Lavrov anoncoval novou koncepci zahraniční politiky Ruska

10. 4. 2015    zdroj
Na základě nařízení prezidenta Ruska Vladimíra Putina vypracovává MZV novou koncepci zahraniční politiky země. Toto sdělil 9. dubna při vystoupení na zasedání Rady pro zahraniční politiku a obranyschopnost vedoucí ruského zahraničně-politického rezortu Sergej Lavrov, uvádí korespondent Lenty.ru.


Podle vyjádření Lavrova má být základem návrhu “přechod k polycentrické architektuře” mezinárodních vztahů, který “se má v ideální podobě, ve výhledu spoléhat na spolupráci klíčových mocenských center v zájmu společného řešení globálních problémů”.

“Pravděpodobně se díváme stejně na ty procesy, které ukazují, že období neurčitosti ve světových záležitostech přetrvává”, prohlásil ministr.

Dodal, že “odpovědět hned, jedním rázem na všechny otázky, objevit jakousi magickou rovnici”, která umožní vyřešit jakékoliv problémy, není možné. “Tím spíš to je správné při nynější mezinárodní situaci. Je stále mozaiková, protikladná”, zdůraznil a podotknul, že tuto tendenci se MZV snaží vyjádřit v základních dokumentech, kterými jsou strategie národní bezpečnosti a koncepce zahraniční politiky Ruska.

Sergej Lavrov se nejednou vyjadřoval ve svých vystoupeních proti unipolárnímu světu pro společné řešení globálních problémů. Například v srpnu roku 2015 prohlásil, že osudy světa nemohou být určovány kterýmkoliv jediným státem nebo úzkou skupinou zemí. Podle Lavrova svědčí události v Jugoslávii, Iráku, Libyi, na Ukrajině o tom, k jakým tragickým následkům přivádí “odstoupení od této všeobecně známé pravdy” a “snaha za každou cenu uchvátit a udržet globální dominanci, vnutit vlastní názor, vůli, hodnoty jiným státům”.

Když komentoval strategii národní bezpečnosti USA v únoru roku 2015, ministr zahraničí Ruska poznamenal, že v aktuální redakci dokumentu je kladen hlavní důraz na to, že Washington musí řídit “všechny a všude”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová