Rusko udělovalo Mezinárodní prémii: „Člověk roku – 2016“ Mezi laureáty vysokého ocenění je i Ing. Zdeněk Zbytek

Zdeněk Hrabica
26. 12. 2016    
V Sergijevském sále Chrámu Krista Spasitele v Moskvě se udělovaly 21.prosince 2016 již po čtyřiadvacáté tituly „Člověk roku – 2016“. Zakladateli prémie jsou Ruský biografický institut a Institut ekonomických strategií. Na výběru a udělení ceny nominantům se podílí nejenom Expertní rada prémie – ale také nejširší ruská i zahraniční veřejnost. Mezi zvolenými jsou představitelé všech sfér života – politiky a mezinárodních vztahů, průmyslu i medicíny, kultury i náboženství, vědy a vzdělání. Letošní ceremoniál byl věnován 75.výročí vítězství nad fašismem v boji o Moskvu v roce 1941.


Mezi laureáty letošního prestižního vyznamenání : „Člověk roku – 2016“ jsou přední politici – nedávno zesnulý vůdce Kubánské revoluce a „člověk století“ a osobnost věčné slávy Fidel Castro, ruský prezident Vladimír Putin za zásluhy o upevnění pozice ruské státnosti, prezident
Republiky Kazachstán Nursultan Nazarbajev za vynikající výsledky v mezinárodní politice a v upevnění Euroasijského spojenectví. Cena byla udělena i nejvyššímu představiteli Čínské lidové republiky, předsedovi Státní rady Si Ťin – pchingovi za rozvoj strategického partnerství mezi Ruskem a Čínou. Vysoké pocty se dostalo i Patriarchovi Moskevskému a celé Rusi Kirillovi za vynikající vklad a uchování rozvoje duchovních i kulturních zásad ruské společnosti, ruskému hudebnímu skladateli Vjačeslavu Arťjomovi za přínos světové hudební kultuře, hlavnímmu kardiochirurgovi Ruska Leo Bokerijovi za rozvoj kardiochirurgie v RF a za provedení unikálních operací srdce, spisovateli Alexandru Zvjagincevovi za vědecko historické výzkumy a za dokumentární filmy o Norimberské procesu. Titul obdržel například i  prezident moskevského obchodního domu „Biblio – Globus“ Boris Jeseňkin, národní umělec Ruska Nikolaj Burljajev za přínos k rozvoji současného filmového umění, filmový režisér Nikita Michalkov za vynikající umělecký přínos a osvětovou práci.

S velkým ohlasem se setkalo udělení ceny v Chrámu Krista Spasitele „Člověk roku – 2016“ Ing. Zdeňku Zbytkovi, prezidentu společnosti „Klub Rusko“ za upevňování společenských a kulturních styků mezi Českou republikou a Ruskou federací. Ve svém krátkém projevu laureát mj. uvedl: „ Chci ubezpečit, že občané Česka a Slovenska se v dobrém chovají k Rusku a k jeho občanům, váží si ruského národa, tradic a ruského jazyka.“

Je to poprvé, kdy se této ruské pocty dostalo občanu České republiky.

Mezinárodní a ruské prémii „Člověk roku 2016“ byla věnována mimořádná pozornost v ruském oficiálním i neoficiálním tisku, rozhlasu a v ruské televizi, stejně jako ve veřejnoprávních médiích v zahraničí. Podrobný seznam zveřejnil ruský oficiální vládní deník: „Rossijskaja gazeta!“.

 Foto RG