Sociální demokracie vede republiku do záhuby téměř programově

Jiří Jaroš Nickelli
2.3. 2016   České národní listy

Premiér Sobotka se za každou cenu chce stát nejen hrobařem sociální demokracie, ale i republiky. Mele v Právu opět svou – uprchlíkům před válkou musíme pomáhat, protože nám to velí nejen povinnost EU, ale i naše “humanitární tradice”. Ale, ale, pane Sobotko.

V našich humanitních, nikoli humanitárních, tradicích je vše o obraně slabých, bezmocných, vdov a sirot, o obraně porobených národů, ale nic tam není o obraně sexuálních zvěrstev, o obraně vytváření nových ras, o obraně vraždění a znásilňování, o obraně kamenování žen a stínání mužů, jinověrců a nemuslimů. O obraně sebevražedných atentátů a masového terorismu, o obraně džihádu proti všem jinověrcům a atheistům. Není tam nic o ustavování – “NO GO ZÓN”, ani o zavádění šaríi na území svrchovaných států.

A Sobotka mele a mele svou, stejně jako Bělobrádek, který je zase hrobníkem strany křesťanů, respektive katolíků. Mele věci naškolené v US a v EU, nadiktované globálními prediktory.

Pokud na toto uslyší jeho voliči, zničíme nejen sebe, ale podminujeme i stále ještě existující Evropu. Voliči si musí uvědomit – podporou sobotkovců a bělobrádkovců zničí nejen náš stát, ale zadělávají i na instalaci toho, čemu nadnárodní monopoly (kterým v zahraničí říkají globální prediktoři) říkají “projekt Islámského eurokalifátu”.

Ne že by si to v sociální demokracii neuvědomovali osvícení předáci, její poslanci, jako je pan Foldyna, pan Huml a několik dalších. Ale ti bohužel nemají na směřování své strany, vedené sobotkovským oficiem, velký vliv. A totéž se týká vedení křesťanské strany. I tam jsou jistě uvážliví členové, ale pan Bělobrádek je strhává do sebezáhubného proudu dějin. A to nejenom svým manifestním sudetomilstvím, ale především tzv. bojem za nadpráví tzv. migrantů.

Uvědomují si vůbec voliči, čemu mají sloužit v sobotkovské režii? Uvědomují si, že svým hlasem sobotkovcům a bělobrádkovcům dávají souhlas k instalaci Evropského kalifátu? Uvědomují si, že dávají souhlas ke genetickému přečíslení a genocidě vlastních národů?

Pak se opravdu může naplnit to, k čemu vyzývala ženy, jak se projevila, pološílená madam Žilková, “že ženy budou dobrovolně chodit k těm samcům” – a nedořekla, že to se stane zvláště poté, co jejich mužové budou vyvražděni, vykastrování a zotročeni podle práva šaría. A žádný halíkismus, schwarzenbergismus ani jiné “ismy”, hlásané a vtloukané do hlav našich občanů zglajchšaltovanými supermédii tomu nezabrání, naopak, ony tuto katastrofu ještě podporují. Proto má pravdu paní Nela Lišková a nikoli pan Bělobrádek, proto mají pravdu pan Benjamin Kuras i pan Okamura, a nikoli pan Sobotka! Protože jejich pravda je dlážděna základními kameny otřesných fakt a hrůzných událostí v Evropě, nikoli propagandistickými bláboly, jak je tomu na opačné straně.

Kdo tomuto organizovanému šílenství může zabránit? Především voliči sami, v prvním plánu. Protože jinak se stane vše naplánované, a nikdo, kromě Ruské federace, tomu nebude účinně bránit, když se samy státy Evropy zbavují svých armád.

Co dělat? Starou otázku Černyševského lze krátce formulovat takto.

Za první – Zakázat právo šaria v republice, odporující článkům Ústavy a Listiny práv.

Za druhé – Obnovit hranice jako za starého socialismu (už slyším to nenávistné prskání jedovatých slin havlistů a schwarzenbergistů všech čeledí, sluníčkářů a bláznů všech druhů). Dělat to jako Maďarsko! A nenechat se vydírat unijním žvaněním o Schengenech a o sankcích.

Za třetí – Vyslat armády na pobřeží Řecka a potápět, potápět a zase potápět prázdné pašerácké lodi. Prozatím a pro výstrahu prázdné. (To ovšem zatím nespadá do kompetence republiky, ale tyto návrhy vyvstaly již dávno a stále nejsou brány v potaz globálními prediktory, které je třeba v tom ohledu paralyzovat národními hnutími.)

Za čtvrté – organizovat národní domobranu a civilní obranu.

Za páté – nevolit žádné eurorektoalpinistické strany, strany merkelalpinismu, ty strany, které hlásají, podporují a propagují organizaci usídlení migrantů u nás!

Pokud nastane opak, a sociální demokracie povede dále svou instalaci trojského koně statisíců migrantů (neustále se nám LŽE, že u nás to nenastane, ale opak bude pravdou!), stane se hrobníkem nejen republiky, ale i spoluviníkem hrobařství celé Evropy.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I