Evropa se rozhodla odpustit “evropským” teroristům DAEŠ

Avatar
Původní autoři

Jevgenij Radugin
25. 4. 2016     zdroj
Evropa se nepoučila z událostí posledních měsíců. Místo toho, aby vypracovala důraznou politiku ve vztahu k teroristům DAEŠ a přijala opatření k ochraně obyvatelstva před verbováním islamistů, Brusel jim naopak vyšel vstříct. Ukázalo se, že v Evropě je posuzován návrh zákona, který dá Evropanům, kteří se vrátili z Blízkého východu, zejména z teroristických skupin jako jsou například DAEŠ a “Dzhebhat en-Nusra”, druhou šanci. Jde o zpracování rehabilitačních programů bez trestu odnětí svobody. Jinými slovy, navrátilci budou převychováváni.

Je plánováno, že činnost bývalých teroristů bude zaměřena ve prospěch evropské společnosti. Stojí za to vzít v úvahu, že tyto programy budou absolvovat lidé, kteří se neúčastnili aktivních bojových akcí. Novinářům to oznámil koordinátor EU pro boj proti terorismu Gilles de Kerchove. Podle něj je zcela neefektivní držet teroristy ve vězení. Lépe bude využít jejich znalosti a dovednosti k čelení dalšímu verbování džihádistů v Evropě. Přičemž aktivně podporuje rozvoj dalších programů pro rehabilitaci teroristů bez použití trestu odnětí svobody.

Evropský úředník vysvětluje, že když člověk v určitém okamžiku udělal chybu a byl nakažen ideologií teroristů, potom překročil hranici a byl v řadách DAEŠ, kde pracoval například v kuchyni, nebo byl obyčejným vojákem nejnižší úrovně, ale potom uprchl, je možné jej vrátit k bývalému životu. Vězení může jen prohloubit radikalizaci těchto osob.

Samozřejmě že návrh evropských úředníků je zajímavý, ale nabízí se otázka, jak budou filtrovat bývalé DAEŠáky?! Nalézt důkazy o tom, zda zabíjeli nebo ne, je velmi obtížné. Domnívám se, že ve skutečnosti budou rehabilitováni ti, kteří mají ruce když ne po lokty od krve, do poloviny předloktí ale určitě. Zde stojí za zvážení, že DAEŠ již vyhlásil Evropě válku a provedl dva rozsáhlé útoky na její mírový život. A občané EU, kteří třeba jen prostě byli v Sýrii a Iráku na straně islamistů, již učinili svou volbu. Opustili své rodné země proto, aby se připojili k nepříteli. Kde je záruka, že se změní?!

Dokonce i když se podaří tyto programy uskutečnit, mohou teroristé využít těchto výsad a začnou posílat své lidi za účelem průzkumu a propagandy. Zpravodajské služby nebyly schopny zabránit teroristickým útokům, jak potom budou s to sledovat 24 hodin činnost “přeběhlíků” z DAEŠ? Otázka je to sporná a diskutabilní. Mezinárodní středisko pro boj proti terorismu oznamuje, že Evropanů, kteří se vrátili z Blízkého východu, je asi 4000 osob. Většina z nich jsou rodáci z Velké Británie, Německa, Francie a Belgie. Je možné, že budou svědomitě pracovat ve prospěch evropské společnosti a opravdu budou užiteční, ale jak praxe ukazuje, čas běží, ale lidé se nemění. Takže Evropa je před vážnou volbou. Podle mého názoru ten, kdo zradil, zradí znovu, takže s teroristy, i když bývalými, není radno si zahrávat.


Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová