Jakým právem?

Stanislava Kučerová
4.11.2016 České národní listy


Jakým právem se dogmatici (ano, L.Man je označil správně), ale i výtržníci a recesisté, neinformovaní a neodpovědní odpůrci řádu a trubači vymyšlených chimér dovolávají T. G. Masaryka? Muže, který myslel, pracoval a bojoval podle hesla: „Tolik svobody, kolik je možno, tolik řádu, kolik je nutno.“ 
Jakým právem si berou do úst jméno osvoboditele národa a vlasti vyznavači svérázného guru, který lásku k národu odsoudil jako inferiorní touhu příslušet k stádu či smečce a vlast označil za dvorek, noru a nevětraný pelech?
Jakým právem se zaštiťují jménem realistického kritika bez předsudků, který z vlastních zkušeností a prožitků dobře znal Západ i Východ a  nikoho si neidealizoval? Který byl přítelem Jižních Slovanů a nikdy by nepřijal „humanitární“ bombardování Srbů. Který by nepřijal ani apriorně negativní vztah k Rusku, který je rovněž militantní.

Problémy demokracie a humanity v současném globalizujícím se světě, ovládaném anonymní megamocí, nevyřeší nepřestajné rekriminace, malicherné vzdory, naschvály a bouře ve sklenici vody. Je na čase znovu stmelit všechny demokratické síly k ochraně kontinuity dobrého, vyvarovat se pošetilých aktivit a společně čelit cynismu dnešních ambiciózních bažitelů po moci.

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.