Avatar
Původní autoři

Jozef Žarnovičan
16. 3. 2016   Asociácia slovenksých vojakou

Otiskujeme ‘Otvorený list predsedy Asociácie slovenských vojakov ing. Jozefa Žarnovičana prezidentovi Slovenské republiky Andrejovi Kiskovi’. Je svědectvím o vzrůstající občanské emancipaci u našich východních sousedů a vzrůstajícím odporu proti oficiální politice NATO a EU, která je uplatňována proti zájmům členských zemí paktu. Obvinění vznesená proti slovenskému prezidentovi jsou i obviněními proti mnohým našim politiků. Bylo by dobré, aby si i oni uvědomili, že se v mnoha případech dopouštějí hrubého porušování Ústavy ČR a že za to mohou být v budoucnu trestně stíháni, aniž by měli možnost se schovat za imunitu!

Vážený pán prezident Andrej Kiska,

Ako predseda Asociácie slovenských vojakov som sklamaný z výkonu vašej funkcie prezidenta a zároveň hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Boli ste zvolený občanmi Slovenskej republiky, ktorým ste prisahal vernosť a to zložením sľubu, ktorý sa opiera o vašu česť a svedomie vernosti Slovenskej republike. Sľúbili ste, že bude dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike, že si svoje povinnosti budete vykonávať v záujme občanov a budete zachovávať a obhajovať ústavu a ostatné zákony.

Od nástupu do Vašej funkcie sa udialo niekoľko zarážajúcich udalostí, na ktoré
je nutné reagovať. Ako prezident ste priamo podriadený ústave, platným zákonom a môžete čeliť hrozbe odvolania z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním a prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu.

Mám dôvodné podozrenie, že ako prezident porušujete ústavu, ste v spojení s cudzou mocou a vykonávate príkazy cudzej moci, ktoré sú proti záujmom Slovenskej republiky. Rovnako mám podozrenie, že ako prezident, svojou činnosťou podporujete prejavy extrémizmu, fašizmu a neonacizmu. Podporujete porušovanie ľudských práv a nabádate k porušovaniu ľudských práv iné osoby. Tieto podozrenia sú zároveň podozrením, že svojou činnosťou ste naplnil skutkovú podstatu spáchania trestného činu vlastizrady, podľa §311, Trestného zákona.

V pozícii predsedu ASV je mi veľmi ťažké vysloviť takéto podozrenie voči vlastnému prezidentovi a hlavnému veliteľovi Ozbrojených síl SR, preto vás vyzývam, aby ste sa pred občanmi SR obhájili a udali dôvody, prečo ste tak konali. Vyzývam Vás, pán Kiska, aby ste všetky svoje skutky dostatočne zargumentovali a jasne zdôvodnili a tým Váš úrad očistili od všetkých upodozrievaní. Ako prezident ste povinný odpovedať na tieto dotazy, pretože ste boli zvolený v demokratických voľbách a zodpovedáte sa za svoje konanie občanom SR.

Ukrajina

Prezident Kiska viacnásobne vykonal služobné cesty na Ukrajinu, ako najvyšší ústavný činiteľ SR. Pri návšteve sa vždy priateľsky vítal s prezidentom Ukrajiny Porošenkom. Slovne ho podporil a chválil jeho kroky a kroky politickej reprezentácie Ukrajiny za riešenie situácie na východe UA, ako aj za snahy o implementáciu Ukrajiny do EÚ. Túto podporu vykonával s vedomím, že Ukrajina má vo svojich vojenských uskupeniach na východe Ukrajiny hnutia, ktoré sa otvorene hlásia k ideológiám nacizmu a fašizmu. V nedávnej dobe sa tieto polovojenské neonacistikcé zoskupenia priblížili k hraniciam SR a vykonávali teroristickú činnosť, čím bezprostredne ohrozili SR a dá sa očakávať, že aj v budúcnosti budú ohrozovať bezpečnosť SR.

Prezident Kiska otvorene podporoval puč na Ukrajine tzv. “Majdan”, ktorý vykonávali predovšetkým polovojenské neonacistické hnutia hlásajúce sa k odkazu vojnového zločinca Banderu. Prezident Kiska sa zúčastnil výročia osláv tohto puču, čím vážne poškodil dobré meno Slovenska a to obhajovaním zverstiev neonacistov napr. v Odese a na Donbase. Prezident Kiska sa zaviazal na konferencii NATO vo Walese, že slovenská armáda bude školiť vojakov ukrajinskej armády, v ktorej radoch bojujú príslušníci neonacistických zoskupení. Mám dôvod si myslieť, že prezident podporuje nacizmus a fašizmus, že kolaboruje s politickou reprezentáciou štátu, ktorý nielenže toleruje, ale aj podporuje nacizmus. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

NATO / Wales

Prezdient Kiska sa na konferencii NATO vo Walese zaviazal zriadiť na Slovensku základňu NATO v Poprade. Táto základňa by mala slúžiť aj na uskladnenie munície. Týmto by sa stalo Slovensko vojenským cieľom v prípade vypuknutia konfliktu medzi NATO a Ruskom. Na takomto geopolitickom konflikte nemá Slovensko žiadny záujem. Tento prístup nášho prezidenta nás priamo vťahuje do bezprostrednej hrozby vojenského konfliktu medzi NATO a Ruskom.

