Sociální demokracie vede republiku do záhuby téměř programově

Avatar
Původní autoři
Jiří Jaroš Nickelli
2.3. 2016   České národní listy

Premiér Sobotka se za každou cenu chce stát nejen hrobařem sociální demokracie, ale i republiky. Mele v Právu opět svou – uprchlíkům před válkou musíme pomáhat, protože nám to velí nejen povinnost EU, ale i naše “humanitární tradice”. Ale, ale, pane Sobotko.

V našich humanitních, nikoli humanitárních, tradicích je vše o obraně slabých, bezmocných, vdov a sirot, o obraně porobených národů, ale nic tam není o obraně sexuálních zvěrstev, o obraně vytváření nových ras, o obraně vraždění a znásilňování, o obraně kamenování žen a stínání mužů, jinověrců a nemuslimů. O obraně sebevražedných atentátů a masového terorismu, o obraně džihádu proti všem jinověrcům a atheistům. Není tam nic o ustavování – “NO GO ZÓN”, ani o zavádění šaríi na území svrchovaných států.

A Sobotka mele a mele svou, stejně jako Bělobrádek, který je zase hrobníkem strany křesťanů, respektive katolíků. Mele věci naškolené v US a v EU, nadiktované globálními prediktory.

Pokud na toto uslyší jeho voliči, zničíme nejen sebe, ale podminujeme i stále ještě existující Evropu. Voliči si musí uvědomit – podporou sobotkovců a bělobrádkovců zničí nejen náš stát, ale zadělávají i na instalaci toho, čemu nadnárodní monopoly (kterým v zahraničí říkají globální prediktoři) říkají “projekt Islámského eurokalifátu”.

Ne že by si to v sociální demokracii neuvědomovali osvícení předáci, její poslanci, jako je pan Foldyna, pan Huml a několik dalších. Ale ti bohužel nemají na směřování své strany, vedené sobotkovským oficiem, velký vliv. A totéž se týká vedení křesťanské strany. I tam jsou jistě uvážliví členové, ale pan Bělobrádek je strhává do sebezáhubného proudu dějin. A to nejenom svým manifestním sudetomilstvím, ale především tzv. bojem za nadpráví tzv. migrantů.

Uvědomují si vůbec voliči, čemu mají sloužit v sobotkovské režii? Uvědomují si, že svým hlasem sobotkovcům a bělobrádkovcům dávají souhlas k instalaci Evropského kalifátu? Uvědomují si, že dávají souhlas ke genetickému přečíslení a genocidě vlastních národů?

Pak se opravdu může naplnit to, k čemu vyzývala ženy, jak se projevila, pološílená madam Žilková, “že ženy budou dobrovolně chodit k těm samcům” – a nedořekla, že to se stane zvláště poté, co jejich mužové budou vyvražděni, vykastrování a zotročeni podle práva šaría. A žádný halíkismus, schwarzenbergismus ani jiné “ismy”, hlásané a vtloukané do hlav našich občanů zglajchšaltovanými supermédii tomu nezabrání, naopak, ony tuto katastrofu ještě podporují. Proto má pravdu paní Nela Lišková a nikoli pan Bělobrádek, proto mají pravdu pan Benjamin Kuras i pan Okamura, a nikoli pan Sobotka! Protože jejich pravda je dlážděna základními kameny otřesných fakt a hrůzných událostí v Evropě, nikoli propagandistickými bláboly, jak je tomu na opačné straně.

Kdo tomuto organizovanému šílenství může zabránit? Především voliči sami, v prvním plánu. Protože jinak se stane vše naplánované, a nikdo, kromě Ruské federace, tomu nebude účinně bránit, když se samy státy Evropy zbavují svých armád.

Co dělat? Starou otázku Černyševského lze krátce formulovat takto.

Za první – Zakázat právo šaria v republice, odporující článkům Ústavy a Listiny práv.

Za druhé – Obnovit hranice jako za starého socialismu (už slyším to nenávistné prskání jedovatých slin havlistů a schwarzenbergistů všech čeledí, sluníčkářů a bláznů všech druhů). Dělat to jako Maďarsko! A nenechat se vydírat unijním žvaněním o Schengenech a o sankcích.

Za třetí – Vyslat armády na pobřeží Řecka a potápět, potápět a zase potápět prázdné pašerácké lodi. Prozatím a pro výstrahu prázdné. (To ovšem zatím nespadá do kompetence republiky, ale tyto návrhy vyvstaly již dávno a stále nejsou brány v potaz globálními prediktory, které je třeba v tom ohledu paralyzovat národními hnutími.)

Za čtvrté – organizovat národní domobranu a civilní obranu.

Za páté – nevolit žádné eurorektoalpinistické strany, strany merkelalpinismu, ty strany, které hlásají, podporují a propagují organizaci usídlení migrantů u nás!

Pokud nastane opak, a sociální demokracie povede dále svou instalaci trojského koně statisíců migrantů (neustále se nám LŽE, že u nás to nenastane, ale opak bude pravdou!), stane se hrobníkem nejen republiky, ale i spoluviníkem hrobařství celé Evropy.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I