Volby za námi a další před námi

Avatar
Původní autoři


Luděk Prokop
14. 10. 2016
Pro nezaujaté, ničím nezatížené pozorovatele, povolební koaliční vyjednávání rozhodně nepostrádají jistý půvab. Stáváme se svědky průniků programů a účelových šarád pro vyšachování vítězů, zíráme na projevy pohrdání voličskými hlasy. A sice vzápětí po volbách. Stáváme se svědky pohrdání jak voličskými hlasy, tak i míněním voličů ze strany žebráků o hlasy. A sice těch kandidátů, kteří vyžebrali méně hlasů, než ti vítězní, a vyčůraně se dohodli přečůrat kandidáty úspěšnější, včetně těch jejich voličů.


Hned, teď. Bez ohledu na budoucí volby, a dopad na ně, spoléhajíc, že budou úspěšněji žebrat u těch ubožáků voličů příště. Lépe a radostněji, s působivějším slibováním a s přesvědčivějším lhaním. Své, nynější povolební konání namířeným za korýtky, opředou průnikem programů a těmi nejlepšími záměry – jakože ku prospěchu voličů.

A zatím, teď hned, upřednostní korýtka jistá, před vyhlídkami na nejistá a pouze „možná“ koryta budoucí. V časy prověřeném a oprávněném přesvědčení, že stejně tak činí i ostatní, více či méně „úspěšní“ žebráci o hlasy voličů, nynější i budoucí kandidáti. Oni tak skutečně i konají. Dlužno dodat – napříč politickým spektrem.

My, voliči, bychom neměli ze sebe dělat zapomětlivé trubky. Neměli bychom zapomínat předvolební sliby a jejich plnění v zaklínadle průniku volebních programů. Neměli bychom podlehnout klamu, plynoucímu z povolebních šarád okrádajících vítěze voleb o vítězství, podlehnout klamu, který nás nabádá – a těm dáme hlas a na just.

Máme čas pozastavit se a porovnat, (stejně jako učinila překvapivě jistá část voličů koalice SPD- SPO), kdo kdy a co před, nejen před těmito volbami prohlašova,l a kdo kdy a co z toho po předešlých sněmovních volbách držel a ve prospěch toho i konal.

To již není o volbách regionálních ale o volbách sněmovních. Mnohý z pozorovatelů předvolebního a povolebního dění, vypozoroval falešné sliby – revizi církevních restitucí například – a jejich negování, zásluhou „PRŮNIKU“ volebních programů natolik vyhraněných, že jakoukoli revizi vyloučil onen „průnik“ předem. Nejspíš bychom měli všechny ty strany jako ČSSD, ODS a TOP 09, odepsat rychleji, než se to děje a přifařit k nim tichou sílu KDU-ČSL, dříve, než ji stačí Čunek jeho šarmem, přímočarostí vytáhnout na horu. Čunek, kde kým, falešně napadaný falešným populismem. Málo platné, ale Bělobrádek nesporně lépe a přesněji reprezentuje tuto stranu. Úpěnlivé snahy Bělobrádka, začlenit se do dané nomenklatury v daném systému to nesporně potvrzují.

Byť neočekávané výsledky SPD-SPO, žádoucí měrou nepřesvědčivé pro účast na šarádách v daných regionech, naštěstí neumožnily jejich úspěšným kandidátům předvést všechny jejich dovednosti, podobné dovednostem úspěšných kandidátů v Hnutí Úsvit, po sněmovních volbách.

V každém případě je nezbytné ve sněmovních volbách eliminovat možný setrvačností úspěch ČSSD, nejen pro pohrdání voliči, opakovaně prezentované povolebním počínáním – ale především krajně nebezpečným přístupem amerického občana Dienstbiera k imigraci, reprezentujícím přístup celé té proradné ČSSD.

Příští volby, sněmovní volby, budou vypovídat nikoli o tom, zda se necháme ošálit průniky volebních programů, nebo zda budou o tom, jestli vnímáme zrady volebních slibů a pohrdání voličskými hlasy, potažmo pohrdání voliči. Nebudou. Budou o našem pudu sebezáchovy. Budou o tom, nakolik jsou mlhavá „populistická“ vyjádření odporu Babiše k imigraci, míněna vážně. Může být, že nejsou – absolutně. Je nanejvýš žádoucí požadovat jasné vyjádření ještě před volbami.

Příští sněmovní volby, nic si nenamlouvejme, budou o našem bytí a nebytí. V zájmu bytí nehleďme na průniky programů v současné době, hleďme na průniky programů v době minulé. Jak, kdy a kdo se stavěl k otázce imigrační tsunami. Kdo a kdy prohlašoval v této otázce jasná a nesmlouvavá stanoviska. Čím dále více je jasnější, o čem to není. Není to o populismu. Není to o nástrojích sloužících k dehonestaci politika, aniž by mu bylo umožněno polemizovat s názory a navrhovanými řešeními sloužícími k jeho dehonestaci. Názorný příklad – viz přístup k Tomio Okamurovi.

Je to o zkurvené politice, o zkurvených žebrácích o naše hlasy, je to o prolhané politice, která nás čím dále více ohrožuje. O politice, která ohrožuje naše životy a životy našich dětí.

Je to o tom, abychom to vzali na vědomí v zájmu let budoucích našich a našich dětí. Bez ohledu na průniky programů, bez ohledu na falešné sliby, bez ohledu na tolik populární popularitu, která se vyhýbá jasným a konkrétním sdělením v ožehavých otázkách.

Jsem si vědom, že tento příspěvek je velice předčasný. Nicméně sdílí mé obavy o vývoj v času příštím. Obavy, do jaké míry se nechají voliči falešnými sliby opět a znovu ošálit na tolik, že bude potlačen jejich pud sebezáchovy. Věřte, nevěřte, žádné žvanění o populismu nám určitě nepomůže.