Stížnost na Českou televizi, Kosa, vlk versus arogantní nabobové, ostražití hlásiči a blábolisté II. Dnes o hlidacipes.org

– vlk –
25.4.2016   Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Takže budeme pokračovat v krasojízdě, která byla započata včera a jež se točí kolem povyku jistých sdělovadel kolem připravované stížnosti na „zpravodajství“ kterého se nám dostalo od veřejnoprávní televize ohledně Ukrajiny. Tentokrát se hodlám zabývat čímsi, co se zove Hlídací pes a  lze najít na internetu na adrese hlidacipes.org

Ten připravované televizní stížnosti věnoval tento materiál.

Včera jsem sliboval, že v dnešním dílu pojednám zejména mou korespondenci se šéfredaktorem tohoto webu – Robertem Břešťanem, kterou jsem s ním vedl po té, co jsem jejich článek o stížnosti objevil. Ačkoli byla pro mne velmi překvapující, výživná a řekl bych – charakteristická, bude všechno jinak. Protože než jsem začal klepat tyto řádky, samozřejmě, že jsem na Hlídacího psa najel a pidíl se, co kolem toho článku nového. A musel konstatovat, že skutečně je a že jde o podstatně silnější kávu, než o jaké jsem původně zamýšlel psát. Například i proto, že si do ní přihodilo cukříček pár lidí, kteří nejsou, zejména prapůvodním kosířům, zas až tak neznámí a také mi došlo, že jsem přehlédl jednu dost zásadní drobnost, která se mne dotýká osobně. Takže bude dnešní článek vypadat úplně jinak, než jsem původně zamýšlel. Inu už klasik byl, jak známo, názoru, že situace na frontě se mění každým okamžikem.

Nehodlám zcela opustit téma té mailové výměny mezi mnou a šéfredaktorem hlídacího .. čeho vlastně? Psa? Hm. Já si tohle označení pro novináře představuji zatraceně jinak, má li opravdu sedět, než výkon, který předvedl Robert Břešťan!

Ta korespondence s ním, byla vlastně brnkačka. Dovolil jsem si zaprotestovat proti tomu, že Robert Břeštan v podstatě informačně, ohledně stížnosti na ČT vykostil Kosu, protože to byla ona, kdo originálně o stížnosti přinesla primární informaci a nikdo jiný, a navíc jsem mu na sérii jiných původních článků v mého blogu doložil, jak historicky stížnost vznikala – s pomocí Kosy a  jejích čtenářů. Odpovědí mi byla jen nadutá arogance páně Břešťanova – ve stylu: co ty nýmande vlastně chceš a proč votravuješ nás, velké novináře? Tak jsem mu to popsal, že jako by bylo stačilo, kdyby byl elementárně dodržel, pravidla, která jsou na Kose stanovena pro přebírání jejího obsahu.

Převzetí kteréhokoli materiálu nebo části z něj je zde mimořádně triviální a je řešeno tím to odstavcem na stránce Pravidla prostoru:

Všechny zde otištěné materiály jsou komukoli volně k disposici k  dalšímu přetisku. Pod podmínkou, že bude uveden zdroj. Tedy vlkovobloguje.wordpress.com doplněný o  index konkrétní stránky. Splněním této oznamovací povinnosti o původu článku, který je někým jiným převzat s Kosy NENI oblíbené označení zdroj s  rozbalovacím linkem uvnitř někde, kde si toho normální čtenář ani nevšimne.

Vše by se bylo vyřešilo jednoduchou větu typu – promiňte, nevšiml jsem si či omlouvám se, nějak to napravím nebo snad díky za upozornění, jde o naše nedopatření. Atd. atd. atd.

