Stížnost na Českou televizi, Kosa, vlk – arogantní nabobové, ostražití hlásiči a blábolisté I. Dnes o Echu 24.cz

Avatar
Původní autoři

– vlk –
25.4.2016  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

No zdá se, že  Kosa se postarala o pořádný rozruch. Vlastně  hlavně  její autor PP. Tím, že dal dohromady onu, více než 500 faktografii o tom, jak Česká televize „informovala“ o konfliktu na Ukrajině a jeho vývoji. S  tím, že to bude  součástí oficiální stížnosti, která bude podána Radě pro Českou televizi.  

Ta stížnost ještě úplně připravena není, ale v řádu několika málo dnů v tomto žádoucím stavu rozhodně bude. Se všemi náležitostmi. Jak předepisuje zákon. O tom nechť nikdo nepochybuje. Radě bude doručena tak říkajíc – v  mašličkách. Jaký bude její další osud už bude záležet na televizních radních. Že bych ovšem byl optimista ve smyslu – rada se nad stížností hluboce zamyslí, přezkoumá ji a alespoň minimálně promítne do jasných požadavků na Redakci zpravodajství ČT, aby konečně přestala vyrábět propagandu a začala dělat, co dělat má – tedy poskytovat věrohodné informace? Ne, to opravdu neočekávám, ačkoli právě tohle je jediným motivem té naprosto olbřímí práce a úsilí, které vynaložil PP na její sestavení. Tohle a nic jiného. Nicméně po tom, jak Rada naložila před časem s jiným, daleko subtilnějším a naprosto průkazným podáním jiného autora Kosy – tentokrát Lexe, který je navíc mimořádně erudovaným a velmi zkušeným právníkem – viz

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a brána pekel? Zanechte vší naděje!

může očekávat rozumný výsledek jen nenapravitelný optimista – eufemisticky řečeno. Po autentických výrocích radních ČT, na minulé stížnosti veřejnosti ve stejném smyslu. Vzpomínáte ještě na výrok radního Janouškovce? Dovolím si vám ho připomenout:

Kdyby vysílání České televize nedodržovalo zákony a Kodex, tak by jí komise Evropské unie mohla odebrat právo veřejného financování. Tohle jsem možná minule řekl příliš krátce a neobratně. Po sérii sms a telefonátů, z nichž některé byly výhrůžné, některé z ultrahnědého a jiné z ultrarudého spektra, zvažuji, jestli podniknu nějaké právní kroky. V žádném případě se ale tímhle nemíním nechat ovlivňovat ve smyslu svého rozhodování,

Kouzelný byl i výrok dalšího z radních – Jiřího Kratochvíla – i toho si vám dovolím opět připomenout:

jde o lidi, kteří budou revoltovat vždy. Jednou proti základnám, podruhé proti zpravodajství, potřetí budou revoltovat kvůli chlebu. Podle mého to jsou profesionální revolucionáři, takoví Che Guevarové, revolucionáři za každou cenu. Kdyby nebylo zpravodajství o Ukrajině, našli by si k protestům něco jiného. Zpravodajství České televize má svoje chyby, ale bylo by to divné zpravodajství, kdyby žádné chyby nemělo. Zpravodajství je velice složitá záležitost, velmi citlivá, půda v něm je vždy horká. Ale tahle skupinka by si vždy něco našla,

A ještě přidám moudro Luboše Beniaka: „Myslím si, že jsou to hlasy okrajové. Rozhodně to není většina,“

Zdroj: z jednání Rady ČT

Jestliže takhle bylo v únoru minulého roku zameteno s tehdy protestující veřejností a následně Rada stejně drsně naložila s podáním právníka Lexových kvalit a zkušeností, co asi tak může nespokojený občan očekávat od téže samé radní sestavy dnes, ačkoli je sesbírán obsáhlý materiál a práce byla provedena velmi a velmi pečlivě? Od radních, kteří mají za to, že ČT musí být poslušna mantinelů, které jí stanovila Evropská unie a  tudíž, že informace poskytované ČT musí lahodit Evropské unii a nikoli mít objektivní a nezpochybnitelnou informační kvalitu pro ty, kteří si veřejnoprávní televizi platí, či si veřejně a nahlas myslí, že ten, kdo si stěžuje, je profesionální potížista a kverulant, který jen a jen čeká na příležitost, aby mohl provozovat, z nějakého, nejspíš hodně temného a pochybného důvodu, své nekalé rejdy a že vlastně jde o banalitu, protože se jedná o okrajovou, nepočetnou skupinku.

