Nadnárodní logistické centrum Gorzycki-Věřňovic

Avatar
Původní autoři

Předkládá : Jaromír Kuča
3. 11. 2016
Zdůvodnění : V současné době na severní Moravě je reálná hrozba ne-li ukončení, tak určitě radikální omezení těžební činnosti, které zapříčiní velkou ztrátu pracovních míst, kdy je počítáno s návaznými profesemi řádově několik tisíc nezaměstnaných. V odborné veřejnosti se neuvažuje, zda-li k tomu skutečně dojde, spíše je otázkou, kdy se tak stane.


Současná nezaměstrnanost vysoce překračuje celostátní průměr, přičemž je nutno konstatovat, že s útlumem se počítalo již od 90. let, avšak žádná vláda nepředložila dosud strategickou úvahu, jak dál ne severní Moravě, která má výhodnou strategickou polohu v tzv. „trojmezí“ (Polsko, Slovensko, ČR). Navíc Moravskoslezský kraj, konkrétně Ostrava je významnou železniční evropskou křižovatkou a po dobudování silničního propojení na Slovensko se stane i v této oblasti centrem naší republiky.

Kolem r. 2000 byla iniciována snaha vybudovat v Bohumíně nadnárodní logistické centrum, pro nesouhlas polské strany však z tohoto záměru sešlo. Nyní i Poláci pochopili původní záměr a začali v Gorzyckách (hraniční oblast s Věřňovicemi) budovat logistické centrum, kdy počítají s účastí české strany při vybudování tohoto záměru. Ve hře je i využití zmodernizovaného nádraží pro nákladní dopravu v Bohumíně a úvaha protažení širokorozchodné z polského Slawkova (cca 60 km) a připojení na Oderskou dopravní cestu v úseku Kedzierzin/Kozle-hranice ČR. V současné době polská strana již vyčlenila 180 ha pozemků a na české straně je k dispozici 260 ha (z toho 70 % PF), přičemž lze počítat s rozšířením o 2×200 ha. Nositelem projektu jsou Gorzice (územní plán), okres Wodzislaw a Slezské vojvodství. Na české straně probíhá jednání s Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezské kraje, Vysokou školou podnikání v Ostravě, Hospodářsjkou komorou ČR a Českým plavebním vodocestným sdružením.

Logistické centrum Gorzyce-Věřňovice je v centru aglomerace čítající cca 5 milionů obyvatel, kdy po jeho vybudování počet nových míst lze odhadnout na 10.000, posléze s rozšířením činnosti až na 15.000. V současnosti probíhají práce na výstavbě vodní nádrže Raciborz, která je klíčovou investicí pro plavební napojení ČR na splavněnou Odru. Tyto investice do vodní cesty jsou zařazeny do investičního plánu pro Evropu – Junckerův fond (Evropský fond pro strategické investice). Jen na okraj, polská strana již předložila projekty (výstavba Slezského průplavu, přeshraniční úsek Kozle-Ostrava, výstavba plavebního stupně na Wisle u Wloclavku atd.)

Realizací celého projektu by se sever Moravy stal i důležitou vodní křižovatkou s napojenímn na Balt, přičemž blízkost Mošnovského letiště by umožnila komplexnost obchodně-dopravních služeb a tím i  vytvoření podmínek pro průmyslový rozvoj celé oblasti (Poláci mají s útlumem těžby stejné problémy jako my a potřebuji komplexní řešení v daném regionu).O tom, že celý záměr je celoevropského významu, není nejmenších pochyb, navíc by přispěl k restruktualizaci postižených krajů jak na naší, tak i polské straně, což by usnadnilo nutná opatření obou vlád, jimž se zcela určitě nevyhnou. Nesmíme zároveň opomenout, že výstavba zmíněného logistického centra je začátkem výstavby kanálu Duánaj – Odra.

Argumentace, že za Tošenovského se podepsala dohoda o výstavbě nových logistických centrech pouze na bromfieldech a nikoli na zelené louce neobstojí. Nové stavby při rychlostní komunikaci na trase Ostrava – Frýdek-Místek a novostavba po pravé straně u Nového pole při výjezdu z Karviné na Dětmarovice jsou toho důkazem.