Nejpravděpodobnějším výsledkem migrační krize bude občanská válka


Profesor Helmuth Nyborg
12.4. 2016   NWOO
Nízké IQ „uprchlíků“ ohrožuje základy Západní civilizace. Prominentní dánský profesor varuje, že Západní civilizace je „ohrožena“ přílivem migrantů ze Středního východu a ze Severní Afriky, a že nejpravděpodobnějším výsledkem toho bude „občanská válka“.Profesor Helmuth Nyborg, který je expert na provázanost mezi hormony a inteligencí, píšící do dánských novin Jyllands-Posten diskutoval o svých předchozích výzkumech, jak „Souběh toho, že Evropané mají málo dětí a migranti mají malé IQ“ přivodí situaci, kdy se „Západňáci v Evropě stanou menšinou a průměrné IQ se propadne natolik, že prosperita, demokracie a civilizace bude ohrožená.“


Nyborg už předtím tvrdil, že nízké IQ migrantů přicházejících z nikoliv Západních zemí povede k poklesu průměrné inteligence v Západních společnostech a tudíž i k propadu životní úrovně a k vzestupu kriminality.

„V roce 2016 nám současná imigrační politika dává tři možnosti – podvolení se, repatriace nebo občanská válka. Pokud Evropa nezačne vést odpovědnou rodinnou, imigrační a integrační politiku, tak si na základě teorie evoluce myslím, že občanská válka je z těch možností nejpravděpodobnější,“ píše Nyborg.

Nyborg se uchyluje k výstrahám, že prosté odkazování na „pravicový extremismus“ nezpůsobí, že ty chronické problémy zapříčiněné přelidněním a selhavší multikulturní politikou zmizí s varováním, že etničtí Evropané se ve svých vlastních zemích do roku 2050 stanou menšinou.

Etnicky homogenní, civilizované a demokratické společnosti v Evropě se stanou věcí minulosti, pokud nedojde k „čestné repatriaci“ migrantů, varuje Nyborg.

Jak jsme zdůrazňovali už předtím, v Evropě rozeznívají četné prominentní hlasy poplašný zvonek kvůli potenciálu migrační krize vyvolat explozi občanských nepokojů nebo i války.

Minulý týden argumentoval poslanec švýcarské Lidové strany (SVP) Roger Köppel, že „Evropa chystá sama sebe zrušit“ kvůli „megalomanické“ politice otevřených hranic, na kterou dohlíží takoví jako Angela Merkel.

Loni náčelník Švýcarské armády André Blattmann varoval před zintenzivňujícím se rizikem společenských nepokojů s tím, že občané by se měli vyzbrojovat.

Také v Německu loni v říjnu řekli vrcholní bezpečnostní experti kancléřce Angele Merkel, že střední třída se následkem její migrační politiky otevřených dveří „radikalizuje“, v důsledku čehož by to mohlo vyústit do domácích nepokojů.