Josef Mrázek: Otevřený dopis prezidentu republiky Miloši ZemanoviPraha 13. 3. 2016
Vážený pane prezidente,
smutná zpráva (pořad OVM v ČT), že Česká národní banka vydala jen během ledna a února 2016 na znehodnocování české koruny dalších 114 miliard Kč, nás nutí připomenout, že se potvrzuje, co kritického již bylo o akci ČNB napsáno, a že jste jediný, kdo může na porušování zákona o České národní bance reagovat hned. Zároveň se jeví jako naléhavé podat na odpovědné funkcionáře ČNB trestní oznámení kvůli podezření, že prosazují jiné zájmy, než které podle zákona o ČNB prosazovat mají.


Trochu více světla přinesly Otázky VM v ČT 16.3.2016, kde kromě guvernéra ČNB Singra vystupoval slovenský analytik Juraj Karpiš. Ten uvedl, že i Slovenská národní banka měla tendenci uplatňovat nezávislost trochu podobně, jako ČNB, to jest v rozporu s logikou. Není přece přijatelné, aby se škody způsobené v podstatě celému národu jakoby nepočítaly a nedaly reklamovat prostě proto, že banka je nezávislá. Nemůže být nezávislá na zákonech. Důležitá je odpověď na klasickou otázku, komu je kritizované jednání prospěšné. ČNB svými intervencemi způsobuje škodu na straně české koruny, kterou by měl hájit zákon o ČNB, a zvýhodňuje zahraniční měny.

Juraj Karpiš také mluvil o tom, co je nám ovšem známo, že závazek pevného kurzu vůči euru znamená vlastně zapojení do eurozóny, ale ve velmi nevýhodném kurzu, se všemi nevýhodami (navázání na úmyslně znehodnocované euro), ale bez výhod.

Nepřirozené znehodnocení koruny je příležitostí pro spekulanty, láká k nákupu levné koruny (podhodnocení již překročilo 15%). Proto je udržování škodlivého kurzovního závazku stále nákladnější. Sto čtrnáct miliard Kč vydaných za první dva letošní měsíce, by mělo být posledním varováním (srovnejte s tím, jak ministr Babiš zápasí o každou miliardu schodku 70 miliard Kč).

Ještě tvrdá čísla. Do zahraničí směřuje náš export v hodnotě asi 3600 miliard Kč za rok. Při paritě kupní síly by za to mělo být 3600 : 17 = 212 miliard euro. V kurzu dosažitelném bez negativní intervence by to bylo 3600 : 23 = 156.5 miliard euro. Ve vnuceném kurzu 27 Kč/euro to je 133 miliard euro. To stačí v zahraničí k nakoupení zboží v hodnotě jen 63% hodnoty vývozu oproti 74% bez intervence. Dovezena bude o 15% menší hodnota, než při kurzu bez intervence. Je třeba dodat, že objem exportu by byl při méně dumpingových cenách o asi 5% menší, ale za tento menší objem bychom dostali a dovezli o 10% více, než za celý vývoz po intervenci.

To znamená, že intervence ČNB přerušila zotavování kurzu koruny a vrátila její kurz hluboko zpět a guvernér Singer neuvedl, neboť nemohl uvést, nic, co by mohlo ospravedlňovat postup, který způsobí jen v zahraničním obchodě ztrátu navíc ve výši 3600 x 0.15 = 540 miliard Kč za rok. To je částka, která by stačila k zaplacení celého veřejného zdravotnictví a ke zvýšení všech důchodů o 50% k tomu. Jde tedy o věc zcela zásadní, která vyžaduje přiměřeně energickou reakci od Vás, pane prezidente, a rovněž od orgánů příslušných k posouzení, jak se to srovnává se zákonem o ČNB, například se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

Za spřátelené skupiny aktivistů Vás zdraví

a za pochopení našeho rozhořčení Vám děkuje

Josef Mrázek