Dovolím si v  této souvislosti přetisknout grafiku, která popisovala tehdejší situaci, jak se vyvíjela důvěryhodnost jednotlivých hlavních medií před oněmi zasedáními televizní rady, kde si nespokojená veřejnost tehdy stěžovala. A protože jde o průzkum konaný v září 2014 a jeho výsledky jsou porovnávány s těmi, které byly získány o 7 měsíců dříve – v samém začátku ukrajinské krize a v daném časovém úseku žádná jiná událost než dění na Ukrajině ani stínem nedominovala dlouhodobě informačnímu prostoru, je zřejmé, co si celá veřejnost myslela o zpravodajských „výkonech“ veřejnoprávní TV!

Ovšem pro Radu to nebyl tehdy naprosto žádný důvod k zamyšlení – jde přece jenom o kverulanty!

Pokládal jsem za nutné učinit tento historický exkurz, abych zasadil ono připravované podání, které učiní jeho výhradní autor – kolega PP v nejbližších dnech, do rámce tehdejších reálií.

Za sebe říkám, že pokud bych já byl nějakým podivným řízením osudu tehdy členem Rady ČT, pak by mne průzkum, který by mi sdělil, že internetové zpravodajské servery se těší u veřejnosti řádově o 40% větší důvěryhodnosti než stejné informační výstupy z Kavčích hor, vyděsily k smrti. A rozhodně bych s  tím chtěl něco udělat. Protože bych to musel brát jako známku, kterou ČT „získala“ u svých koncesionářů zejména za to, co předváděla „zpravodajsky“ kolem Ukrajiny!!! Nic jiného to být totiž nemohlo!

Ovšem pánové Kratochvíl, Janouškovec a Beniak a nejspíš i další členové tohoto orgánu do odbyli mávnutím rukou a urážlivou, těžce nabobskou hláškou o profesionálních potížistech. Speciálně Luboši Beniakovi bych chtěl sdělit, že rozhodně TO BYLA většina! A u něj mne to mrzí dvojnásob, protože si ho jako čtenář ještě pamatuji z předlistopadového Mlaďáku.

Nicméně – kdo nechce chápat – nepochopí. Je to velmi triviální a ještě více tristní. Nicméně ještě ne kritické. Kritickým se to stane časem. Když lidé vidí, že v nápravu něčeho, co si platí a  co je evidentně a doložitelně pochybné kvality, nedosáhnou.

Pak nastupuje frustrace. Na straně těch objektivně nespokojených a jejich naprostá nedůvěra k jakýmkoli informacím z ČT. A na té druhé hledají svého hříšného kozla! Na koho by navalili všechno, co je špatně. Tedy všechno s jedinou výjimkou – totiž zkusit zlepšit to, co zlepšení a nápravu nutně potřebuje. A ohledně zpravodajství o Ukrajině byl onen hříšný kozel snadno a rychle nalezen – ruská propaganda!!! Jak jinak! Kdo si myslí a dokonce říká – nejčastěji na internetu něco jiného než ČT a zejména Pepa Pazderka, Míra Karas a zvaní experti typu Votápek, Janda, Štětina, Petra Procházková, Svoboda, Šír, Kolář a další a další podobní, musí přece být v žoldu Kremlu a  nejspíš se zaprodal za mrzký peníz Putinovi!

Tento modus vivendi oficiálně posvětila i EU, když vytvořila speciální propagandistickou task force pro boj s kremelskou informační příšerou. Už jsem na Kose její pozoruhodné výkony několikrát komentoval a je to opravdu komické čtení. A univerzální hříšný kozel ruské propagandy je od té doby používán vždycky, když má Západ nějaký informační problém. Bylo to tak na Ukrajině, následně při řecké krizi, u Islámského státu, u teroristických útoků, v syrské válce, ohledně migrační vlny, nesouhlasu s migrační politikou EU, odporu proti přerozdělovacím kvótám, německých zemských voleb a jejich výsledků, holandského referenda a  samozřejmě je to tak nyní i v případě stížnosti PP na českou televizi! Prostě když je občan kdekoli v EU nespokojený a má problém s chováním svých, stále více od reálu odtržených elit – může za to Kreml a jeho propaganda! Nikoli většinově naprosto zoufalé a nekompetentní chování těch, co drží od všeho klíče…

Ale zpět ke stížnosti PP na „zpravodajství“ ČT o Ukrajině! Je zajímavé, kam všude pronikla informace z článků Kosy o ní:

včera se o ní zmínilo dokonce i takové Echo 24, které svému článku o ní přidělilo následující informační štítky:

Česká televize, média, ruská propaganda

A středobodem tohoto artiklu je Štěpán Kotrba, kterého většině z vás nemusím nijak představovat. A  je citován jeho výrok, kterým se 11. dubna zapojil do diskuse na Kose. Ačkoli jinak s Kosou ani s inkriminovanou stížností tenhle pán neměl nikdy nic společného. A pokud budu řídit Kosu, tak ani nikdy mít nebude – vím proč. To sděluji Echu24.cz speciálně. Protože zkrátka potřebovali nějaké jméno, které je známé a jehož by se mohli chytit, aby vypadali informovaně, kvalifikovaně a zajímavě. Takže sorry Kristýno Novotná, jste snaživá, to jo, ale tím to končí. Škoda, že jste si neodpustila ten informační štítek ruská propaganda…. No nic.

Pozitivně kvituji jiné věci

– že jste si, na rozdíl o jiných, o kterých bude řeč v dalších dílech odpustila v těle článku jakékoli bláboly u ruské propagandě,

– že jste si projela Kosu, kde má Kosa svůj prapůvod. Na rozdíl od jiných,

– že jste nakonec připojila toto:

Do rukou radních ČT se dokument ještě oficiálně nedostal. „Do této chvíle Rada ČT neobdržela zmiňovanou stížnost. Při vyřizování stížností postupuje Rada ČT dle Pravidel pro vyřizování podnětů a stížností,“ uvedla deníku ECHO24.cz tajemnice Rady ČT Hana Zavadilová.

Z pravidel kontrolního orgánu vyplývá, že podněty, které „nebudou obsahovat celé jméno, příjmení a úplnou poštovní adresu stěžovatelů, bude považovat Rada ČT za anonymní“ a nebude se jimi „zabývat“.

Nevím sice zda vás to uklidní nebo spíše rozruší / a přiznávám, že je mi to úplně jedno/, ale zopakuji to, co už jsem napsal v úvodu – můžete si zcela bezpečně vsadit na to, že

1- stížnost BUDE podána. A  to v řádu dnů

2 – že ono podání BUDE SPLŇOVAT všechny náležitosti, které splnit má

Tím jsem pro dnešek vypořádán s článkem ECHA24.cz ohledně tzv. televizní stížnosti.

Nicméně budou následovat ještě další díly. Protože Kose a její stížnosti se věnovali i další. Konkrétně

– Hlídacípes.org, kde jsem vedl, pro mne velmi poučnou, korespondenci s jejich šéfredaktorem, o kterou vás rozhodně nehodlám připravit,

– web Svobodné forum, který, když nevěděl kudy kam, si začal vysloveně cucat z prstu a  k  smrti rád by kádroval nebo možná dokonce fízloval vlka a  další autory Kosy,

– Jakub Janda z tzv. think-tanku Evropské hodnoty, který rovnou Kosu a  stížnost označil za hnízdo a  akci kremelské propagandy a slíbil, že něco, co jmenuje Kremlin Watch se tomu bude pečlivě věnovat.

Zejména těm dvěma posledním sděluji, že si dám na článcích jim věnovaných velmi záležet!

Tolik pro dnešek.