Sluníčkáři mi ukradli pravdu a lásku!

Adam Mikulášek
18.12. 2016   Rukojmí

Ano ukradli. Tím, že ji zprofanovali. Ukradli mi víru v evropské hodnoty, protože je kontaminovali svou sektářskou ideologií. Ukradli mi víru v občanskou společnost, protože ji postupně proměnili v „bonzáckou“ společnost. Ukradli mi víru v humanizmus, protože z něj udělali ideologii, která místo slušných, tolerantních a poctivých lidí nadržuje nepřizpůsobivým, pachatelům sexuálních trestných činů, obhájcům náboženského fundamentalizmu, atd.

A časem mi možná vezmou důvěru v liberální demokracii, pokud bude založena na černých listinách „nepohodlných“ osob a médií, na pohrdání schopností lidí rozhodovat o svých záležitostech pomocí referend a na jakési „národní frontě“, která kolektivně bojkotuje spolupráci s plně legálními, ale režimu nepohodlnými stranami, např. v současnosti jde o KSČM, SPD či Úsvit, pokud zůstanu jen u stran zastoupených ve sněmovně.
A nakonec mi ukradnou víru v myšlenku základních lidských práv a svobod, protože místo záležitostí typu politického, náboženského či rasového pronásledování se „lidskoprávníci“ zabývají tím, jestli je lidským právem možnost nosit burku nebo sedět na schodech, přitom tady je jasné a zřejmé, že toto je principiálně otázka společenské smlouvy a demokratických rozhodnutí, nikoli na rozhodnutí nevolených ústavních soudců.
A nejsmutnější na tom je, že možná nadlouho pohřbili i mnoho rozumných věcí, za něž dříve bojovali, dokud nezačali „vyšilovat“. Např. otázka dekriminalizace uživatelů marihuany, zjm. Pro léčebné účely, sexuální asistence pro zdravotně postižené a mnoho dalších rozumných věcí, které naši kulturu, společnost, hodnoty, svobodu ani demokracii nijak neohrožují. Lidi si už teď začínají spojovat všechno pokrokové a liberální s neomarxistickou sektářskou ideologií prosazující neomezené přijímání ilegálních migrantů, politickou cenzuru konzervativních či vlasteneckých názorů, sexuální asistenci si budou za chvíli spojovat s těmi, kdo tu prosazují militantní genderizmus (zeptáte se ženy, zda je paní či slečna, a jste „zpátečník“ a „sexista“…), zkrátka… s vaničkou se vylije i dítě.
Myslím si, že tito idealisticky a naivně smýšlející lidé, pro které „stále svítí sluníčko“, pokud jim „nezaclání“ nějaký ten „xenofob“ či „agent Kremlu“…, jsou pro demokracii a svobodu v Evropě jednou z největších hrozeb, protože právě tyto moderní vymoženosti svými od reality odstřiženými výstupy totálně zesměšňují, karikují a dehonestují, což je s odpuštěním možná ještě nebezpečnější než skuteční neonacisté, protože ti se svým rasizmem a netolerancí zas až tak netají, ale neomarxisté svou snahu o zavedení jaké si „vlády lidu bez lidu v zájmu lidu“, své autokratické choutky maskují právě tak zvaným bojem za svobodu, lidská práva a demokracii.
Většinou bývá nebezpečnější zlo, které je neznámé, skryté, maskované (boj proti demokracii v zájmu boje za demokracii…), než zlo zjevné a nepokryté – když někdo řekne, že tu a tu skupinu lidí nenávidí, alespoň každý ví, na čem je.