OKD a jeho dceřiné společnosti tedy znárodnit-a bez náhrady!Totéž řešení bych v zájmu ochrany národa použil i vůči cizáckým společnostem, které vlastní zdroje České pitné vody jako např. společnost Veolia!

Avatar
Původní autoři

Oldřich Rambousek
27.4. 2016   Svobodné noviny
Je všeobecně známo, že pan Bakala se dostal k OKD skrze politické hrátky některých politických a kariéristických vychcánků, především z řad ČSSD. Nyní, když dochází na lámání chleba a doly jsou vycucané, by měla svůj díl odpovědnosti přijmout i ČSSD a snažit se o nápravu. Výprodejů Českého majetku, ale i národního nerostného bohatství již bylo dost. Společnost NWR pana Bakaly vysála z OKD přibližně 38 mld. Kč. Kdepak jsou??

V kapsách sedřených horníků dozajista ne, protože jejich mzda se pohybuje okolo 25-30 tis. Kč. Znamená to tedy, že výnosy z firmy skončily u pana Bakaly a jeho společníků. Otázkou je, kdeže je firemní rezervní fond pro případ útlumu těžby a také fond na nápravu škod s těžbou souvisejících. O tom se vůbec nemluví a přitom je to velmi důležité. Nebo že by stát udělal s panem Bakalou dohodu o tom, že po vydrancování dolů a vyvedení zisků ponese další náklady stát-tedy daňový poplatník?? Vysvětlete to národu pane Sobotko!! Co je to za hnus, když jsou vydrancované doly státu nabídnuty k odkupu?? Co je to za hnus, když firma která z těžby uhlí rejžovala, odkopne své horníky jako prašivé psy??? Chápu-toto je příklad podnikání po Americku, ale to Vám pane Sobotko z vysoka serem. Tady nejsme v Americe. Stal li by se takovýto švindl v takové Číně, tak by provinivší se podnikatelé, politici, či úředníci skončili zavření na doživotí nebo u zdi. Jejich majetky by byly státem zabaveny a jsem toho názoru, že by to bylo jen správně. Otázkou v České republice, při takovémto řešení však je-kdože by nám v té vládě, parlamentu a senátu vlastně zůstal.

Nemám chuť se v tomto problému moc šťourat nevážená vládo, ale bylo by záhodno, abyste hnuli konečně prdelí a začali dělat cosi užitečnějšího, než lézt Merkelové do řiti a přijímat uprchlíky. Máme v zemi mnoho důležitějších věcí k řešení, než ubohé poklonkování a řiťolezení. Tím dozajista nemyslím přijetí náhubkového zákona nebo zaváděné tvrdé cenzury.

OKD a jeho dceřiné společnosti tedy znárodnit-a bez náhrady. Totéž řešení bych v zájmu ochrany národa použil i vůči cizáckým společnostem, které vlastní zdroje České pitné vody jako např. společnost Veolia. To by pak zdražení vody o trojnásobek do roku 2024 mohlo být zastaveno a národ by nemusel být vydírán!!!