Dva balvany na cestě ke skutečné demokracii.

Jiří Baťa
14. 3. 2016
Je (nebo by aspoň měla být) jistě mimořádnou a lze říct slavnostní událostí, když Parlament ČR navštíví a v něm také promluví hlava státu, prezident České republiky. Tak to nejspíše chápe většina občanů, kteří ještě neztratili k úřadu prezidenta ČR pozitivní postoj a úctu. Je proto smutné zjištění, že občany zvolení představitelé politických stran, kterým byla svěřena důvěra jejich voličů, si tak svévolně zahrávají s výsostným postavením představitele ČR jen proto, že tou osobou je v současné době Miloš Zeman. Je až nepředstavitelné, kolik zloby, nenávisti, odporu a nesouhlasu s prezidentem Zemanem umí dát veřejně najevo TOP 09 v čele se svým předsedou M. Kalouskem, alias „Kokotem“, který se s posměšným pokřikem „Pozdravujte Miloša!“ vyjádřil, že opustili sál proto, aby neviděli „ne prezidenta, ale prostě Zemana“. Samozřejmě k tomu také patří nevyřčený dovětek, aby jej „nemuseli poslouchat“. O nějaké slušnosti či společenském bontonu zde nemůže být ani řeč.

Pan Miroslav Kalousek blahé paměti kdysi o sobě prohlásil (se vší vážností), že je „kokot“. Důvody nebo souvislosti k tomuto přiznání mi nejsou známy. Dost možná ne každému toto slovo řekne ten pravý význam, proto není od věci připomenout, že to ve slovenské hantýrce znamená pánské přirození, po česky „ču..k“. Že to sám Kalousek nepovažuje za pohoršující dokazuje tím, že se nikdy proti tomu nazvání (pojmenování) neohradil. Dáme-li do souvislosti jeho mnohá vystoupení, výroky, projevy, včetně toho výše zmíněného, nelze než dát za pravdu jeho (dřívější) sebekritického ohodnocení, že skutečně oním pánským přirozením je. To, že k jeho netaktnímu, neslušnému, odsouzení hodnému kroku spolu s jeho soukmenovci došlo jen dokazuje, jak (ne)morálně, (ne)eticky a (ne)kultivovaně (ne)kvalitní, ale také loajálně omezené má své členy. To je první balvan, pojďme dále, k druhému.

S neskutečně pozoruhodnými názory k projevu prezidenta Zemana se nechal slyšet předseda ODS, pan Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Pozoruhodnými už proto, že partaj, které předsedá, se ve svém názvu honosí jako „demokratická“. Uf, tak to je tedy síla, protože pan předseda ODS se mj. nechal slyšet, že nesouhlasí a nepodporuje myšlenku zákona o obecném referendu. Podle něj je možné vyvolávat speciální referenda, pokud je situace tak závažná, že je potřeba se obrátit na všechny občany. Máme parlamentní a zastupitelskou demokracii, která (prý) funguje, a on nevidí důvod, proč do toho zavádět další prvek. Korunu všemu nasadil, když prohlásil, že „Obecné referendum považuji za nepatřící do našeho ústavního systému, zbytečně drahé a je to věc, která nijak nezkvalitní naši politiku a naši demokracii,“ shrnul Fiala.

Panu Fialovi nejen uniká, ale zcela vědomě nerespektuje skutečnost, že je řeč o jednom ze základních prvků demokracie, že obecné (neb všeobecné) referendum dává možnosti občanům spolurozhodovat o osudu své země a jejich občanů jako jedno ze základních práv každého občana v demokratrické společnosti. To je ovšem něco, s čím zřejmě pan Fiala a jeho spolustraníci nesouhlasí. Vždyť od toho tam jsou oni, aby rozhodovali, jak oni uznají (pro sebe) za vhodné, výhodné nebo potřebné a proto nemají zájem, aby do těchto věcí zasahovali občané, resp. plebs, lůza. Že jsou tím plebsem a lůzou voleni, jim také nic neříká.

Nebyla by to ani paní Němcová, rovněž z ODS, aby si nepřihodila svůj mimořádně vyspělý a seriozní názor, že : „Myslím si, že hlava státu operovat s takovými materiály nemá… to nebyl promyšlený projev, který by byl směřován k tomu zákonu, ale byl to jeho volební projev. Myslím, že je mu úplně lhostejné, co skutečně přijato bude nebo nebude. On tady používá rétoriku, která se zavděčuje jeho voličům a proto tak vystupuje“! A jsme u toho druhé balvanu, který představuje jak pan předseda ODS Fiala, tak ukvokaná paní Němcová. Zatímco pan Fiala je názoru, že všechno tady klape podle jejich not a že všechno navíc je jen zbytečné a pro ně nežádoucí, Mirka Němcová zase považuje prezidentův projev za nepromyšlený, ale přesto tvrdí, že to byl vlastně projev volební. Nejen já, ale i mnozí další si nemyslím, že by kdy pan prezident Zeman mluvil nepromyšleně tím více, měl-li by to být projev předvolební.

Myšlení paní Němcové je skutečně na úrovni „slepice“, která svým myšlenkovým pochodem a úpornou snahou číst cizí myšlenky, přichází k nezvratnému poznání, že prezidentu Zemanovi je zcela lhostejno, co skutečně bude nebo nebude přijato. A neméně objevný názor od ní je, že Miloš Zeman prý používá rétoriku, kterou se zavděčuje voličům! To je bomba, že? Komu by se asi měl zavděčit, než těm, kteří jej s vírou v lepší život volili za prezidenta? Podle Němcové by zřejmě měl prezident mluvit tak (což se samozřejmě nikdy nestane), aby se hlavně zavděčil jí, ale také pánům Fialovi, Stanjurovi, Blažkovi, Bendovi a dalším, ale i lidem třeba z TOP 09. Zřejmě jí nedošlo, že tohoto přání jí nebylo dopřáno ani v době, kdy na Hradě po deset let seděl Václav Klaus.

Je samozřejmé, že nikdo nemůže jinému vnucovat svůj názor nebo povinnost loajality s každým, i když je to třeba prezident, ale „Můžu si myslet, co chci, ale jednou je to hlava státu, která navštíví jednání Poslanecké sněmovny ČR a celá návštěva musí mít určitou váhu a důstojnost. Když se mi něco nelíbí, můžu to vyjádřit jiným způsobem,“ poznamenal poslanec za Úsvit Martin Lank. S tím nelze než souhlasit (zřejmě s výjimkou těch, kterým je tento odsudek určen).