Ne, šéfredaktor Břešťan jen konstatuje, že stránky Kosy navštívil a  že koná určitě správně a já jsem jen, v jednoduché češtině – kverulující Pepek Vopruz. A on že dělá všechno správně. Fajn, už jsem mu to sice vzkázal mailem, ale zopakuji to tímto veřejně – já doposud měl za to, že máme v České republice jen tři neomylné, kteří necítí potřebu se nikdy a za nic omlouvat a to ani tehdy, jsou li flagrantně chyceni se staženými kalhotami

– Českou televizi a její radu

– Klause

– Zemana

Vidím, že jsem se hluboce mýlil. Tenhle výčet, po zkušenosti s šéfredaktorem Hlídacího.. co vlastně? .org musím rozšířit minimálně o jméno Robert Břešťan.

Nehodlám jej o členství v téhle exkluzivní společnosti ošidit a připojím k tomu hned osobní omluvu – promiňte pane Břešťane, že jsem neodhadl rozměr a potenciál vaší osobnosti a obtěžoval vás svými maily. Kdybych si byl uvědomil vaši velikost, rozhodně bych tak neučinil, neb i mně by bylo jasné, že někdo jako vy nutně musí mít obtíž při komunikaci s obyčejným plebsem, natož aby projevil nějakou ochotu o nápravu malicherných věcí. Jakkoli z mého hlediska malicherné nejsou. Protože Hlídací.. co vlastně? .org se veřejně prezentuje jako ten, kdo vlastně svou prací objevil a našel informace o přípravě stížnosti. A od něj to přebrali jako původní zdroj další – třeba Echo24.cz či Svobodné forum /na to se dostane zítra/ nebo sám Jakub Janda /přijde na řadu jako poslední/. Prostě vadí mi, když se někdo chlubí cizím peřím a ještě více tehdy, když jde jen a pouze o práci Kosy a jejích autorů. A  tím spíše tehdy, když to dělají ti, co si říkají novináři a  dokonce nezávislí. Kteří zjevně mají za to, že s amatéry typu vlk a další, co píší na Kosu, se nemusí bavit. Kdo dělal v BBC a ve Svobodce je asi nejspíš něco jako řiditel zeměkoule…. Člověk se holt učí celý život a já se novým poznatkům nijak nebráním ani ve svém velmi pokročilém věku.Tak o tomhle a  v detailu měl původně být tento článek.

Měl, ale nebude. Protože i já jsem podlehl okamžiku a jednal zkratkovitě. Inu ješitnost je špatný rádce. Těžiště se v mezičase přesunulo jinam, měl jsem si například lépe prohlédnout rámec, do kterého onen hlídací instrument svůj článek o přípravě stížnosti zasadil. To je totiž daleko důležitější než zmínka o nějaké Kose. Dodávám s dvoudenním odstupem. Dám sem screenshot z titulky Hlídacího:

Takže článek o stížnosti na ČT je zařazen v  sekci Ruské zájmy v Česku. Sic!!! Hned vedle zpráv o tom, že na Václavák se chystají jacísi Putinovi motorkáři, že Rusko fabuluje cosi o Dubčekovi a „bratrské pomoci“ a  že rusofilům cosi nabízí sít VK.

Tohohle jsem si měl všimnout jako první věci!!! Neztrácet čas s  panem šéfredaktorem kvůli podružnosti. Jo, měli by svůj webový název zkrátit z Hlídacího psa na Hlídací.org. To by sedělo přesně! Hlídací pes hlídá před všemi. Hlídací.org si může dovolit hlídat jen před některými a silně výběrově. Přesně tak jak to předvádí. A každý nepohodlný názor automaticky zařadit do škatulky Proruský agent. Jak zjevně učinil i u televizní stížnosti.

Protože kdo jiný může mít zájem na tom, aby ČT korektně informovala o konfliktu na Ukrajině než …. no ano , každý nespokojený musí být přece kremelský agent! Jinak by byl spokojený! Doufám, že si Břeštan a ostatní přečtou tenhle článek. Rozhodně na něj toho pána upozorním mailem. Ale netuším, jestli věnoval či věnuje pozornost předchozímu dílu, kde ve stejné věci pojednávám Echo24.cz. Takže cítím potřebu ještě jednou přetisknout jistou grafiku ze včerejška, včetně doprovodného komentáře, abych o něj pana šéfredaktora neochudil, v naději, že se třeba nad zjevenou skutečností trochu zamyslí:

