Prokrista, neberte do vlády Stropnického!

Lubomír Man
29. 11. 2017
(Travestie na motivy Shakespearova Hamleta)
Ať z vůle přírody, ať z vůle hvězd
i kdyby jinak oplývala ctnostmi
až nadlidskými, ryzími jak milost
jen pro to jediné jméno
bude ta vláda brát úhonu u soudu veřejnosti.
A vše, co je velkého v ní i v jejich činech
tím ztratí na cti, na zrnu a zvuku
hráze rozumu a mravů to neblahé jméno strhá
a vládu zostudí ve světě i doma.
A zkazí vládu tak, jak špetka strusky stačí zhanobit nejčistší kov.