Jak žít s volbami od voleb k volbám

Avatar
Původní autoři

Oldřich Průša
20. 10. 2016
Motto: Uvolte se voliči volit, protože i ten kdo nevolí, volí.
Volby – povinnost nebo privilegium? Nazvěme to třeba „Kompromisium.“
Dávám v úvahu následující:
každé volby by probíhaly pouze v jen jednom dni. Výjimkou budiž volby senátní a přímá volba prezidentská – ve dvou kolech. Samozřejmě, lze počítat s tím, že by se některé volby konaly zároveň v jeden den – viz: letošní rok.


Oproti mnohokrát opakovanému návrhu pana prezidenta se domnívám, že volby by neměly být (pod knutou) povinné, ale konané uprostřed týdne – (pokud možno ve středu) – ve volný sváteční volební den. V demokracii je možnost volby čest. V diktaturách tomu tak není. Prostředek týdne by měl omezit tzv. volení nohama (v přírodě i kdekoliv jinde je lépe než u urny). Ministerstvo financí by mělo spočítat, kolik svátečních volebních dnů by přibylo a na kolik by to přišlo, něco málo by se ušetřilo na jednodenních volbách a politici by měli rozhodnout, zda by to za to stálo. Domnívám se, že ano.

Kolikero krát že to vlastně volíme?

VolbyČesku jsou založeny na zásadách všeobecnosti, tajnosti a rovnosti hlasů občanů dosáhnuvších předepsaný věk, tj. min. 18 let..

Přímo se volí do:
Evropského parlamentu,
krajských zastupitelstev,
obecní samosprávy (obecní zastupitelstva a zastupitelstva městských částí a obvodů ve městech, kde městské části nebo obvody existují),
Senátu a
Poslanecké sněmovny.
Přímo se od r. 2013 volí prezident republiky.

Volby probíhají na základě příslušných zákonů a osoba je do funkce volena na dobu určitou.

Návrh by bylo možno ještě zákonem doplnit o zkrácení jednoho poslaneckého volebního období tak, aby volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu probíhaly na jaře, tj. s dostatkem času na přípravu vládou schváleného „vlastního“ státního rozpočtu.

Jsem přesvědčen, že Senát Parlamentu České republiky i přímou volbu prezidenta je třeba zachovat.

Závěrem návrhu doplňuji, že nutno je bránit ovlivňování voličů „úplatky“ apod.