Dovolím si v  této souvislosti přetisknout grafiku, která popisovala tehdejší situaci, jak se vyvíjela důvěryhodnost jednotlivých hlavních medií před oněmi zasedáními televizní rady, kde si nespokojená veřejnost tehdy stěžovala. A protože jde o průzkum konaný v září 2014 a jeho výsledky jsou porovnávány s těmi, které byly získány o 7 měsíců dříve – v samém začátku ukrajinské krize a v daném časovém úseku žádná jiná událost než dění na Ukrajině ani stínem nedominovala dlouhodobě informačnímu prostoru, je zřejmé, co si celá veřejnost myslela o zpravodajských „výkonech“ veřejnoprávní TV!

Ovšem pro Radu to nebyl tehdy naprosto žádný důvod k zamyšlení – jde přece jenom o kverulanty!

Pokládal jsem za nutné učinit tento historický exkurz, abych zasadil ono připravované podání, které učiní jeho výhradní autor – kolega PP v nejbližších dnech, do rámce tehdejších reálií.

Za sebe říkám, že pokud bych já byl nějakým podivným řízením osudu tehdy členem Rady ČT, pak by mne průzkum , který by mi sdělil, že internetové zpravodajské servery se těší u veřejnosti řádově o 40% větší důvěryhodnosti než stejné informační výstupy z Kavčích hor, vyděsily k smrti. A rozhodně bych s  tím chtěl něco udělat. Protože bych to musel brát jako známku, kterou ČT „získala“ u svých koncesionářů zejména za to, co předváděla „zpravodajsky“ kolem Ukrajiny!!! Nic jiného to být totiž nemohlo!

Nevím, zda jsem to napsal dostatečně triviálně, aby mi i pan Břeštan a jeho čtenáři a sympatizanti porozuměli. Budu doufat, že ano. Rád bych věřil i  tomu, že se nad tím průzkumem zamyslí. Ale velké naděje si, popravdě, nedělám. Jestliže už informaci o přípravě stížnosti otaxovali na ruské zájmy v ČR, pak je mimořádně pravděpodobné, že už tehdejší průzkum označí za bud Kremlem zmanipulovaný nebo, při nejmenším, za výsledek kremelské propagandistické války!

To se nosí v Čechách. Kde všechno, co je nepohodlné, je prostě způsobeno Kremlem a jeho /placenými/ propagandistickými trolly. Nikdo jiný by totiž nemohl opravdu skvělé, poctivé a vyvážené zpravodajství ČT, vytvářené pány Šámalem, Pazderkou, Karasem a  řadou dalších snaživců – ohledně ukrajinského konfliktu – napadat! To je možné jen v bolševismem postiženém a  zaprděném čecháčkovsku, jak kdysi dávno, pokud si to dobře pamatuji /pokud ne, předem se omlouvám/, napsal na Aktuálně.cz Jan Urban. Ten se činil i u tohoto článku Hlídacího.org.  Ještě se Janu Urbanovi v tomto sloupku budu věnovat speciálně.

Ale zpět k tomu, jak to chodí jinde. Ohledně názoru konzumentů veřejnoprávních televizí na to, co jim tyto předkládaly ony o dění na Ukrajině.

Vzhledem ke svým jazykovým možnostem pracuji s německy mluvícími zdroji. Takže v dalším si dovolím šéfredaktora Břešťana a jeho spřízněné duše seznámit s tím, co se dělo v Německu a konkrétně ohledně ukrajinských zpravodajských relací veřejnoprávní ARD, která je pro mne cosi jako svatý grál veřejnoprávnosti a objektivity! Tedy ve srovnání s  tím, co produkují Kavčí hory. Přesto, že v Německu jim přišily titul prolhaných medií!

