před gender demoralizací. Ve srovnání s Graubnerem by měli být vyhlášeni za svaté. Místo toho ale Graubner proti nim šíří nenávist ve společnosti. Tak kdo potom má jít do toho pekla? Komunisti, nebo Graubner?
LN: Zrovna vaše olomoucká diecéze za peníze z restitucí založila lesnickou firmu, zkoušíte podnikat i jinde. Jak se vám daří? Uživíte se do budoucna?
Graubner: Trochu vás poopravím. Za restituční peníze jsme koupili zemědělský statek… Budeme muset podnikání rozšířit, abychom se uživili, protože současné zdroje nejsou dostatečné.
Komentář: Hlavním cílem a starostí Graubnera je, aby se uživil. Restitucemi nastala určitá metamorfóza a z církevního hierarcha Graubnera se stal církevní oligarcha!
Po sametové revoluci měla církev velké sympatie. Tehdy měli řešit základní otázku: Co dělat, aby nastala duchovní obnova církve a národa? Otevřely se dveře misiím, mohla se získat mladá generace. Místo toho ji T. Halík získal pro dalajlámu a buddhismus. Nastal milionový odpad od církve. Nevyužili, když se ještě dalo, masmédia, politickou atmosféru… Všechno mohlo být využito k šíření obrodné misie, podobně jako v Maďarsku. Jenže církev tuto šanci utratila, místo toho se věnovala restitucím, a  to je zločin! Graubner za jidášský mamon restitucí prodal Krista a n&aacu te;rod.
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu