Kladivo na svobodu projevu

Avatar
Původní autoři

19. 4. 2016, Lenka Procházková

Překotná doba, ve které žijeme, se projevuje i překotnými zásahy do legislativy. Ve stádiu pokusu je zatím rozšíření trestního zákona č. 40/2009 Sb. o další trestné činy v kolonce, která se týká hanobení a podněcování k nenávisti. Na žádost Rady EU se stávající rejstřík hanobení (národa, rasy, etnické skupiny, víry a politického přesvědčení) má rozšířit o nově definovaný trestný čin – hanobení třídy.

Ve smyslu připravené novely jsou třídami míněny skupiny osob, které mají obdobný životní styl (prestiž, práva, autoritu, majetek, příjmy, vzdělání atd.).

Trestným činem se nově stane i hanobení a podněcování k nenávisti z důvodů sexuální orientace a identity, což je v důvodové zprávě specifikováno velmi, velmi podrobně. A tak některým poslancům, zaujatým popisem sexuálních možností člověka, snadno unikne, co je v novele skryto pod zákazem hanobení třídy. Snad kromě komunistů, kteří si asi neodpustí připomínku, že se náš demokratický stát po šestadvaceti letech pěstování rovných příležitostí a rovných práv dopracoval až k propastnému rozdílu mezi společenskými vrstvami, a proto musí své kritiky umlčovat zavedením nové skutkové podstaty – hanobení třídy.

Jsou politici speciální třída? Podle definice v důvodové zprávě ano. Zvláštní třídou jsou jistě i mediální zpravodajové, komentátoři a jejich hosté – odborníci na cokoliv. Oligarchové jsou dokonce extratřída, ale kdo si je po přijetí novely dovolí hanobit, bude potrestán odnětím svobody na dva roky. Jestliže tento čin spáchá nejméně se dvěma osobami, je sazba odnětí svobody tříletá. Tři roky natvrdo dostane i ten, kdo se třídního hanobení dopustí prostřednictvím tisku, filmu, rozhlasu, televize, na internetu nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Zkuste si představit shromáždění občanů, kde několik řečníků bude hanobit katolickou církev za její hamižnost, dále zhanobí i legislativce, že odhlasovali zákon o tzv. církevních restitucích a souběžně se dopustí i hanobení soudců, že nemravný zákon posvětili. To máme tři různé třídy zhanobené během několika minut nejméně dvěma osobami, z nichž každá pak může tři roky v ústraní přemýšlet, jak drahá je v Čechách pravda.

Jediný, kdo je nad třídami, je prezident. Takže jeho hanobení ve veřejnoprávních médiích bude i nadále dovoleno a beztrestně podporováno. Ale až novela bude schválena, zkuste se hanebně otřít o
kreativní umělce, kteří vyvěsili nad Hradem červené trenýrky, anebo o celebrity, které je veřejně podpořily. Budou (jako zhanobené třídy) odškodněni tím, že vy půjdete do lochu.

Kdo bude mít po přijetí novely odvahu hanobit v internetové debatě třeba exekutory? Kdo si dovolí v hospodské diskuzi relaxovat za použití urážek vůči nějaké skupině osob, která má obdobný životní styl? Kdo v hněvu rozšíří hodnocení jednoho člena kasty (například domácího) na všechny obdobné (majitele restituovaných domů), může mít na krku hanobení třídy. Další příklady třídního hanobení si snadno dosadíte sami.

Pouze legislativci (poslanci a senátoři), kteří jsou při projevech v Parlamentu chráněni imunitou, budou smět i nadále beztrestně jeden druhému spílat do zlodějů, podvodníků, lhářů a vlastizrádců a nám (občanům) do příživníků, xenofobů, nacistů a nevzdělanců, aniž by to bylo hanobení. Při rozhovorech v médiích si už zřejmě dají politici i politologové a další politicky erudovaní hosté větší pozor na hanobící výroky. Tato elitní skupina, která k nám denně promlouvá z obrazovek, se možná zdrží toho, aby občany, kteří volili prezidenta Zemana, nadále třídně urážela. Jistě i zlatoústý kardinál Duka se napříště vyvaruje toho, aby demonstrující shromáždění nazval lůzou. Otázka ale je, zda ještě nějaké demonstrace proběhnou. Pokud novela zákona, kterou vláda chystá předložit k hlasování, bude přijata, popře samotný princip demokracie, k němuž patří i právo shromažďovací a ústavou zaručená svoboda slova a názorů. Obávám se, že tato trestní novela uzákoňující de facto cenzuru a podporující autocenzuru, zmrazí aktivitu lidí, kteří dosud věřili, že mají nejen právo, ale i povinnost veřejně protestovat proti špatné práci svých zvolených zástupců, státních úředníků a příslušníků dalších vrchnostenských kast (tříd).

Novela trestního zákona předkládaná Parlamentu ČR k odhlasování na příkaz Rady EU velice spěchá. Proto bude schvalována hned v prvním čtení, bez podrobnější rozpravy. Zákon o Jednacím řádu Sněmovny to umožňuje.

Umožníme to i my? Přehlédneme ve své laxnosti či zaneprázdněnosti skutečnost, že právě toto je onen bod zvratu od proklamované svobody slova k vymahatelnému démonu souhlasu? Pokud ano, budou brzy naše hospody vyčištěné nejen od těch, co po jídle rádi kouří, ale i od těch, co u
jídla rádi mluví. Na sociálních sítích se už taky nedohodneme o ničem podstatném. Ti, kteří to navzdory trestnímu zákonu o hanobení zkusí, se brzy budou domlouvat jen morseovkou, jak hrabě Monte Christo, ze své kobky. Mnoho nezávislých webových stránek, které dosud netušily, že synonymem pro kritiku politiků je hanobení třídy, zanikne. Nepoučitelní jedinci, kteří i pak budou šířit například negativní zprávy a prognózy o běžencích, budou stíhaní, neboť i oni naplní skutkovou podstatu trestného činu hanobení třídy.

Nepochybuji o tom, že jako vynalézavý národ s mnohaletou praxí jsme schopni vymyslet krycí názvy a sousloví a že mnozí z nás v tom najdou i zálibu. Jenže teď není čas k vymýšlení šifrovacích klíčů, které budeme sdílet, až se dostaneme pod zámek cenzury. Dnes musíme tu cenzuru, která se má stát zákonem, odvrátit.

Zmíněná novela trestního zákona nám chce zavřít pusu a vzít právo na šíření a sdílení informací. Neinformovaný člověk, ať patří k jakékoliv třídě či třídám, se nemůže správně rozhodovat ani o svém životě, natož o směřování společného státu. Nakonec se stane vytříděným odpadem a skočí jako recyklovaný výrobek, neškodný pro ty, kteří jej budou používat.
Novela, která z nás má udělat ukázněnou jednotřídku apolitických platičů složenek, hanobí a ponižuje každého, kdo svobodu slova pojímal jako základní občanské právo! Budiž poslancům jasně řečeno, že ti, kteří pro novelu zvednou ruku, ji zvednou pro cenzuru a pro kriminalizaci pravdy!
P.S. Jenže před Sněmovnou se demonstrovat nesmí. Zahajme tedy, dokud je čas, veřejnou debatu uživatelů internetu o tom, jakými jinými nenásilnými způsoby lze naše zvolené zástupce přimět k tomu, aby novelu tohoto trestního zákona, sepsanou v Bruselu, jménem českého národa a z jeho příkazu zamítli.