Hlasy z Evropy v dubnu 2016

Avatar
Původní autoři

veverka –
22.4.2016 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
 

Zvykli jsme si. Migranti, migrace a její důsledky bezprostřední i budoucí jsou samozřejmě i nadále předmětem pozornosti a námětem mnoha zpráv, jenže události ještě nedávno těžko uvěřitelné se staly běžnou součástí našeho světa. Denně slyšíme o stovkách nebo tisících nových muslimských migrantů vstupujících do Evropy, o postupující islamizaci zejména západoevropských zemí, o exotických nemocech přicházejících s migranty, o sexuálním obtěžování, o krádežích v obchodech atd. atd. Hlava dostává trvale docela slušně zabrat: jak to, že všechno to šílené a absurdní může být a je pravda?! 

Zprávy typu „Po Lipsku je nyní na řadě Chemnitz. Má se tam postavit mešita s typickou kupolí a minaretem. Stavební pozemek o rozloze 1.400 m2 leží ve čtvrti pojmenované po Martinu Lutherovi.“ nám asi nikdy nepřestanou připadat jako novinářská kachna nebo nesmyslný sen, který ráno můžeme s úlevou zapomenout.
(http://www.mmnews.de/index.php/politik/70892-sachsen-immer-mehr-moscheen).

Vybavil se mi v té souvislosti fejeton Ludvíka Vaculíka napsaný poté, kdy Švýcaři v referendu sice povolili stavbu mešit ve své zemi, ale nikoli už minarety: „Se švýcarským hlasováním o minaretech souhlasím. Švýcarsko má vypadat švýcarsky! O cizích národech si zásadně přátelsky myslím, že mají sedět doma: napravovat svět ze svého konce…. Na návštěvě, když si přijdou oddechnout, mají se chovat jako návštěva.“ (Říp nevybuchl, Dokořán 2012, str. 116)

Poznámka: ve vyjádření AfD k plánované stavbě mešity v Chemnitz se mj. uvádí, že „AfD uznává svobodu vyznání, ta je ovšem muslimům v Sasku zaručena i bez vybudování obří mešity. Mešity nelze stavět bez souhlasu místních občanů. Minaret je optickým symbolem islámu (původně měl funkci strážní věže), zatímco architektura saských měst nese rysy křesťanské kultury. Proto je nezbytně nutné, aby se před vydáním stavebního povolení občané mohli v referendu vyjádřit k tomu, zda si mešitu s minaretem ve svém bezprostředním sousedství přejí či nikoli.“
zdroj: http://www.mmnews.de/index.php/politik/70892-sachsen-immer-mehr-moscheen

A znovu Švýcarsko: řada tamějších fotbalových fanoušků začíná váhat, zda se mají vydat na mistrovství Evropy, které ve Francii začíná 10. června – obávají se teroristického útoku. Snaží se pracně získané vstupenky prodat nebo i třeba darovat, ale nedaří se. Rovněž majitelé cestovních kanceláří, které organizují zájezdy na ME, zaznamenali snížený zájem nebo přímo rušení už objednaných cest.
zdroj: http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Schweizer-wollen-nicht-an-EM—Angst-vor-Terror-19642398

Problémy jiného druhu zažilo seskupení s názvem Akce za nezávislé Švýcarsko (AUNS), které svolalo shromáždění svých členů na konec dubna do Bernu a pozvalo k vystoupení na něm i paní Frauke Petry, předsedkyni AfD. Následovaly nenávistné reakce, ostrá kritika, vyhrůžky. AUNS nakonec akci přeložila z Bernu do obce Matten u Interlakenu.
zdroj: http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Auns-weicht-mit-AfD-Petry-in-den-Mysterypark-aus-23833386

Švýcarsko se obává náporu migrantů, k němuž by mohlo dojít v letních měsících, a připravuje proto vyslání vojska se svou hranici s Itálií. Jak uvedl vysoký policejní úředník, Francie svou hranici už fakticky zavřela, a pokud Rakousko skutečně uzavře Brennerský průsmyk, stane se Švýcarsko jedinou vstupní branou do severní Evropy. Zatím se hovoří o 2.000 vojáků, přijímají se však legislativní i organizační opatření, která by umožnila vyslat na ohroženou hranici další, početnější jednotky. Rakousko mezitím na své straně Brennerského průsmyku pokračuje s výstavbou „hraničního zabezpečovacího zařízení“ (česky plotu). Itálie hlasitě protestuje, ale rakouský ministr obrany Doskozil se nenechal zastrašit a prohlásil, že jeho země v případě „mimořádné situace“ brennerskou hranici zcela uzavře. Italská vláda žalovala v Bruselu – poslala příslušnému evropskému komisaři dopis s naléhavou prosbou o bezodkladné přezkoumání rakouských opatření na společné hranici. EK by podle Italů měla v zájmu ochrany základních hodnot Unie okamžitě zasáhnout. zdroj: https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/asylkrise-schweiz-schickt-soldaten-an-die-grenze/

Ve Francii může být v létě velmi rušno nejen v souvislosti s fotbalem – pokud ještě zesílí nedávno vzniklé hnutí „Nuits debout“. Zformovalo se v březnu v rámci protestů proti plánovaným změnám pracovního práva a zatím nabývá na intenzitě. Podrobnější informaci lze najít slovensky zde http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Francuzi-sa-nastvali-Nove-revolucne-hnutie-o-ktorom-sa-u-nas-radsej-nepise-266523 Zdroj též http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/15/schwere-ausschreitungen-von-jugendlichen-in-paris/

Věky prověřená zkušenost našich předků vtělená do přísloví „Kovářova kobyla nejvíc kulhá“ a „Pod svícnem bývá tma“ samozřejmě stále platí. Už před březnovými útoky v Bruselu se vědělo o nedostatcích v zajištění bezpečnosti na letišti, kde pracovalo na 50 přívrženců islámského státu. Belgickou ministryni dopravy to nakonec stálo funkci.
zdroj: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/15/bruessel-ministerin-tritt-wegen-sicherheit-am-flughafen-ab/ http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Ministerka-odstupila-Tlak-bol-velky-vaz-jej-zlomili-vazne-nedostatky-v-bezpecnosti-266602

Poznámka: nevím, zda a v jaké míře nedostatečné zajištění bezpečnosti na letišti zavinilo smrt řady lidí. Paní bývalá ministryně ale skoro jistě žádnou újmu neutrpí a brzo dostane jinou funkci.

Laxní přístup k vlastní bezpečnosti má i Evropský parlament: u dvou jeho řidičů se nalezla CD s propagačním materiálem IS. Oba (jeden v Bruselu, druhý ve Štrasburku) pracovali pro soukromou společnost, zajišťující přepravní služby pro EP. Existuje navíc podezření na kriminální minulost dalších šoférů téže společnosti; vedení Evropského parlamentu se proto rozhodlo zaměstnávat jednotlivé řidiče přímo a rezignovat na služby soukromých přepravních společností. V současnosti využívá EP pro svých 751 poslanců celkem 65 řidičů v Bruselu a 85 ve Štrasburku, všechny prostřednictvím soukromých podniků, a přímo zaměstnává 23 šoférů.
zdroj: http://www.mmnews.de/index.php/politik/71081-isis-fahrdienst http://www.hlavnespravy.sk/spiegel-u-vodicov-europskeho-parlamentu-sa-nasiel-propagandisticky-material-is/768805

Jeden z pařížských atentátníků zřejmě plánoval útok na německé středisko atomového výzkumu v Jülichu; ve svém bytě v bruselské čtvrti Molenbeek měl shromažďovat důležité údaje o výzkumné instituci. Prezident německého Úřadu na ochranu ústavy o tom prý už koncem března informoval některé členy kontrolního výboru Bundestagu. Údajně se našly vytištěné články z internetu a fotografie předsedy představenstva výzkumného střediska. Úřad německé kancléřky i ministerstvo vnitra sdělily, že k věci nemají žádné informace.
zdroj: http://www.mmnews.de/index.php/politik/70804-2016-04-13-20-36-53

Ministerstvo pro životní prostředí spolkové země SRN Badensko – Würtembersko dočasně zakázalo provoz atomové elektrárny Philippsburg 2, která patří koncernu EnBW. Důvod: podvody při prověřování bezpečnosti. Podle zemského ministra pro životní prostředí „jde o první případ, kdy se předepsané ověření bezpečnosti v atomové elektrárně pouze předstíralo. Je to nanejvýš znepokojující a nepřijatelné.“ Ministr požádal provozovatele atomové elektrárny o rychlé a vyčerpávající vysvětlení události. Koncern EnBW v odpovědi sdělil, že v prosinci 2015 jeden externí pracovník elektrárny pouze předstíral, že prověřoval zařízení měřící ochranu proti záření. Elektrárna o tom informovala ministerstvo životního prostředí 5. dubna. Státní zastupitelství nyní zkoumá, zda byl spáchán trestný čin a zda neprovedená měření mohla mít následky pro životní prostředí. O věci bylo informováno i spolkové ministerstvo pro životní prostředí.
zdroj: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/14/baden-wuerttemberg-stoppt-betrieb-von-philippsburg-2/

