Na konání pochodňových průvodů čas ještě nedozrál. Ale již zraje


Luděk Prokop
30. 10. 2016
Jsme svědky a zatím jen pouhými diváky dění, kdy obranou demokracie přeplněné řvoucí tlamy, za úporné a vydatné pomoci mediálního monopolu, postupně kypří a připravují „půdu na setbu pro výměnu plodin“. A sice pro kýženou náhradu „vadnoucí plodiny“, která ne a ne se ujmout, jinak vyjádřeno, náhradu chatrné a nemocné demokracie. Pozvolný osev již klíčícími semeny, byl pomalu ale jistě započat. V podobě nové plodiny má být na místo zmíněné chatrné a nemocné demokracie, vypěstován silný, zdravý a odolný fašismus.


Obrazně vyjádřeno, proces výměny „plodin“ započal již sociálnědemokratickou a následně i vládní podporou nástupu i rozvoje fašismu na Ukrajině.

Zesílení „obrodného“ procesu má pokračování v odmítání výsledku přímých voleb prezidenta. V dlouhodobém podrývání jeho pozice a v permanentní dehonestaci jeho osoby. Ve vynalézání skandálů kolem prezidenta, kdy z hustě nafukovaných nepodstatných bublinek, respektive „prkotin“, jsou tvořeny „podstatné“ vele-problémy, přeplňující mediální prostor. To se děje v úzkém propojení s překrucováním a falšováním jak skutečností, tak relevantních, souvisejících informací. Zároveň s tím vším jsou připravovány hrátky s červenými kartami, hrátky s všemožnými protesty různého druhu, včetně „humorných“ akcí s hanobením i ničením státních symbolů.

K tomu všemu je nezbytné připojit i přípravu proti-prezidentských provokací, včetně transparentů s hanlivými nápisy a hesly. Včetně svolávání odpůrců prezidenta, mimo jiné přes sociální sítě. Například u příležitosti toho či onoho významného výročí, nebo státního svátku. Vše se děje za mlčenlivého, nejspíš i souhlasně shovívavého přihlížení nejen vládních politických stran. Neustálé stupňování zmiňovaných záležitostí, evidentně směřuje k vyprovokování přívrženců prezidenta k reakcím. Málo platné ale jeho voličů bylo více než voličů protikandidáta a pokud by měli být stejně agresivního naturelu, jako ti co punktují proti-prezidentské akce s nejapnými urážkami, mohlo by to dopadnout dost zle. Otázkou je, zdali to není záměrem organizátorů i řady těch, co tolik moc řvou o nutné obraně demokracie, jejíž zásady sami ignorují a nerespektují. Aniž by ti hloupější z nich přemýšleli o tom, že právě takové počínání je pro demokracii likvidační.

Vyhlašování týdne neklidu, demonstrační a netajené, dokonce i veřejně vyhlašované snahy o odstranění zvoleného prezidenta. Gradování sprostot a vulgarit, falšování a zkreslování informací. To všechno při zneužívání různých výročí a při stupňování urážek a provokací výše uvedených, patří mezi ryze fašounské metody. Pravda, pro konání pochodňových průvodů zřejmě čas ještě nedozrál, stejně jako pro ně nejspíš ještě nedozráli ani zneužívaní lidští maňásci. (Tedy aspoň snad většina z nich).

Vyvrcholení popisovaného „obrodného procesu“ nevyhnutelně skončí obrovským úžasem lidských maňásků, zneužitých k vítězství fašistické revoluce a opětovným, ještě silnějším nářkem: “ale tohle jsme my přeci nechtěli”. Už se v jiné podobě ono – „ale tohle jsme my přeci nechtěli“ – už se to jednou stalo a výročí toho se blíží.

A zase budou poučením nedotčení maňásci vyřvávat proti prezidentská hesla se svrháváním prezidenta z funkce, aby později mohli hořekovat a lkát. „Tohle jsme přeci nechtěli, to jsme přeci nemohli vědět, že to takhle dopadne“.

To už pak ale může být, pozdě na dlouhou dobu. Tolik pozdě, že již nebudeme muset mít tu možnost, vyjadřovat zklamání ani při volbách, ani nijak jinak. Dokonce ani při těch manifestačních.

Nyní ještě snad není tolik pozdě. Jenom je nutné vzít na vědomí, že demonstračně revolučním svržením řádně zvoleného prezidenta, proces přeměny demokracie ve fašismus skutečně začíná a mnohdy bývá provázen silným řevem o nezbytně nutné obraně demokracie.