Pokus o popundeklovou revoluci (taškařici) na 1.máje 2018 v Praze

Zdeněk Hrabica
1. 5. 2018
Každoročně opakovaná blbost se stává všude na světě projevem vrcholným projevem debilizace společnosti. Spojování ubohé taškařice s nositelem pravdy a lásky – Václavem Havlem a s Dalajlámou je urážkou na cti. Těm i oněm, také vůči všem.

Následující fotografie mluví nahlas: