Nemohu odtrhnout oči od tebe – tip kulturně-turistického referenta

Avatar
Původní autoři

2. 11. 2016, Petr Ďoubalík

Kamčatka – Boris Grebenščikov (skupina Akvarium) – písnička “Nemohu odtrhnout oči od tebe” – video – text – překlad

Nadšeně teď propátrávám svět pomocí videí, která pořizují a dávají na internet nejrůznější poutníci, turisté, cestovatelé, světošlápkové. Je to nádhera! Tolik zajímavých míst na této planetě! Sám jsem doposud cestoval a poznával ostošest, ale teď zjišťuji, že jeden život stačit nebude.


Každý den nacházím další krásná místa a říkám si: “Tak tady jsem taky nebyl…”. A nedávno jsem našel pěkné video z přechodu Kamčatky. Radoval jsem se z krásných záběrů, které mi jsou blízké, protože přechody zimních hor a skialpinismus patří k mým nejoblíbenějším “hračkám”.

Díval jsem se na partu mladých kluků a děvčat, kterak sjíždějí panenským svahem do údolí, ležící pod vrstvou inverzních mraků, a hlavou mi proběhla taková myšlenka, že mi tohle jednu bude strašně chybět, až mě mé nohy do hor nedonesou, a jak bude těžké, na samém konci “cesty”, se s tou krásnou planetou a životem na ní loučit. A najednou jsem si uvědomil, že v písničce, která video doprovází, znějí slova: “Nemohu odtrhnout oči od tebe”. Od tebe? Od koho vlastně? Já jsem si za “tebe” dosadil kouzelnou planetu Zemi a život na ní, dobré lidi, co umějí skládat písně, psát knihy, točit filmy, stavět mosty, pomáhat druhým, milovat, být spolehlivými přáteli… Bude těžké odtrhnout od “toho” oči. Snad jsem vás úvodem příliš neunavil, pojďte se na to podívat. V závěru zpívají refrén i účastníci “zájezdu”:

Аквариум – Не могу оторвать глаз от тебя

Я родился сегодня утром
Еще до первого света зари
Молчанье у меня снаружи
Молчанье у меня внутри
Я кланяюсь гаснущим звездам
Кланяюсь свету луны
Но внутри у меня никому не слышный звук
Поднимающийся из глубины

Narodil jsem se dnes ráno
Ještě do prvního paprsku
Mlčení kolem mne
Mlčení uvnitř mě
Klaním se hasnoucím hvězdám
Klaním se světlu luny
Ale uvnitř mne pro nikoho neslyšitelný zvuk
Stoupající z hlubiny

Я родился на севере
Чтобы дольше оставался цел
У меня нет друзей
Чтобы никто не смог сбить прицел
Море расступилось передо мной
Не выдержав жара огня
И все стрелки внутри зашкаливали
При первых проблесках дня

Narodil jsem se na severu
Abych déle vydržel
Nemám přátele
Aby nikdo nemohl překazit můj záměr
Moře se rozestoupilo přede mnou
Nevydrželo žár ohně
A všechny střelky uvnitř se rozkmitaly
Při prvních problescích dne

Я не мог оторвать глаз от тебя.

Nemohl jsem odtrhnout oči od tebe.

Я родился со стертой памятью
Моя родина где-то вдали
Я помню, как учился ходить,
Чтобы не слишком касаться земли;
Я ушел в пустыню,
Где каждый камень помнит твой след
Но я не мог бы упустить тебя
Как я не мог бы не увидеть рассвет.

Narodil jsem se s vymazanou pamětí
Má vlast je někde daleko
Vzpomínám si, jak jsem se učil chodit,
Abych se moc nedotýkal země;
Odešel jsem do pustiny,
Kde každý kámen pamatuje tvoji stopu
Ale já bych tebe nemohl nechat
Jako bych nemohl nevidět svítání.

Я не могу оторвать глаз от тебя.

Nemohu odtrhnout oči od tebe.
překlad: Ďouba a NV
Zde pro zájemce video z tohoto přechodu Kamčatky, nezkrácené. Mládežníci prošli 674 km, vypili 13 l alkoholu, potkali 3 medvědy, spotřebovali 45 m náplasti (info v závěru videa).

Připojuji také písničku s originálním klipem:

 a Borise Grebenščikova z koncertu v roce 2013:

Boris Grebenščikov v roce 1989

Kamčatka

BG v roce 2013