Vzhůru do Mošnova za letadly NATO – jsou super

Lubomír Man

15, 9. 2017
Se vším nadšením i přízní tam pozdravme křídla, která se tak nezapomenutelně vyznamenala při přeměně velké Jugoslávie v řadu dnešních malých státečků. Vzpomínáte na šum, který jsme tehdy od 24. března do 1. května 1999 nad našimi hlavami slýchávali, ale na nebi viděli jen nepatrné modrošedé tečky. To ve výšce 10 km i výš směřovaly k Bělehradu, Novému Sadu a dalším tehdy ještě jugoslávským městům letecké eskadry NATO, aby tvrdolebým tehdy ještě Jugoslávcům vysvětlily, že s jejich Jugoslávií je konec. 

Že je ji třeba rozčvrtit a rozosminkovat, aby se na jednom z jejích prvočinitelů, zvaném Kosovo, mohla ustavit největší vojenská základna USA v Evropě s  5000 vojáky a 50 heliporty, k jejímuž zřízení bude nutné – protože tehdejší jugoslávské vedení potřebu potřebu téhle základny na svém zvém území stále jaksi nedokázalo pochopit – zbombardovat 3 500 tehdy ještě jugoslávských továren, svrhnout do ulic tehdy ještě jugoslávských měst 700 000 tun třaskavých pum všeho druhu, včetně těch s ochuzeným uranem 238, návdavkem přidat k pumám i  2 500 křižujích raket, a při vší té kratochvíli zabít samozřejmě tisíce lidí. Prostě udělat bengál skoro jako v Drážďanech, než to dole dodýmalo natolik, že si američtí boys v khaki uniformách i v civilu mohli v klidu dojít za prezidentem téhle nechápavé země, aby ho zatkli a jako válečného zločince dopravili k soudu do Haagu. A pak ho v tom Haagu – těsně před jeho obhajovací řeči – nejspíš i zabili.

Přijďte tedy na mošnovské letiště v co nejhojnějším počtu samozřejmě i s dětmi a nejlépe snad i v celých průvodech, abyste si onu slavnou jugoslávskou ságu letectva NATO připomněli a možná i spatřili ty typy letadel, či dokonce – při trošce štěstí – zrovna ta letadla, která Jugoslávii tzv. humanitárně zbombardovala. Byly to většinou B52, americkými letci familiárně nazývané BUFF (big, ugly, fat, fucker), a pranic se nestyďte dětem ten výraz přeložit, vždyť jim tím rozšíříte vhled do způsobu řeči občanů jiného národa. Bude to mít i tu výhodu, že při té osvětě v sobě možná přehlušíte vzpomínku na skutečnost, že bomby NATO z roku 1999 dopadaly též na hlavy těch obyvatel Bělehradu, kteří jediní z celého světa v roce 1938 protestovali proti mnichovskému násilí na nás a s transparenty s nápisem BRANIČEMO ČEŠKU! ŽIVEO BENEŠ! (Budeme bránit Čechy! Ať žije Beneš!), zaplnili v roce 1938 své Náměstí republiky. A 50 000 Srbů z celé země hlásilo tehdy československému velvyslanectví v Bělehradě svou ochotu přijít československé armádě v očekávaném boji proti Hitlerovi na pomoc. No a my, vlastně naše tehdejší vláda, aby přízeň jugoslávských bratrů k naší zemi nějak přiměřeně oplatila, dala na jaře 1999 velení NATO svůj souhlas k přeletu jeho bombarďáků směrem k Jugoslávii přes náš výsostný letecký prostor.

Ale samozřejmě, tyhle čimčaráry hoďte o tomhle víkendu za hlavu a běžte se na tu leteckou přehlídku NATO do Mošnova podívat. Je to opravdu něco super.