Dovolím si Břešťana spol upozornit na tento link:

http://www.heise.de/tp/artikel/42/42784/1.html

Jde o informaci, že dozorující orgán německého veřejnoprávního vysílatele ARD, jež má identické postavení jako Rada České televize, byl atakován stížnostmi na neobjektivitu podávaných informačních výstupů. A popisuje jak postupoval a co zjistil při přezkumu jejich oprávněnosti – dám sem maličký výsek z toho linku v originále a  aby to měl Břešťan and Co. snažší, dovolím si připojit český překlad.

Ukraine-Konflikt: ARD-Programmbeirat bestätigt Publikumskritik

„Fragmentarisch“, „tendenziös“, „mangelhaft“ und „einseitig“: Der Programmbeirat teilt über weite Strecken die Publikumskritik an der Berichterstattung

Der Programmbeirat der ARD kritisierte auf seiner Sitzung im Juni 2014 die Berichterstattung der größten öffentlichen Medienanstalt über den Ukraine-Konflikt. Die ausgestrahlten Inhalte hätten teilweise den „Eindruck der Voreingenommenheit erweckt“ und seien „tendenziell gegen Russland und die russischen Positionen“ gerichtet, heißt es im Resümee aus dem Protokoll (PDF) des neunköpfigen Gremiums, das Telepolis vorliegt. Wichtige und wesentliche Aspekte des Konflikts seien von den ARD-Redaktionen „nicht oder nur unzureichend beleuchtet“ worden, insgesamt zeigte sich die Berichterstattung „nicht ausreichend differenziert“, urteilen die Medienkontrolleure.


Konflikt na Ukrajině: Programová rada ARD potvrdila kritiku diváků

„Fragmentární“, „tendenční“, „nedostatečné“ a „jednostranné“: Programová rada sdílí z převážné části kritiku diváků na zpravodajství

Programová rada ARD kritizuje na svém zasedání v  červnu 2014 zpravodajství největšího veřejnoprávního mediálního domu o ukrajinském konfliktu.

Vysílané pořady částečně “budily dojem předpojatosti“ a byly zaměřeny „tendenčně proti Rusku a  ruské pozici“, jak stojí v celkovém Resumé z Protokolu devítičlenné rady /viz pdf. soubor na tomto linku: http://www.heise.de/tp/artikel/42/42784/42784_1.pdf /

Důležité a podstatné aspekty nebyly redaktory ARD “bud osvětleny vůbec nebo jen nedostatečně“. Celkově se zpravodajství jeví jako „nedostatečně diferencované“ usoudili mediální kontroloři z Rady.

Takhle pracovala rada německé veřejnoprávní televize! I ona mohla stížnosti hodit do koše a vydat k tomu stejně velkohubé jako univerzálně ospravedlňující prohlášení, že jde o kremelskou propagandu a činnost jejích souputníků v Německu. Mohla. Ale na rozdíl od té české, co ve stejném čase protestující veřejnost označila za potížisty a kverulanty z povolání /viz minulý díl tohoto seriálu/ navíc naprosto nevýznamně menšinové, ta německá všechna podání vzala vážně a jala se je pečlivě zkoumat. Se vší vážností a  hlavně poctivě. A nikoho ani nenapadlo, aby ty, co si v Německu stěžují, nějak okřikoval nebo dokonce denuncioval jako prokremelské podvraťáky. To se v Německu nenosí.

A když německá televizní rada zjistila, co stojí ve zlomkové informaci výše, začala jednat i redakce zpravodajství ARD, která se předtím hájila podobně jako Šámalové, Pazderkové a Karasové. Byť daleko decentněji a slušněji. Viz další odstavec z onoho linku:

„Teilweise besteht die Tendenz, die Kritik intern als eine ‚Kampagne von Ostdeutschen und Odkazen‘ darzustellen“, vermutet Maren Müller, Vorsitzende der Initiative Ständige Publikumskonferenz. Die NGO erhält inzwischen fast täglich Hinweise aus dem Publikum der öffentlich-rechtlichen Sender. Zur Zeit betreffen sie mehrheitlich Berichte über die Ukraine. „Vorwiegend stammen unsere Mitglieder übrigens aus den alten Bundesländern, ohne besonders politischen Hintergrund“, erläutert die Medienaktivistin auf Anfrage von Telepolis.

