Istanbulská úmluva a Gender ideologie do ní vložená. Zdegenerovaná výchova dětí?

Ivana Schneiderová
2. 5. 2018
Riziko je opravdu extrémně vysoké!
Jedním z dalších stěžejních a nepřijatelných bodů je oblast školství.
Istanbulská úmluva je přímým zásahem do školství a vzdělávání mládeže. Na základě této úmluvy mají být děti poučováni o „nestereotypních genderových rolích“, což je snaha o indoktrinaci dětí vedoucí k „genderové neutralitě“ a vzniku jakéhosi třetího pohlaví. Praxe západních zemí hovoří jasně. Tam si děti v raném věku vývoje „mohou vybrat“ vlastní pohlaví, což je naprosto společensky, morálně, kulturně a historicky nepřijatelné. Jasným důkazem tomu je například příručka pro pedagogy dětí předškolního věku schválená berlínským senátem “Murat hraje princeznu, Alex má dvě matky a Sophie se nyní jmenuje Ben”1.


„Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.“

Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Článek 14 – Vzdělání https://www.martinus.cz/?uItem=155217

Popis knížky:

Tituly z edície, do ktorej patrí aj táto knižka, sú nielen ideálnymi pomocníkmi pre tatinkov, maminky a vychovávateľov, ale aj pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa prostredníctvom jednoduchých textov a názorných ilustrácií prirodzene a spontánne zoznámia s pojmami spojenými so sexualitou. Táto séria kníh, pripravená odborníkmi z oblasti sexuológie, je určená deťom od 6 rokov.
Knižka Čo to robia mama s ockom? Prináša informácie o vzťahoch, a to nielen sexuálnych, medzi dvomi ľuďmi. Poskytuje tiež odpovede na otázky o oplodnení, ktoré deti kladú a na ktoré často nevieme zareagovať. Naučte sa s pomocou tejto publikácie komunikovať s deťmi o sexualite prirodzene! Ponúknite im zrozumiteľné a pravdivé informácie! ZDE


Nafocená knížka sexuální výchovy pro mateřské školky. Zdůrazňuji: Je to určené pro mateřské školky! Celkem nevinné poučení? Proč tak detailně? Proč tak ve veku 3-5 roků? Proč hned s nabídkou antikoncepce?

Strana 15: „Tělo už je připravené“ s fotkou dvou malinkých dítek … Koho těla (a snad i mysl) jsou připravené? Těch dvou maličkých!? (… A pro KOHO ??)

Obrázky mluví za vše. Názorné ilustrace jsou vhodné pro 6 leté dítě? Do dnes jsme se mohli obejít, bez takové příručky, nyní už ne? Každá máma a táta věděli a ví, jak dítěti odpovědět, citlivě k jeho dotazům. Dnes je příručka, takže mámy, tátové vezmou knihu a dítko a tu máš. Jak by to brala dětská šiška? Spíše napácháno více škody, jak užitku.

Třeba zase tlak na ředitelky mateřských školek, aby se podřídily nové koncepci. Na základních školách se snižuje věk, kdy se děti seznamují se sexualitou. Tato věc je tak citlivá, že by se měla nechat rodičům a ne osnovám. Je ti 7, 8, 10, musíš být seznámen. Máme na to osnovy, máme na to ministerstvo. Ti, ví nejlépe, kdy začít. Mají snad nějaké komplexy a traumata ze svého dětství, že toto prosazují? Dnes na vše tabulky, grafy. Dítě je moc malé, velké, hubené, silnější. Které se vleze do tabulek? Je moc chytré nebo méně, vše srovnat. Podřídíme se průměru. Srovnáme i to silnější, nedáme mu najíst, musíš se vlézt do tabulky! A do hubeného budeme cpát horem spodem, ty to musíš dohnat! Malé budeme tahat za uši a velké tlačit do země?

Navíc si může vybrat, čím bude: děvčetem, chlapcem, na co se cítí? Čím se cítí? Malé dítě se i někdy cítí být koníkem, pejskem, napodobuje pejska, dokonce štěká.

A co s tím potom?

Již při početí jsou chromozomy XX= muž, XY=žena, pohlaví je dáno v okamžiku spojení. Třetí pohlaví?

Kořen věci je v početí, jak říká Max Kašparů, který takové poruchy léčil.

Vznikne život, buňky se začnou dělit a je určené pohlaví. Maminka za 3,4 týdny zjistí, že čeká děťátko. A začne se těšit. Co to bude? Já bych chtěla děvčátko. A on se zrovna vyvíjí kluk jak buk. Maminka toužebně očekává holčičku, vše bude růžové. Sní a maluje si. Ovšem „hlava se rve s tělem“. Hlava očekává děvčátko, tělo vyvíjí kluka. A je zaděláno, časem vymalováno. Přijetí narozeného dítka, dá mu tolik lásky, jako by dala dívce, nebo bude chlapec pociťovat její zklamání? Některé mámy to dají dětem najevo i slovně. Problém dnešní doby. Nespokojenost s tím co máme. Dnes můžeme ovlivnit tvar nosu, uší, barvu vlasů, i očí, když se vezmou barevné kontaktní čočky.

Nenažranost doby, zpovykanost. Skromnost a přijetí jsou vzácné dary.

Dnes máte možnost podpořit zdravou českou rodinu, odkaz na petici, zde:

https://www.petice24.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv

Další zajímavé informace na www.tradicniceskarodina.cz