Prezident Kiska týmto nadraďuje záujmy cudzích mocností a organizácií nad záujem Slovenskej republiky. Takýto postoj prezidenta poškodzuje SR a priamo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu Slovenska. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Prezident Kiska bol vyzvaný na porade s generálnym tajomníkom NATO na zmenu doktríny obrany Slovenskej republiky, ktorá sa má upraviť so zámerom zmeny spôsobilosti obrany štátu pred vonkajším nepriateľom na spôsobilosť rýchlej nasaditeľnosti slovenskej armády (rozumej vyvedenie armády za hranice Slovenska), pre expedičné potreby NATO. Ide teda o snahu obmedziť suverenitu SR zmenou aktuálnej doktríny obrany štátu. Keďže NATO zameriava všetku svoju pozornosť na možný konflikt s Ruskom, je možné predpokladať, že občania Slovenska, v prípadnom vojenskom konflikte budú umierať za záujmy cudzej mocnosti.

Ďalej z porady s tajomníkom NATO vyplynula snaha o potlačenie základných ľudských práv, konkrétne slobody prejavu a to prostredníctvom deklarovanej “komunikačnej kampane”, ktorá sa má zamerať na potláčanie názorov Ruska na dianie na Slovensku a vo svete a naopak silno presadzovať názory USA,EÚ a NATO. Prezident Kiska na jednej strane upozornil na ruskú propagandu na území SR a na druhej strane presadzuje propagandu USA a NATO na území SR.

Komunikačná kampaň, ktorú podporuje prezident Kiska, je jasným prejavom jednostrannej propagandy v prospech cudzej mocnosti. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Anexia Krymu

Prezident Kiska obhajuje sankcie voči Rusku a obviňuje Rusko z anexie Krymu. Anexia znamená obsadenie územia násilnou formou, bez slobodne prejaveného súhlasu obyvateľov. Prezident Kiska odsúdením začlenenia Krymu do RF ignoruje základné ľudské právo slobody prejavu a referendum ako základný nástroj demokracie. Na Kryme prebehli dve právoplatné referendá, jedno z čias rozpadu ZSSR a v roku 2014, ktorými obyvatelia Krymu vyslovili prianie pričleniť Krym k Rusku. Neuznaním posledného referenda prezident Kiska neuznal základné ľudské právo vyjadriť slobodne svoj názor, čím poškodil meno Slovenskej republiky vo svete.

Prezident Kiska obhajuje sankcie voči Rusku a obviňuje Rusko z expanzie. Expanzia znamená použitie vojenskej sily proti inému s cieľom zabrať jeho územie, čo sa na Kryme nestalo. Prezident Kiska označuje demokratické referendum za anexiu, účelne tým ovplyvňuje mienku občanov SR v prospech cudzej mocnosti.

Touto činnosťou prezident Kiska priamo poškodzuje meno SR, ohrozuje bezpečnosť a hospodárstvo Slovenskej republiky. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.


Čierna Hora

Prezident Kiska obhajuje vstup Čiernej Hory do NATO. Čiernu Horu považuje pre vstup do NATO za pripravenú. Poukazuje na silný vplyv Ruska v tomto štáte a preto podporuje zintenzívniť tlak na Čiernu Horu a to napriek tomu, že verejná mienka nie je dostatočne naklonená vstupu do NATO. Takýmto postojom sa priamo vmiešava do záležitostí cudzieho štátu v prospech cudzej mocnosti.

Turecko / Erdogan

Prezident Kiska prijal s najvyššími poctami tureckého prezidenta Erdogana,
ktorý presadil v svojej krajine zákon, podľa ktorého polícia môže strieľať do
demonštrantov, vydal rozkaz strieľať do demonštrantov a ktorý podporuje
korupciu v štáte.

Prezident Erdogan šíri náboženskú, etnickú a rasovú neznášanlivosť, podporuje myšlienku integrácie moslimov v Európe bez asimilácie.

Prezident Kiska označil Erdogana za priateľa Slovenska a oceňoval demokratické kroky, ktoré robí Turecko v smere k EÚ a vyslovil sa, že Turecko je ostrovom stability a prosperity.

Prezident Kiska svojimi postojmi a názormi na stav spoločnosti v Turecku znevážil základné princípy demokracie.

