I Sudetští Němci se podíleli na vzniku tragédie pana Bradyho

Jaromír Petřík

26.10.2016          jaromirpetrik.blog
Pan Brady si možná neuvědomuje, že jeho synovec Daniel Herman, který je známý tím, jak podlézá odsunutým Sudetským Němcům, vlastně podlézá i spoluviníkům tragédie, která postihla nejen pana Bradyho, ale miliony lidí. Stalo se již téměř samozřejmostí zpochybňování nejen výsledků II. světové války, ale i viny jejich skutečných viníků.Že na počátku této tragédie stáli právě Sudetští Němci již z žádných našich mainstreamových médií neslyšíme. 

Naopak jsme masírování tím, že Sudetští Němci byli nevinnými oběťmi ruských bolševiků, kteří nás od německého nacismu neosvobodili, ale přijeli nás okupovat.

Pamětníci již prakticky vymřeli, jelikož události v Sudetech jsou staré téměř 80 let. Ale stačí si pustit staré filmové reportáže, jak Sudetští Němci prakticky jako jeden muž vítali a oslavovali Hitlera a vyžadovali svoje připojení k Německu.Možná, že právě toto bylo spouštěčem dalšího Hitlerova vydírání a následného rozpoutání II. světové války, když mu Sudety společně se Sudetskými Němci na stříbrném tácu darovali naši nejvěrnější spojenci Francouzi společně s Brity, kdy mimo jiné britská Sněmovna za tento čin aplaudovala Chamberleinovi vestoje.

Co by se asi stalo, kdyby Sudetší Němci tolik nětoužili stát se součástí Hitlerovy říše? Uvědomme si, že do té doby měli Němci obsazené pouze sporné Alsasko-Lotrinsko a Rakousko, což se u německy mluvícího obyvatelstva dalo pochopit, že se pokládají za součást Germánské říše. Ovšem Sudety byly trochu něco jiného, i když tam převládalo německy mluvící obyvatelstvo. Přece jen toto území historicky patřilo českému národu – tedy lidem mluvícím slovanským jazykem.

Nyní se nám někteří zastánci Sudetských Němců snaží namluvit, že nejsme žádní Slované ale Germáni mluvící slovanským jazykem, což pokládám za logický nesmysl.

To, že Mnichovská dohoda a to, co po ní následovalo, bylo startem II. světové války asi pochybňuje málokdo. Já vím, že mi Hermanovi zastánci a stoupenci KDU-ČSL a TOP09 budou tvrdit, že válku rozpoutal Hitler společně se Stalinem, ale na toto pouze odpovím, že Stalin jednal s Hitlerem na základě toho, do čeho byl tehdejším Západem dotlačený – musel hájit zájmy SSSR a ne Západu, který jej podrazil a chtěl poštvat Hitlera pouze proti SSSR. Jak to dopadlo, všichni víme. Nejdříve se Hitler obrátil proti Západu a poté i proti SSSR.

Ale to jsem připomínkou historie poněkud odbočil.Na začátku toho všeho totiž byla Mnichovská dohoda na základě vydírání nejen Hitlera, ale hlavně Sudetských Němců.

Po II. světové válce, aby se již nemohla opakovat podobná tragédie, byli Sudetší Němci odsunuti ne na základě rozhodnutí naší vlády, ale rozhodnutím vítězných mocností. I tehdejší západní politikové již nechtěli, aby se něco podobného opakovalo.

Jenže svět se za tu dobu změnil.Tak můžeme sledovat, jak se Daniel Herman jako vládní činitel jede podbízet Sudetským Němcům, kde byla odmítnuta kolektivní vina Sudetských Němců– cituji:„Přítomnost českého ministra kultury Daniela Hermana na sudetoněmeckém sjezdu v Norimberku znamená, že česká vláda odmítla princip kolektivní viny, který byl uplatněn při poválečném odsunu německé menšiny z Československa,“ řekl nejvyšší představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. Hermanovu přítomnost na sjezdu označil za historický okamžik. ceskatelevize

A Hermanův strýc, pan Brady si neuvědomuje, jak posloužil politickým pletichám svého synovce, kterému jde o jeho vlastní zviditelnění a následné zrušení Benešových dekretů (pokud se totiž oficiálně zruší princip kolektivní viny, je potom možné zrušit i Benešovy dekrety, po kterých by následovaly i stamiliardové finanční nároky Sudetských Němců podobně jako v případě církevních restitucí, a o toto lidovci v čele s Hermanem hrají).

Ale bohužel si pan Brady neuvědomuje, že se jeho synovec Daniel Herman podbízí těm, kteří se spolupodíleli nejen na celé židovské tragédii, ale i vzniku II. světové války.

Pokud by byl pan Brady skutečný formát, tak svému synovci Danielu Hermanovi vynadá, práskne dveřmi a nebude se chovat jako malý kluk, že od Zemana medaili nechce a nebude škemrat, že chce medaili od Bohuslava Sobotky a dalších zástupců „Pražské kavárny“.

Měl by mít více vlastní hrdosti a nenechat se vláčet médii, které slouží zájmům lidí, kterým jde o zrušení Benešových dekretů a kteří se na něm chtějí zviditelnit ve svém nenávistném tažení proti prezidentovi Miloši Zemanovi.