Minister zahraničných vecí Čečenskej republiky Džambulat Umarov: Ramzan Kadyrov žiada položiť nezdolateľnú bariéru medzi pojmy islam a teror a tak zabrániť zrážke civilizácií

Sergej Chelemendik
26.4.2016

Týmto článkom otvárame priestor pre obrovskú existenčnú tému: Islam a teror.

Minister zahraničných vecí Čečenskej republiky Džambulat Umarov v svojom článku definuje hlavnú hrozbu pre súčasný svet: zrážku kresťanskej a islamskej civilizácie, ktorá môže vyústiť do série samovražedných náboženských a etnických vojen, ktorým zatiaľ hovoria hybridné vojny.

Džambulat Umarov o “islamskom terorizme” – úryvok z článku:

Teroristický útok, ktorý podľa svedkov sprevádzali výkriky Allahu Akbar! nie je nič iné než cynická provokácia, ktorú naplánoval niekto veľmi silný, kto si to môže dovoliť na akomkoľvek mieste našej planéty: v Paríži, Bostone, Damasku, Bagdade alebo, ako celkom nedávno v Groznom.

Hlavná úloha týchto vodičov bábok je urýchliť pre nich v súčasnosti výhodný proces „stretu civilizácií“, ktorý začiatkom 90. rokov minulého storočia opísal predvídavý americký politológ Samuel P. Huntington. Po prvé, robí sa to práve teraz v Nemecku a Francúzsku, najväčších krajinách – lokomotívach EÚ, pretože do plánov USA nezapadá „vytriezvenie“ Starého sveta z chybnej a nevýhodnej sankčnej politiky proti Rusku. Biely dom dal jasne najavo, že krvavý bratovražedný majdan, s následnou výmenou nepohodlnej elity je celkom univerzálny sociálno-technologický scenár, ktorý je dobre využiteľný v akomkoľvek aj tom „najdemokratickejšom“ štáte. Po druhé, islamofóbske nepokoje a pogromy v Európe, iba viac rozžeravia i tak už dosť napätú medzietnickú a najmä náboženskú situáciu, ktorá môže priviesť k reálnej politickej moci neofašistické skupiny, dvíhajúce hlavy zatiaľ v „skleníkových“ podmienkach sociálneho rozvrstvenia na základe náboženského alebo rasového znaku. Základy sú položené.

Ako moslima ma znepokojuje ešte jedna chúlostivá, no podľa mňa spravodlivá otázka. Je zvláštne, že v tolerantnom Francúzsku, kde počet moslimov sa počíta na milióny, mohlo pracovať vydavateľstvo, ktoré si dovoľuje zobrazovať v „karikatúrnej“ podobe toho, koho my – takmer dve miliardy veriacich a mierumilovných moslimov– považujeme za najlepšieho človeka? Nášho Proroka Mohameda?!

Ideologické „strašidlo“, ktoré v polovici storočia získalo veľkú popularitu, tak sformoval moslimskú civilizáciu na „nekomplementárnu“ vo vzťahu k Západu. V súčasnosti akékoľvek činy zo strany našich spoluveriacich alebo tých, ktorí sa takto označujú, najmä ozbrojení, pričom nie je dôležité, či ide o obranu vlastnej suverenity, alebo naším náboženstvom odmietaný teroristický útok, opakujem, každý čin, sa označuje v západnej, dokonca aj v našej tlači ako islamský, alebo islamistický.

Hlava Čečenskej republiky, služobník Koránu a ruský vlastenec Ramzan Kadyrov ako prvý vyzdvihol tento v súčasných geopolitických reáliách problém s požiadavkou položiť nezdolateľnú bariéru medzi pojmy islam a teror, lebo jedno vylučuje druhé.