Čas šancí vykřičených pokrytců a mlčenlivé důvěřivosti hlupáků

Avatar
Původní autoři

PPK
29.10.2016    Outsidermedia
Blíží se další z výročí posledních desetiletí tohoto státu a politicko-mediální scéna zejména televizně bublá. Na obrazovkách se vaří pokrmy hněvu údajných poctivců, přičemž cítíme zápach připálené politické polívky přetvářky a touhy po moci pokrytců.


Křiklouni žvaní o „hodnotách“ a „svobodách“ a nikdo z nich nepřizná, že svobodami a hodnotami myslí jen nároky na prebendy pro sebe. Co chtějí? Nic méně, než nároky na zisky a požitky – na úkor práva druhých na klidný a poctivý život, přičemž „hodnotami“ myslí podrazy a války predátorů politické džungle a vnucování vlastních výmyslů druhým jako pravidel budoucích zákonů.

Ale co chce normální obyčejný člověk? Ten, který vůbec nepotřebuje, aby ho kdekdo považoval za prvek elit národa? Nechce nic víc, než institut státu, občanskými národy vytvořený už před staletími a dnes – v 21.století – splňující alespoň nejzákladnější atribut svého statusu – existenci života většiny lidí v pořádku a v bezpečí, bez násilí a bez válek. Života všech v obecné a sociální spravedlnosti.

Co však dělají ti pokrytci hlásání výmyslů tak zvaných práv a svobod? Křičí o požadavcích a nárocích zejména na svůj volný pohyb kamkoliv a kdykoliv a zároveň na svobodu vlastnit jakýkoliv majetek. Nuže dobrá – ale co když ten „jejich majetek“ bude například pozemek, kam jinému právě ten svobodný pohyb oni vejít budou chtít zakázat? A když někdo něco proti tomu řekne, tak mu zakážou i mluvit? Má to logiku? A není to snad poněkud chucpe?

Požadují svobodu podnikání včetně toho „podnikání“ skrytě i otevřeně nepoctivého a zároveň si nárokují beztrestnost svých podvodů zejména na starých, postižených a neznalých v byznysu s výmluvou, že „to přece nebylo ve smlouvě“. Nechtějí podnikat především za své, ale chtějí to mít naopak s dotačními podporami státu z daní, vybraných z peněz všech ostatních poplatníků. Není to už zas jen další obyčejné chucpe, vytvářet si výmysly práv a svobod pro sebe a povinnosti a pomoc pak požadovat po jiných?

Jak dlouho má ještě trvat ten čas šancí starých pokrytců a hloupé důvěřivosti mladých hlupáků? Čas, kterému právě ti staří pokrytci s takovou oblibou říkají demokracie zastupitelů? Je snad smyslem takové demokracie, nutit většinám sobecké a společensky destruktivní výmysly a požadavky menšin, falešně vydávané za svobody a práva? A proč vlastně nás ti lidé neustále nutí jen do nepříjemností, sporů a konfliktů a do povinnosti mlčet k nesmyslům a k bezpráví?

Nebylo snad už asociální přetvářky samozvaných elit dost? Nebylo toho lhaní, korupce, podvádění, lichvy, rozkrádaček a násilí už také dost? Uvědomují si ti papíroví a televizní bojovníci za pseudo-hodnoty a pseudo-práva, že tím, že neumějí vládu věcí veřejných systémově organizovat a umí stále jenom žvanit, tak že tu nakonec především oni sami vytvoří ryze kriminální stát? Pochopí vůbec někdy, že když k tomu jednou už zase dojde, že to pak bude už jen obyčejný fašismus, který právě stvořili? A že ten fašismus je samotné nakonec spolehlivě existenčně zabije?