Let MH17

Prezident Kiska obvinil Rusko z vyhýbaniu sa spravodlivosti, klamstva a strachu z vyšetrovania zostrelenia letu MH17 nad Ukrajinou. Znevážil prezidenta Putina a obvinil ho z rozvracania štátu a nabáda občanov Ruska k prekonaniu “ideologickej bariéry” čo môže byť pochopené ako nabádanie na puč voči administratíve prezidenta Putina, napriek tomu, že podpora Putina od občanov Ruska je viac ako 80%.

Obvinenie sa týkalo veci vetovania vytvorenia tribunálu, ktorý by odsúdil páchateľov zostrelenia letu MH17. Prezident Kiska týmto priamo podkopáva základné hodnoty demokracie a podnecuje k obchádzaniu demokratických procesov, keďže tribunál nie je možné zriadiť skôr, ako bolo ukončené dôkladné vyšetrovanie prípadu, ktoré označí páchateľov.

Prezident Kiska svojim vyjadrením priamo zasahuje do vecí cudzieho štátu, hanobí základy demokracie, neuznáva objektívnu spravodlivosť, ako hlava štátu hrubo poškodzuje dobré meno Slovenska. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Emigranti / Gabčíkovo

Prezident Kiska obhajuje postoj EÚ vo veci migrácie utečencov, kvót pre utečencov a rozhodnutie premiéra Fica o umiestnení stoviek utečencov na území SR v Gabčíkove, v rámci medzivládnej dohody s Rakúskom. Neberie do úvahy referendum v Gabčíkove a upozorňuje občanov, že záväzky voči iným štátom sú nadradené záujmom občanov, že očakávania EÚ sú nadradené očakávaniam občanov SR.

Prezident Kiska porovnáva občanov Slovenska, ktorí museli vycestovať za prácou do Rakúska s utečencami, ktorých plánovali umiestniť v Gabčíkove. Občanov Slovenska obviňuje zo zámerného šírenia strachu a z rasovej a náboženskej neznášanlivosti.

Takýto postoj poškodzuje záujmy občanov SR a ohrozuje vnútornú bezpečnosť SR. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.


Ľudské práva

Prezident Kiska je presvedčený, že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Týmto postojom priamo pošliapal základné ľudské práva a slobody, spáchal zradu voči občanom SR v prospech cudzej mocnosti.

Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Propaganda na území SR

Prezident Kiska sa vyjadril, že demokratické šírenie vlastných názorov považuje za platenú informačnú kampaň, že ide o účelovú a platenú dezinformačnú kampaň zo strany Ruska. Vyzval na boj proti tejto propagande. Prezident Kiska označuje za propagandu len informácie z Ruska, avšak o vojnovej propagande NATO a propagande USA sa nezmieňuje.

Svojimi vyjadreniami nabáda občiansku spoločnosť a politickú reprezentáciu SR, aby jednostranne odsudzovali ruskú propaganda a podporovali vojnovú propagandu NATO a ekonomické záujmy USA. Svojou činnosťou priamo vyzýva k zhoršeniu vzťahov s Ruskom, ktoré je významným ekonomickým partnerom SR.

Činnosť prezidenta priamo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu SR, tým že zvyšuje riziko zatiahnutia SR do vojny medzi NATO a Ruskom. Vyslovujem podozrenie, že týmto prezident Kiska naplnil skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa §311 Trestného zákona.

Záver

Prezident Kiska svojou protištátnou činnosťou hrubo poškodzuje záujmy Slovenskej republiky a hrubým spôsobom ignoruje vôľu občanov SR, zaťahuje SR do možného vojenského konfliktu mocností.

Prezident Kiska podporuje činnosť mimovládnych organizácií ako CEPI a CENAA, ktoré pracujú pre záujmy USA, NATO a ovplyvňujú verejnú mienku nielen v prospech USA a NATO, ale ich vedúci predstavitelia priamo označujú Rusko za agresora a vyjadrujú názor, že Ukrajina bojuje s Ruskom a na Ukrajine bojuje regulárna ruská armáda, a to bez akýchkoľvek dôkazov. Tieto organizácie, v ktorých pracujú občania SR, svojou činnosťou podnecujú na vojenský konflikt medzi NATO a Ruskom, sú v spojení s cudzou mocou a pracujú v jej prospech, čím priamo ohrozujú bezpečnosť a suverenitu SR.

Keďže tieto organizácie priamo spolupracujú s MO SR a úradom prezidenta, a sú priamym ohrozením pre bezpečnosť a suverenitu SR, za činnosť týchto organizácií nesie prezident Kiska plnú politickú zodpovednosť.

Ako predseda Asociácie slovenských vojakov vyzývam prezidenta Kisku, aby verejne vyvrátil tieto podozrenia a aby vysvetlil dôvody svojho konania, v opačnom prípade podám podnet na ústavný súd SR, na prešetrenie predmetných porušení ústavy a platných zákonov SR.

Ing. Jozef Žarnovičan 

Predseda Asociácie slovenských vojakov