Čím dál častěji asi uslyšíme o ´negativních úrocích´. Pojem je poněkud eufemistický, protože nejde o úroky (tj. o zisk, který máme z peněz uložených v bance), nýbrž o poplatek, který bance zaplatíme za to, že jí své peníze svěříme. Viz např. https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/02/23/hlasy-z-evropy-sbohem-bankovky/

Zavádění negativního úroku naráží na rostoucí kritiku v Evropě i například v Japonsku. Odpůrci negativních úroků upozorňují na zákonité následné oslabení měn (konkrétně EUR a YEN), bank i střadatelů. Negativní úrok má odradit od ukládání peněz v bance a banky samotné přimět k intenzívnějšímu poskytování půjček. Hlavní námitky kritiků: půjčovat není komu a – hlavně – dříve nebo později budou banky nuceny tyto poplatky / sankční „úroky“ přenést na své zákazníky. Výsledkem bude snaha střadatelů orientovat se na ukládání peněz v hotovosti, mimo banky. A skutečně už lze pozorovat zvýšený zájem o bankovky zejména vyšších hodnot, a to konkrétně ve Švýcarsku a v Japonsku. V Německu sílí hlasy proti zavedení negativního úroku, argumentují přitom mj. následným výrazným zhoršením situace pro střadatele obecně a pro zabezpečení lidí na stáří zejména.
zdroj: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/17/massiver-schaden-negativzinse

V červnu vyprší povolení používat v EU pesticid glyfosat (vyrábí Monsanto, USA). Kritikové glyfosatu jej chtějí zakázat, neboť jak WHO, tak Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny chemikálii uvádějí jako možnou příčinu rakoviny. Naproti tomu Evropská komise nevidí žádný důvod k zákazu a odvolává se přitom na doporučení EFSA (úřad pro bezpečnost potravin). Odpůrci glyfosatu utrpěli nedávno výraznou porážku, protože vláda SRN souhlasila s jeho dalším používáním v EU.
zdroj: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/12/deutschland-knickt-vor-monsanto-ein-zustimmung-zu-glyphosat/

Stejným směrem míří i rozhodnutí Evropského parlamentu, který odsouhlasil další používání glyfosatu a naprosto pominul podstatné a odůvodněné výhrady odborného výboru. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění přitom většina obyvatel EU pesticid odmítá. Podle sdělení Evropského parlamentu se spotřeba glyfosatu v posledních letech zvýšila 260x, a to z 3.200 tun v roce 1974 na 825.000 tun v roce 2014. V samotném Německu se glyfosat aplikuje na zhruba 40 % orné půdy.
zdroj: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/13/eu-parlament-stimmt-mit-klarer-mehrheit-fuer-glyphosat-neuzulassung/

A jako kdyby toto všechno nestačilo, přišla zpráva ze Švýcarska: před několika týdny byly v různých druzích piva v Německu nalezeny zbytky pesticidů a nyní se stopy herbicidu glyfosat našly ve 12 vzorcích švýcarského piva ze 30 zkoumaných. „Zlato“ získalo pivo Prix-Garantie-Bier z Coop s 21 mikrogramy glyfosatu / l, zatímco „stříbný“ Guinness Draught obsahoval 13 mikrogramů / l. Pivovary samozřejmě okamžitě reagovaly ujištěním, že se jedná o dávky zanedbatelné, které zdraví spotřebitelů nemohou ohrozit. Podle německých úřadů obsah do 30 mikrogramů glyfosatu /l není nebezpečný, tím by se pro dospělou osobu stal až při spotřebě 1.000 l piva za den.
zdroj: http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Der-Unkrautvernichter-im-Schweizer-Bier-24141986

Nejsem chemik, proto citát z wikipedie:

Glyfosát se používá jako totální herbicid k odstranění nežádoucích keřů a dřevin na zemědělských i nezemědělských plochách. Přípravek je v zemědělství používán ovšem i na defoliaci, urychlení zrání a sušení, zpomalení růstu a podobně. Glyfosát je ve světě rozšířen, proto jsou s opatrností sledována jeho zdravotní a ekologická rizika. Výrobce uvádí, že dokonce ani stonásobek expozice, ke které dochází při běžném používání glyfosátu, nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC však v březnu 2015 zařadila glyfosát mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka. Výrobce Monsanto toto rozhodnutí zlehčuje a zpochybňuje s odkazem na odborné studie i názor jiných regulačních institucí.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glyfos%C3%A1t

Dobrá zpráva na závěr: i dnes ještě vyšlo slunce, jarní tráva je krásně zelená a ptáci zpívají.