Vyjádření obdivu k  panu prezidentu Zemanovi

Avatar
Původní autoři

Václav Urbánek
6. 3. 2016
Vážený a milý pane prezidente Ing. Miloši Zemane,
dne 26. ledna 2016 jste v srdečné rozpravě se spoluobčany v Tišnově na Brněnsku pronesl humorný, na všechny politiky zevšeobecněný bonmot, přičemž soudným posluchačům v sále a následně ovšem stejně tak i v médiích bylo a je jasné, že se z Vaší strany jednalo o výraznou, dobře srozumitelnou nadsázku. Leč vychytralí pokrytci (toužící například po přeplaceném postu v Bruselu?) setrvale číhají, aby Vaše slova bezostyšně překroutili.


Vězte prosím, že mí blízcí a já jsme Vám hluboce vděčni, že na mezinárodním fóru moudře, obětavě, šarmantně a úspěšně hájíte zájmy občanů České republiky! Že mimo jiné vytrvale vstupujete do osobního kontaktu s lidmi všech krajů naší země. Vaše postoje a iniciativy jsou promyšlené, zásadové a konzistentní; jejich správnost se (navzdory mnohdy neomaleným a řekl bych až umanutým útokům oponentů) znovu a znovu potvrzuje. Jsem nadšeným obdivovatelem rovněž Vašich vpravdě nedostižných dovedností řečnických, kdy i přes reálnou nahuštěnost Vašeho pracovního programu jste autorem a interpretem pravidelně brilantních státnických proslovů spatra. V neposlední řadě Vám pak touto cestou děkuji za Váš přátelský a konstruktivní přístup k příslušníkům ostatních slovanských národů, jež mí bezpartijní rodiče masarykovského ražení odedávna vnímali jakožto národy bratrské a totéž i mně vštěpovali.

Ctěný pane prezidente republiky, myslete prosím i na Vaše zdravíčko a tu a tam si dopřejte chvilku oddechu. Dovolte mi, abych vyjádřil své dlouhodobé pocity štěstí pramenící z historického faktu, že jsme v roce 2013 nejvyšším představitelem našeho státu zvolili reprezentativního, přímo jasnozřivého člověka a opravdového vlastence v jedné osobě – Vás! A těším se, že v příští přímé prezidentské volbě, v roce 2018, Vám znovu odevzdám svůj hlas řadového občana. I nadále vykonávejte prosím Vaše vrcholné poslání přesně týmž způsobem jako dosud. Jsem jedním z velikánského počtu těch českých a moravskoslezských mužů a žen, pro které upřímnost, pravdivost, autentičnost a neochvějnost Vašich postojů znamená vydatnou psychologickou posilu i oporu v osobním zápolení s těžkostmi každodenního života. K dnešnímu datu mě hřeje zejména ta skutečnost, milý pane prezidente, že na svobodných sociálních sítích Vás názorově, tedy svými vyjádřeními, podporuje odhadem devadesát procent respondentů.

S projevem dokonalé úcty MUDr. Václav Urbánek, CSc.