Částečně /v ARD/ existuje tendence kritiku interně interpretovat jako „kampaň východních Němců a strany Die Odkaze“, vyslovuje podezření předsedkyně iniciativy Stálá konference publika. Její organizace dostává v mezičase téměř denně upozornění diváků na veřejnoprávní vysílač. V poslední době v převážné většina na pořady o Ukrajině.“ Převážně stěžovatelé – naši členové, pocházejí z tzv. starých spolkových zemí a to bez politického pozadí“, konstatuje mediální aktivistka na dotaz Telepolisu /server, z kterého to přejímám/.

A co že bylo výsledkem a jak na zjištění programové Rady reagovalo vedení zpravodajství ARD? Tohle:

vyjádření šéfredaktora zpravodajství veřejnoprávní německé televize ARD Kai Gniffkena k tomu ,jak ARD referovala ohledně konfliktu na Ukrajině:

originál

http://blog.tagesschau.de/2014/09/29/zwischenbilanz-der-ukraine-konflikt-in-der-tagesschau/

české kompendium je k nalezení na Parlamentních listech, takže si ušetřím práci s překladem.

Ale neodolám, abych z toho článku PL  maličký kousek z vyjádření Kaie Gniffkena neocitoval:

Šéfredaktor ujišťuje, že redaktoři se vždy snažili informovat co nejobjektivněji a rozhodně neměli zájem, ať už z jakéhokoliv důvodu, informovat tendenčně.

Na druhou stranu se prý v diskuzi objevilo množství sebekritiky. Zxdnešního pohledu by prý určitě redaktoři některé věci zdůrazňovali jinak a volili jiné formulace. S odstupem jsou ale vždy věci jasnější. „Možná jsme ale skutečně až příliš následovali hlavní názorový proud. Možná jsme skutečně měli dříve ukazovat podstatu pravicových skupin na Ukrajině,“ připouští zkušený novinář, který v čele německého veřejnoprávního zpravodajství stojí již od roku 2006. „Možná jsme německému divákovi málo vysvětlovali, jaké zájmy má v oblasti Rusko. Možná jsme též mohli být kritičtější ke stanoviskům NATO,“ přibližuje závěry redakční porady.

Německo musí být, včetně svých veřejnoprávních vysílatelů a jejich kontrolních orgánů nepochybně samým futrálem prokremelské trollovštiny! Alespoň soudě podle reakcí v diskusi pod článkem Hlídacícho.org o připravované televizní stížnosti. Ta je tedy chutná! A vyskytují se v  ní jména dobře známá kosířům. Ty ostatní, ačkoli většina z nich má totálně pěnu u  úst když požaduje psí smrt pro prokremeslské podvraťáky /jo vážení, já pamatuji dobu, kdy takoví jako vy podepisovali petice s názvem Psům psí smrt!/, hodlám pominout. Stejně jako to dělám s jejich komplementárním doplňkem na stránkách Kosy – míním tím fanatické zemanisty /zemanista podle vzoru Jehovista/. Budu se věnovat jen jménům na Kose známým. Pro osobitý půvab jejich sdělení. Kdo má zájem o celou diskusi najde ji na konci Břešťanova článku úplně dole.

Začnu nickem SuP

Prapůvodní kosíří, kteří se rekrutují ještě z vlkových sympatizantů v době našich společných polemik s příznivci české TopolánkovskoKalouskovskoNečasovské lumpenpravice na Aktuálně.cz vědí, o koho jde. Netřeba ho nijak představovat. A mohu jen potvrdit, že moje babička měla pravdu, když o jistém typu lidí prohlašovala, že z dubového šifonéru baletku neuděláš. Takže si dovolím SuPa ocitovat:

SuP napsal – dne 22.4.2016

Když jste v 1969 vydali “Neprošli”, stačilo vám na to 35 stránek. Akorát ty fotky nebyly barevný. Jinak tytéž kecy. Rusům a těmto jejich “materiálům” dnes už věří pouze takoví zoufalci jako jste Vy.

