Je máj, se láska ve mě rodí v máji, já po rukou i chodím za Tebou…

1.5. 2017
Krásný máj Vám, čtenářům 
Nové republiky


K.H. Mácha

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.