Chovancovo ministerstvo pravdy – ostuda se šíří rychle…

Petr Ďoubalík
21. 10. 2016
V ruské televizi proběhla informace o dnešním vystoupení ministra Chovance, který ohlásil, že pod ministrem vnitra bude pracovat 20 zaměstnanců pro boj s ruskou propagandou. Moderátoři ruské tv to v závěru komentovali tak, že je to důkaz, ze česká (evropská) masmédia selhávají a k lidem se pravda dostává jen přes nezávislá média.

Ruská televize: Ministerstvo pravdy v ČR 

Informaci přinesl i Rusnext:

MV ČR vytvořilo speciální skupinu pro boj s “ruskou propagandou” a dalšími pokusy cizích států ovlivňovat mínění občanů země, oznámil šéf ministerstva Milan Chovanec.
V září BIS oznámila, že RF vede “informační válku” na území ČR.
Podle údajů české kontrarozvědky, Moskva “organizovala práci celé sítě agentů a skupin, zabývající se propagandou”. Podle názoru vlády ČR, tato síť může být použita pro “destabilizaci situace v zemi”. Podle slov ministra, složka, složená z 20 lidí, bude bojovat s dezinformací a radit představitelům státu, jak reagovat na její šíření.
“Chceme se dostat do každého smartphonu” – řekl Chovanec, když vysvětloval, že nové oddělení MV bude aktivně využívat sociální sítě a reagovat na případy “dezinformace” obyvatelstva prakticky v režimu reálného času.Podle údajů 2011 roku je v ČR asi 30 tisíc ruskojazyčných obyvatel. V zemi pracují desítky webů, publikujících zprávy v ruštině.

vybral jsem z diskuse pod článkem:

-Отдел по борьбе с правдой
Útvar (MV ČR) pro boj s pravdou

-Ой, да бесполезно это все. Уж на что в СССР принимали жесткие меры чтобы скрыть некоторые нюансы мировых событий и свое участие в них. Короче , что бы скрыть правду. И все напрасно.
А сейчас при наличии интернет что либо скрыть невозможно в принципе.  Сейчас правду не узнает только тот кто ничего вообще знать не хочет.
А создание специального подразделения для борьбы с российской пропагандой есть лучшая реклама для самой российской пропаганды.

Oj, to už je marné. Podobně se kdysi v SSSR pokoušeli tvrdě skrývat některé detaily o světovém dění a naší účasti v nich. Krátce, skrýt pravdu. A vše marně.
A dnes, při existenci internetu, není už z principu možné cokoli skrýt. Dnes pravdu nepozná jen ten, kdo nic ani vědět nechce.
A vytvoření speciálního útvaru pro boj s ruskou propagandou je nejlepší reklama pro samotnou ruskou propagandu.