Ano SuPe máš pravdu – ty a podobní jste přesvědčivě DOKÁZALI, ŽE DOKÁŽETE a dokazujete to každý den! Dokonce VÍC NEŽ TUŠÍTE! V celé zemi a samozřejmě i v  České televizi.

Ale SuP je jen taková snadná rozcvička. Dáme si něco maloučko onačejšího. Na řadu přichází paní Sylva Šaurová. Osobně k  mé velké lítosti. protože paní Sylva kdysi patřila do autorského kmene Kosy. Tak ta napsala v diskusi Hlídacího.org toto:

Sylva Šauerová napsal – dne 20.4.2016

Hahaha. Nejlepší ovšem je, že ČT se má jmenovitě omluvit
– příslušníkům Berkutu,
– Viktoru Janukovyčovi,
– FSB,
– Vladimiru Putinovi, Sergeji Lavrovovi a dalším ruským politikům,
– Alexandru Zacharčenkovi a dalším představitelům Doněcku a Luhansku,
– ruským médiím za šíření nepravdivých tvrzení o jejich činnosti,
– občanům Ruska za soustavné dezinformování o jednání jejich země.

Tohle zplodil nějakej skutečnej šílenec. (smajlík) Problém nastane, až se bude muset podepsat. Na to dosud nenašel dost statečnosti. “P.P.” asi stačit nebude. (smajlík)

No paní Sylvo, protože máte osobní a  dost dlouhou zkušenost s Kosou i vlkem, tak byste měla vědět, že na Kose jisté skupiny zásadně publikovat nemohou. Mohla byste si snadno vzpomenout na první odstavec Pravidel prostoru Kosy, který zní takto:

Nikomu nezakazujeme vstupovat ani vyslovit v diskusi svobodně názor. Výjimkou jsou pouze usvědčení lháři, fanatici a psychopati. Tito nechť si najdou jiný prostor, kde budou otravovat jeho majitele a  čtenáře. Tady je to vlkovo a podle toho bude se lháři, fanatiky a psychopaty zacházeno.

V tom druhém pak stojí toto:

Jsem rozhodnut nekompromisně chránit svoje autory. Dobrý autor si čtenáře vždycky najde. Opačně to neplatí.

Obojí jste si kdysi vyzkoušela na vlastní kůži. Než jste se rozhodla sama, ze své vůle se s Kosou rozejít.

Třeba byste svůj výlev nebyla napsala. Kdyby vám Břešťan nezamlčel, ve svém nabobství a bohorovnosti, že informaci o stížnosti na ČT vykutal a ověřoval na Kose. Třeba. Nevím.

Co ale vím naprosto určitě je, že byste nepochybovala o  tom, že stížnost, když to publikovala Kosa, určitě podána bude a se všemi náležitostmi. Máte pravdu – PP  by opravdu nestačilo. Ale věděla byste, že to podání nesestavoval určitě žádný šílenec. A že to není o odvaze. A  že by bylo naivní si myslet, že identitu vlka a ostatních autorů Kosy nikdo, z k tomu příslušných, bystrozrakých a bystrouchých orgánů, nezná. Ostatně sama jste mi kdysi… Pokud si ještě pamatujete. Abych si dával pozor, že….. Vězte, že pokud bych to byl tenkrát nebral vážně, tak určitě nejpozději v okamžiku, kdy se ukázalo, že jistá spřátelená organizace odposlouchávala, mimo jiné – německou kancléřku a  francouzského prezidenta. Když oni, tak že by nějaký vlk a jeho blog měli pardon?

Nakonec mi zbývá Jan Urban. Ostatně, slíbil jsem výše, že se mu ještě v tomto textu budu věnovat speciálně:

Jan Urban napsal – dne 20.4.2016

Ta stížnost je anonymní? Copak, copak?  Jen při běžném prolétnutí lze velmi snadno najít právně napadnutelná tvrzení. Co by asi soudruzi říkali na soudní a férovou při a posouzení?  A jak by asi představili konkrétní autory konkrétních žalovatelných tvrzení? Axjakým způsobem by to dokládali? Žalovat, prosím! 

