Expert na EU odhaluje, proč evropské instituce nedokáží řešit krizi s uprchlíky a dodává: Klaus měl pravdu s eurem i Lisabonskou smlouvou

Jiří Malý v rozhovoru, ředitel Institutu evropské integrace

23.1. 2017   Parlamentní listy,část
 Systém Evropské unie je nastavený tak, aby fungoval, když je dobře. Na případy, jako migrační krize, není připraven vůbec.  Podle něj daly dějiny Václavu Klausovi za pravdu, jak v otázce nemožnosti těsnější integrace států, tak v projektu měny euro. Zásadní problém tkví podle experta na Evropskou unii už v jejích základech, které si nekladou za cíl pomoci svým členům, ale ještě více je propojit.
Stále se poslední dobou v souvislosti s imigrační i finanční krizí mluví o neschopnosti Evropské unie reagovat. Četla jsem váš několik let starý rozhovor, kde jste na toto nebezpečí poukazoval. Stalo se. Proč tomu tak je a kdo je za to zodpovědný?
Za prvé: základní problém Evropské unie je, že ona není postavena proto, aby řešila své vlastní nebo krize členských států. Je konstruována tak, aby upevňovala a utužovala integraci mezi státy. To je cíl číslo jedna bez ohledu na cokoliv. Když si přečtete zakládací smlouvu o Evropské unii, v prvním článku se píše, že členské státy zakládají mezi sebou Evropskou unii s cílem stále těsnější integrace a propojení národů Evropy. Tomu se musí podřizovat vše. Nejde jen o nějakou deklaraci. Evropské instituce se nedívají, jaké budou reálné dopady akcí, které navrhují. Hledí na to, aby obsahovaly právě další kroky k utužení integrace mezi členskými státy. To je základní problém této ideologie. Není pro praktické řešení problémů, jde o to naplnit vizi a ideologii těsnější integrace.
Můžeme to vidět na problému eurozóny. Na začátku roku dva tisíce deset, kdy začala dluhová krize v Řecku, byly v zásadě tři možnosti. Buď mohlo Řecko odejít z eurozóny a přijmout národní měnu, tedy zavést jinou, nebo mohli Řecku odpustit dluh a ponechat ho v eurozóně, a nebo – což byla varianta, kterou nakonec zvolili – muselo v eurozóně zůstat. Nebylo mu povoleno vystoupení a zároveň mu nebyl odpuštěn dluh, ale byla mu přiřknuta pomoc ostatních států eurozóny. Je to v souladu se smlouvou Evropské unie, která nepovoluje vystoupení. Necháme Řecko bez ohledu na důsledky, i když se tato situace řeší sedm let a nikdo nereaguje. Pokračování na PL