P.C.Roberts: Srovnejme Putina s válečnicko-kriminálními režimy Obamy, Bushe ml. či Clintona

2. 12. 2016    PaulCraigRoberts
Ve svém čtvrtečním výročním slově k národu v ruském federálním shromáždění promluvil prezident Putin o domácích a zahraničních záležitostech, o důsledcích globální finanční krize, o mezinárodní spolupráci i o vyhlídkách jednotlivých odvětví národního hospodářství.


K východní politice:

Znovu zdůrazňuji, že ruská východní politika není motivována dočasnými oportunistickými úvahami či ochlazením vztahů se Spojenými státy a Evropskou unií, ale vychází z dlouhodobých národních zájmů a tendencí globálního vývoje. Očekáváme vysoký kvalitativní vývoj vztahů s naším východním sousedem Japonskem, a vítáme úsílí těch vlád států, které chtějí rozvíjet vztahy s Ruskem uskutečňováním společných projektů a programů. Spolupráce rusko-čínská slouží jako jedinečný příklad vztahů, založených na vzájemných ohledech a zájmech každého z těchto dvou států spíš než na dominanci jednoho či druhého.

K rusko-americkým vztahům:

Doufám, že společným úsilím s USA v boji proti skutečným a nikoliv imaginárním hrozbám a proti mezinárodnímu terorizmu budeme úspěšní. Rusko je připraveno spolupracovat s novou americkou administrativou. Je důležité normalizovat a rozvíjet bilaterální vztahy na základě rovnosti a oboustranné výhodnosti. Spolupráce Ruska a USA ovlivní globální i regionální řešení sporů na celém světě. Společně sdílíme odpovědnost za zajištění mezinárodní bezpečnosti a stability…

Ke spolupráci s EU:

Ruský plán na vytvoření mnohaúrovňového integračního modelu Euroasie považujeme za velmi zajímavý. Zahájili jsme o něm diskuzi na mezinárodních i regionálních úrovních. Jsem si jist, že tato diskuze je možná i s těmi zeměmi EU, ve kterých sílí požadavek nezávislé politické a hospodářské politiky.

Ke Studené válce:

Dlouhodobě prosazujeme přátelské mezinárodní vztahy založené na zásadě dialogu rovného s rovným a se zdůrazněním principu spravedlnosti a vzájemného respektu. Jsme připraveni vést vážnou debatu o vytvoření stabilního systému mezinárodních vztahů pro 21. století. Bohužel, celá desetiletí, jež uplynula od konce Studené války, byla – pokud jde o toto – promarněna.

K cenzuře:

Jsme stále kritizování za údajné zavádění cenzury – a to v čase, kdy cenzuru praktikují samy západní země.

K nukleárním zbraním:

Rád bych zdůraznil, že pokusy narušit strategickou rovnováhu nukleárního vyzbrojení jsou extrémně nebezpečné a mohou vést ke globální katastrofě. Ani na minutu se nesmí na tohle zapomínat.

Překlad: Lubomír Man
(Pozn. překladatele: Tento článek je nejvýmluvnějším příkladem naší nové havloidní „svobody“ i naší „neexistující“ cenzury. O obsahu výročního projevu vedoucího státníka naší doby se čeští čtenáři nemohou dovědět jinak, než z anglického textu tohoto projevu, zaslaného nám soukromou cestou americkým politikem a novinářem zpoza Atlantického oceánu. Tak dlouhá je tedy dnes cesta za naší informovaností.)