Jan Urban

Tohle je jiný tabák než nějaký Sup nebo paní Sylva….

Jan Urban zběžně prohlédl a našel žalovatelná tvrzení…. A  chce férovou a soudní při! Asi má na mysli cosi jako Nagygate nebo řidiče Smetanu a  jeho tykadla. Řekl bych. Nebo aspoň cosi jako Tunel plný krve a soudní podání jistého pana Šťávy….

Musím doznat, že Jana Urbana jsem si dlouho velmi vážil. Ale přesně do chvíle, než jsem s ním začal kdysi dávno velmi tvrdou polemiku ohledně kauzy Josef Šťáva versus český stát na Aktuálně.cz

Podivoval jsem se tehdy mimořádně jednostrannému pohledu právě Jana Urbana na tuto velmi nestandardní při. Od člověka jeho minulosti a formátu jsem tehdy očekával naprosto nepředpojatý přístup, založený na objektivní interpretaci faktů. Místo toho to bylo jednostranné zaujetí Šťávovy pozice. Divit jsem se přestal ve chvíli, kdy se ukázalo, že Jan Urban je vlastně členem Šťávova týmu…..

Po téhle zkušenosti jsem ztratil o Janu Urbanovi jakékoli iluze. Takže mne nijak nepřekvapuje jeho Žalovat, prosím!

Jo, Jene Urbane, obětujte prosím ještě trochu svého vzácného času, když zrovna nepracujete pro Josefa Šťávu a prosím poohlídněte se v džungli českých zákonů, jestli tam neexistuje nějaký funkční ekvivalent §103 německého trestního zákoníku, kterým nyní bude souzen německý komik Jan Böhmermann! Zkuste jej najít, když už vyzýváte k tomu souzení nepohodlných…..

No já se už trošku podíval za vás… A kouzlo nechtěného funguje opravdu dokonale. Merkelová našla svůj § 103. U nás by to mohlo být ze stejných číslic. Co takhle číslo 310?

Tedy § 310


Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo

e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

Myslíte, že by se to na to dalo navléci? No já se mezi tím zkusím poradit s Lexem. Jestli už jsme tak daleko, že by PP, potažmo já, jsme mohli být popotahováni za přípravu stížnosti na obsah zpravodajství ČT a její následné podání v  rámci § 310. Pokud mi Lex nebo některý jiný právně fundovaný a verzírovaný kosíř sdělí že ano, veřejně sděluji, že se ještě pokusím PP jeho úmysl zcela vážně rozmluvit. On má totiž, na rozdíl ode mne, svůj život ještě zcela před sebou.

Nicméně konstatuji, že hájíte velmi pozoruhodný typ demokracie. Kdy nevhodný názor a dokonce regulérní stížnost mají být, podle vás, tvrdě sankcionovány!!! Tohle jste jako disident chtěl a požadoval? Pokud ano, pak je škoda, že jste se nezmínil daleko a daleko dříve!

A když už budu v těch konzultacích s Lexem, protože jsou, jak se zdá, při styku s jistými lidmi podmínkou přežití, požádám ho také o názor, jak by asi vypadala a dopadla případná soudní pře kvůli podání například PP nebo mne na hlidacipes.org v  tom smyslu, aby tento web před soudem prokázal, že stížnost na zpravodajství ČT kvůli Ukrajině z nějakého důvodu naplňuje dostatečně důvody jeho zařazení do rubriky Ruské zájmy v Česku.

Já osobně to beru za urážku a předpokládám, že PP také. A docela by mne zajímalo, jak by tohle šéfredaktor Břešťan dokazoval. Problém je ovšem v tom, že jako důchodce si sotva mohu dovolit financovat soudní spor. To říkám na rovinu. Ale pokud bych k tomu byl donucen….

