National Interest: Hrozba atomového terorismu se týká všech

Avatar
Původní autoři

27. 3. 2016     zdroj
Není důležité, kde a kdy se odehraje teroristická akce s použitím atomové bomby, důležité je něco úplně jiného… Teroristický útok s použitím jaderných zbraní bude událostí globálního rozsahu, protože lidstvo žije ve světě bezprecedentního propojení.


Nehledě na to, že mnozí obyvatelé zemí, které nepatří ke kolektivnímu Západu, předpokládají, že hrozba atomového terorismu se jich netýká a že úkol odvrácení použití atomových nebo špinavých bomb teroristy je výhradně věc jaderných mocností, hrozba použití smrtonosných zařízení teroristy je aktuální pro každého obyvatele planety, píše Togžan Kasenova pro National Interest.

Za prvé, v případě takového teroristického útoku budou narušeny systémy zásobování. Společnosti a výrobní linky po celém světě jsou závislé na rozvětvené síti dodavatelů a mezinárodních trasách dodávek nákladů. Dokonce bezvýznamná porucha dopravních cest a zásobování v jedné zemi způsobí vlnový efekt, který se projeví na mnohých ekonomikách ve světě.

Analytické středisko RAND Corporation nějak provedlo simulaci atomového teroristického útoku v přístavu Long Beach ve státě Los-Angeles. Závěrem expertů bylo, že s velkou pravděpodobností budou po teroristickém útoku v takovém přístavu na dlouhou dobu uzavřeny všechny přístavy USA, což povede k vážným následkům pro globální obchodování.

Za druhé, atentát s použitím jaderných zbraní povede k chaosu na globálních trzích. Pokud se teroristický útok odehraje ve velkém finančním centru a zničí burzovní ústavy cizích zemí, projeví se to v každé velké bance na celém světě…

Za třetí, je třeba respektovat vliv na celá odvětví hospodářství a průmyslu. Jak upozorňoval jeden vysoce postavený pracovník pohraniční služby USA, pokud teroristé odpálí atomovou bombu uvnitř dopravního kontejneru, bude zničeno velké množství nákladů, což přinese miliardové ztráty ekonomikám zemí. Nemluvě o tom, že samotné jaderné odvětví se ocitne pod vydatnějším úderem, než tomu bylo po Fukušimě.

A není třeba čekat, až se odehraje něco podobného, aby se potvrdily obavy expertů: existuje velký počet menších co do rozsahu incidentů, které narušily normální chod našeho vzájemně propojeného světa.

Po událostech 11. září se růst světové ekonomiky zpomalil ze 4,1% v roce 2000 na 1,4% v roce 2001. V oblasti letecké přepravy se odehrály významné změny – od kovových dveří v kabinách letadel po zpřísnění kontrol cestujících při nástupu.

Erupce islandské sopky Eyjafjallajökull narušila letecké spojení po celém světě, kvůli čemuž utrpěli letečtí dopravci škody ve výši 1,7 miliardy dolarů. Kvůli rozptýlenému popelu ve vzduchu bylo zrušeno více než sto tisíc letů, deset milionů osob se nemohlo dostat do svého cílového místa. A všechno toto bylo vyzváno sopečnou erupcí v malé zemi EU, nikoli odstřelením atomové bomby na velkém letišti.

Proto není důležité, kde a kdy se odehraje teroristický útok s použitím atomové bomby, jedno je zřejmé – projeví se na nás všech, píše autorka.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová