Vůdkyně německé strany (AfD)proti masové migraci: Nastal čas pro zdravé vlastenectví, naše země je ohrožena! Imigrace tolika muslimů změní naši kulturu.“

Avatar
Původní autoři
1.4. 2016   Ac24
Vůdkyně euroskeptické strany proti masové migraci Alternativa pro Německo (AfD) řekla, že její němečtí soukmenovci by neměli mít strach z vlastenectví v zemi, která je ohrožená masovou migrací. Vůdkyně strany Frauke Petry tato prohlášení učinila při zjevně dost napjatém interview s německým magazínem Spiegel, když citovala oxfordského akademika a poradce britské vlády sira Paula Colliera. Dr. Petry v odpovědi na otázku: „Co máte proti imigraci?“ citovala knihu sira Paula Exodus a řekla: „Jedna věc je jasná: Imigrace tolika muslimů změní naši kulturu.“
Kniha Exodus s podnázvem ‚Jak migrace změnila náš svět,‘ je akademická studie z roku 2013 o masové migraci a zdůrazňuje nejen to, jak může migrace poškodit jak národ hostitelů, ale zároveň i národ migrantů. Collier zkoumající města jako Londýn, kde jsou teď „domorodí“ Britové menšinou, zjišťuje, že zvýšená migrace demotivuje k integraci.

Jsou rovněž zaznamenána tvrzení pana Paula o tom, že migrace oslabuje sociální kohezi a že migrace přináší „dis-funkčnost ve vlastních kulturách zemí migranty opouštěných“ a naznačuje, že pro tyto země by bylo dobré, kdyby se mnozí z nich, jak už o tom referoval Breitbart London, vrátili domů.

Když Dr. Petry mluvila o těchto změnách, které migranti přinesou, řekla, že pro takovou závažnou proměnu národního života by měl být nějaký demokratický mandát. Řekla: „Pokud je takováto změna žádoucí, musí být výsledkem demokratického rozhodnutí podporovaného širokou většinou obyvatelstva. Paní Merkelová však otevřela hranice a pozvala dovnitř každého, aniž by to konzultovala s parlamentem či s lidem.“

Ač má Dr. Petry jasně značné pochyby o německých politicích, vkládá s větším nadšením naděje do Německa samotného, a část interview použila, aby projevila svá stanoviska národní hrdosti. Ač lamentovala, že „nacionalismus a vlastenectví se běžně zahazují spolu do stejné popelnice,“ tak řekla, že pro Německo už nastal čas, aby se u něj přestalo se zneužíváním minulosti a s pocity kolektivní viny jako záminek k vnucování nechtěného a aby se konečně přijalo „zdravé vlastenectví.“

Dr. Petry tvrdící, že projevy lásky k vlastnímu národu by měly být vnímány jako „přirozené“, také řekla: „K tomuto postoji sice patří i přijetí odpovědnosti za vlastní historii, ale předběžným předpokladem k tomu je i zdravý vztah k naší identitě, bez nějž není možné jednat s výhledem vpřed jak doma, tak v okolním světě. Myslíme si, že když se němečtí politikové halí výlučně jen do hávu viny, tak je to špatně.“

Tento postoj je vytrvale v souladu s její skepsí vůči směřování směrem k evropskému superstátu. Dr. Petry s tvrzením, že její vlastenectví je jen přirozenou odpovědí na centralizaci Bruselu, rovněž vyvracela označení, že její strana by mohla být považována za čistě „krajně pravicovou.“ S upozorněním na svou kritiku bank a Eura řekla, že tuto stranu by tedy bylo možno klidně považovat spíše za něco blízkého německé krajní levici, než si o nich myslet, že jsou to pravicoví konzervativci.

Toto interview se rovněž dotklo jednoho z prohlášení Dr. Petry z ledna o obraně německých hranic. Toto téma se stalo oblíbeným pro média německého mainstreamu, jelikož to, co Dr. Petry uvedla, že německá ústava a národní zákony stanovují pro ozbrojenou pohraniční stráž, bylo rychle překrouceno na to, že jde prý její výzvy, aby policie střílela na neozbrojené děti migrantů.

Zatímco tazatel ze Spiegelu Petry obvinil z trivializace násilí, tak ona řekla, že pobouření nad jejími prohlášeními byla nafouknuta do „podvrženého skandálu“, a že dochází k „záměrným snahám, aby lidé její tvrzení vnímali klamně.“

Nedávné interview s Dr. Petry od německého v anglickém jazyce vysílajícího Deutsche Welle se začalo nakažlivě šířit internetem kvůli tomu, jak se zpovídající Tim Sebastian opakovaně pokoušel tuto vůdkyni AfD vyvést z rovnováhy. Ústřední součástí tohoto interview byly sice zase její poznámky o německé pohraniční stráži, ale většina komentářů k němu se soustředila na konfrontační styl pana Sebastiana a jeho neustálé přerušování jejích odpovědí.