Když už jsem vzpomenul jméno Jan Böhmermann, to nejspíš bude něco jako ruský propagandistický James Bond, ne? Z mého, balíkovského, hlediska se dopustil opravdu dost nechutné urážky tureckého prezidenta. Jenže v Německu pořád ještě panují úplně jiné poměry než ty, které konvenují šéfredaktorovi Břešťanovi a  Janu Urbanovi.

Intendant ZDF /obdoba generálního ředitele ČT/ Thomas Bellut na jejímž kanále onu urážlivou básničku v rámci svého skeče Böhmermann odprezentoval, mu veřejně slíbil veškerou právní podporu své veřejnoprávní stanice a  to až do úplného skončení sporu!

Čeští demokraté urbanovského střihu tím nejspíš budou totálně šokování.

Ale kdybych jim chtěl způsobit snad až smrtelnou újmu o tom, kam až všude se vetřeli prokremelští záškodníci rozvracející západní demokracie, pokusil bych se je donutit podívat se na tento díl satirického pořadu Die Anstall – opět z produkce už zmíněné německé veřejnoprávní stanice ZDF. Je ze září 2014 a  je věnován tomu, jak německý mainstream, včetně obou veřejnoprávních stanic – ARD a  ZDF referují o Ukrajině…..

Pevně doufám, že Jan Urban a Robert Břešťan vládnou alespoň základy němčiny a že si udělají čas na shlédnutí toho videa.

Pánům Břešťanovi, Urbanovi, SuPovi a paní Sylvě Šaurové sděluji ohledně stížnosti na Českou televizi následující:

  • stížnost, její tvorba, podání a  smysl nemají a neměli NIKDY žádnou vazbu na Rusko a je přísně soukromou iniciativou, bez jakékoli cizí ingerence,
  • smyslem té stížnosti NENÍ šikana zpravodajské redakce ČT, ale naprosto zásadní, hrubá a fakticky doložená nespokojenost s tím, co ČT svým koncesionářům jako zpravodajství nabízí,
  • cílem je náprava poměrů a  to přibližně někam k úrovni nastavené německými veřejnoprávními vysilateli ARD a ZDF a  to jak co do obsahu, tak přístupu k veřejnosti a  jejím připomínkám a  to včetně Rady. Protože jako český televizní koncesionář naprosto nechápu, proč bych za své peníze měl dostávat nesrovnatelně méně než koncesionář německý.

Pánům Urbanovi a Břešťanovi adresuji svoje přesvědčení, že demokracie, alespoň tak, jak jí rozumím já, není výběrová, tedy jen pro někoho. Je buď pro všechny nebo pro nikoho. A  to dokonce i pro ty, co mají naprosto odlišný názor. A že už vůbec není jejich klackem na ty, co si dovolí mít jiný názor než oni dva a jejich čtenářstvo.

P.S.

když jsem článek dopsal, v souladu s jeho textem jsem odeslal Robertu Břešťanovi následující mail:
Odesláno:‎23. ‎4. ‎2016 14:43
Komu:Robert Břešťan
Předmět:Re: Protest

Dovoluji si vás upozornit na zítřejší vydání Kosy. Je tam velký materiál, který pojednává váš přístup k  té připravované stížnosti na zpravodajství ČT. Jistě si počtete. A nezapomeňte upozornit i Jana Urbana. Jistě si počte také.

vlk

A přišla mi následující odpověď:

Robert Brestan (brestan.robert@gmail.com)
RE: Protest
Dnes 23. 4. 2016, 14:47:31
Komu: vlkp@post.cz

Myslím, že ani pan Urban ani já si na podobných webech moc nepočteme.

Robert Břešťan

Nejsem překvapen. V článku jsem s  tím kalkuloval předem. Viz v úvodu:

Odpovědí mi byla jen nadutá arogance páně Břešťanova – ve stylu: co ty nýmande vlastně chceš a proč votravuješ nás, velké novináře? 

Pane šéfredaktore Břešťane, slibuji, že už vás osobně maily otravovat nebudu.